HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2253|回复: 20

[1080p] 人皮灯笼[国粤双语 英文字幕]Ghost.Lantern.1993.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-CHD 8.75G

[复制链接]
发表于 2019-11-13 13:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

& r0 j% h% E6 W0 L  p" Y                               
登录/注册后可看大图

$ j2 v) h" H6 A3 [# b* ?! B/ Q4 b" E: Q+ D3 |
◎译 名 人皮灯笼/新人皮灯笼/Ghost Lantern
$ P$ I7 h* g2 q◎片 名 人皮燈籠
. v2 U+ k) h. ]◎年 代 1993: R" ~7 _% J' K8 N, d$ T0 y" `3 h
◎产 地 中国香港( y" C8 y6 V+ d0 k* ?. z
◎类 别 剧情/惊悚
" k, Y& _+ J9 b/ R, ?◎语 言 粤语# R4 ?& D! s$ f
◎上映日期 1993-11-27(中国香港)# [! S" V3 J+ e+ D- b3 }
◎IMDb评分  6.1/10 from 120 users
2 I) q8 z* A. h- P; c6 J% c3 Y# E4 P◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0108640/
! L* Y7 y8 L& y5 ^" y2 v◎豆瓣评分 6.8/10 from 5819 users6 {7 ^5 }* P: a) e3 S$ F7 F
◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/1448703/( K6 G- `" D6 M# w
◎片 长 101分钟# t; N, F% o  r7 O2 S7 E* n
◎导 演 刘伟强 Andrew Lau
  ~/ T8 m8 k7 w, E9 y' t9 p◎编 剧 王晶 Jing Wong / 梁咏梅 Wing Mui Leung5 O' {) d3 q' @/ Y: C2 s7 O+ v
◎主 演 梁家辉 Tony Leung. |! t# q# ?. }3 M  |2 u
     邱淑贞 Chingmy Yau
+ N) v. x  v6 N+ R" R     黄光亮 Kwong Leung Wong
7 y: S% Y  x4 m7 |     张耀扬 Roy Cheung
7 y3 [6 x" C( `5 V1 Y7 P! D" g     苑琼丹 King-Tan Yuen7 ^5 s! X5 u" F0 P4 ?7 f8 f7 P9 T# x
     黄斌 Ronald Wong
' `! M$ y' W9 |0 ?     林迪安 Dion Lam* B6 S: t5 Q9 `) X, Q: V
     乐韵 Wai Lok0 m/ ^0 U1 s: B9 r) ?! Y3 |
     伍国健 Kwok-Kin Ng
' d" P' E& z! M; h     谷垣健治 Kenji Tanigaki
* g4 W- [9 {, Z     王文成 Man Shing Wong" l% C2 Y& q4 X9 P  V" m$ B9 H
     雷达 Tat Lui
6 z/ ^7 G+ O$ u# V. y6 {, p     张同祖 Tung Cho Cheung
8 Q; O* E6 ]+ {     达伦·萨赫拉维 Darren Shahlavi) Y9 N/ q4 d: `- _' T
     刘洵 Shun Lau& b4 _' o" a9 n9 T
     余慕莲 Mo-Lin Yu
" V& |3 j1 m' L, ^/ F( \; J$ l; ]1 M& ?+ }
◎标 签 香港 | 梁家辉 | 邱淑贞 | 香港电影 | 爱情 | 恐怖 | 鬼片 | 刘伟强# l6 I/ k6 d1 l9 N9 x2 l: j$ j

6 i8 \; }. @# E/ c. B) z* c◎简 介* R: R6 h7 z8 u' T
6 V0 g& A: |! C
 
0 G! I, D4 T5 T; `  @2 E; N  o% p 1963年,一伙黑帮分子在老大的指使下将一对情人残忍杀害,男子被埋在“十世受苦,不得超生”的阴穴处;而女子被扒皮,皮罩在灯笼上,永世不得超生。* z! {5 ^8 F% }3 [
 
. f1 M: \+ Y+ ~ 1993年,蛊惑仔阿辉(梁家辉 饰)终日倒霉透顶,而且身边连连发生奇怪灵异世间。阿辉在古董摊买下一古董表,却被一股力量莫名牵引到一栋废宅里,半梦半醒间见自己与一个叫小芙蓉的艺旦(邱淑贞 饰)亲热的场面。
: O' F8 u8 n9 i' _ 
9 D4 d7 W. L# l# t 辉在医院被一鬼魂提醒只有四婆能够解救自己,于是他前往找四婆。四婆为他问米,他从盆中之水渐渐看到了自己的前世悲惨遭遇……
- Y+ C; c1 j3 Q( ~; X% ~! \
 1. Video
  & R# I* N/ E. N8 B( W6 C6 j
 2. ID : 1! a. ~2 T5 ~9 q0 b. B
 3. Format : AVC
  / e4 s& R! J, ?; s; f# G5 O
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  - U( r6 I+ \/ E8 W
 5. Format profile : High@L4.1
  1 s# }& P% X. s2 l. a: R1 g8 ]. r
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  8 ?/ c: S& }+ g# Z% b7 R
 7. Format settings, CABAC : Yes
  3 }$ o1 S+ I3 y+ G- g8 l2 m) y* g: U- b5 t
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames/ n$ _& u8 E) |) d; f1 f* L
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 @0 v1 q( u6 `6 w. I  g# i/ C
 10. Duration : 1 h 36 min2 X5 I4 V! R" D3 c
 11. Bit rate : 10 000 kb/s( \% I' `- g4 n7 ^3 {9 p2 \6 n! c
 12. Width : 1 920 pixels6 v! K% X( M4 ~) n
 13. Height : 1 080 pixels9 C& G8 y& n4 b9 ^! t8 a- v' R
 14. Display aspect ratio : 16:94 v' M1 ~% a; X2 I4 U) _. S
 15. Frame rate mode : Constant  Z* w4 }( w- E# p" z1 G  e
 16. Frame rate : 24.000 FPS; Z/ C) v) C: @1 S" q$ E7 ]6 n
 17. Color space : YUV
  9 b/ ?- r/ [. F
 18. Chroma subsampling : 4:2:0& `1 V6 V& R1 e5 p
 19. Bit depth : 8 bits
  . @& u/ I* [& y4 v% W
 20. Scan type : Progressive
  * i& N8 B) V- H4 S- y+ Y4 n' X
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.2015 }) N# ?% |, T" n
 22. Stream size : 6.72 GiB (77%)9 }% B8 k3 T1 g  K
 23. Writing library : x264 core 157 r2867+150 7e91e0e t_mod_Custom_2 [8-bit@all X86_64]% W1 x! r- L1 Q7 j
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=0 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=34 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=10000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.90 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0- X, H' P' x2 \% X9 z
 25. Language : Chinese
  4 c/ h- F( U* y8 W+ y8 s- U" R
 26. Default : Yes) e5 w) i, A- G2 S5 h" t( H
 27. Forced : No
  ; R) @2 B- c9 s; t
 28. , {% ~! l$ M& i& V9 T- `9 b* S. e
 29. Audio #1& \1 ^1 S0 z, Q! D# M) t# A. `" k
 30. ID : 2
  & t# R' O* y# b1 `: t
 31. Format : DTS# p+ W2 y5 V2 S  _9 C- z6 n  o6 A
 32. Format/Info : Digital Theater Systems* r* t' V/ r3 K* ]) g6 d
 33. Codec ID : A_DTS# I- e/ N! s5 @5 n: s$ }" T2 W
 34. Duration : 1 h 36 min
  2 z& y8 {2 w' ^) D! {7 x- A
 35. Bit rate mode : Constant
  . e* F7 d. T# M: q! K7 ]4 M5 s6 j0 E1 N
 36. Bit rate : 1 509 kb/s" v& O  d1 u- ~/ `- V" d. L) k
 37. Channel(s) : 6 channels& d5 v4 b/ L3 v/ t
 38. Channel layout : C L R Ls Rs LFE( n8 Q5 t  }9 f6 A, R; L# a
 39. Sampling rate : 48.0 kHz7 L( y1 W" x5 y
 40. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  ( {/ q( d0 s9 b5 m* P* P5 H! x
 41. Bit depth : 16 bits: m, J$ T% W7 k' |; e  m6 m" _. G  _5 }
 42. Compression mode : Lossy
  7 W6 \% r5 s' a
 43. Stream size : 1.01 GiB (12%)
  9 c/ U5 e. X6 q- h% d4 a& l% t
 44. Language : Chinese
    k" Q) u* h0 F0 g& P
 45. Default : Yes
  ' w% V5 L$ i1 u! G3 z! T8 S
 46. Forced : No
    m/ ~; |: y' G

 47. % q* P7 Y; E: o: X- z: g
 48. Audio #2! h9 U0 N! y9 b0 O! C. D
 49. ID : 3' G" Y* G8 e+ C! B2 r
 50. Format : DTS
  ' G8 X9 C0 X6 G+ [/ y9 ?
 51. Format/Info : Digital Theater Systems/ D& s" P  Q0 z1 n6 N
 52. Codec ID : A_DTS, J; `* n3 T. ]  v: Q/ U
 53. Duration : 1 h 36 min
  ( K" O# _. m1 k1 S
 54. Bit rate mode : Constant; y' S/ w* H5 D
 55. Bit rate : 1 509 kb/s
  . P% B. {( H% u- l  M
 56. Channel(s) : 6 channels: c# W8 o* l; X- c; E
 57. Channel layout : C L R Ls Rs LFE
  5 p9 S' u5 [# T% S: _
 58. Sampling rate : 48.0 kHz
  1 y+ |$ X' |! ?, V+ P9 ?" S+ d
 59. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)& m+ [# t; q4 ^2 ^% e$ k+ M
 60. Bit depth : 16 bits
  ' H& `$ r' \4 r) k
 61. Compression mode : Lossy& \; v! B5 |/ i+ I  l
 62. Stream size : 1.01 GiB (12%)1 V6 @6 M+ g  s5 }, H% E+ J$ H
 63. Language : Chinese
  + M4 _3 _2 V: L. B* _
 64. Default : No4 p2 B) c4 \7 T7 a
 65. Forced : No
  3 \3 z* i& E6 ?$ C+ I% D

 66. . l- i7 a' J* F0 `
 67. Text
  4 U' ^, L! o/ B
 68. ID : 4
    U! T4 h  ?2 d, G& z
 69. Format : UTF-8
  , Z  o: o* g, M" Q
 70. Codec ID : S_TEXT/UTF8% @5 Y( F4 M9 l
 71. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 ?% @! n+ t) D4 @* t& z
 72. Duration : 1 h 33 min
  3 a; w6 H; h8 ^4 O% j6 d* t
 73. Bit rate : 50 b/s
  ; v& f" u6 y* h$ i# ]; X
 74. Count of elements : 1403
  8 a/ U& ?6 H$ P5 z* _
 75. Stream size : 34.4 KiB (0%)
  1 Z- _: U; d; m+ h6 t
 76. Language : English4 A& h$ l" k" F8 {+ p
 77. Default : Yes. i* K# U0 q# {* l
 78. Forced : No7 R/ ?% e8 G. q5 A; N- \, H

 79. $ U" z4 P0 p4 g
 80. Menu
  % X) W* G: o- h# S. \
 81. 00:00:00.000 : en:绗?01 绔?8 z6 `: h2 l. L- W6 J8 I$ I: k
 82. 00:10:35.792 : en:绗?02 绔?
  5 m8 ]3 Z7 j0 ~8 ?) M0 Z
 83. 00:18:53.667 : en:绗?03 绔?0 S8 D3 C6 H9 F  R- s  F* H
 84. 00:27:46.667 : en:绗?04 绔?+ U6 w  Y6 c! s6 H; m7 Z) y& g
 85. 00:36:49.208 : en:绗?05 绔?1 K8 d0 p- ]% W( t7 i8 Q5 z
 86. 00:48:43.875 : en:绗?06 绔?3 M( n/ j2 W1 w9 s( v
 87. 00:54:32.250 : en:绗?07 绔?, N8 `$ \$ v- Q1 ]* K) a! g
 88. 01:02:44.458 : en:绗?08 绔?
  , b( R  M0 ^5 U" E$ l
 89. 01:07:46.708 : en:绗?09 绔?  l" j7 V0 l& Y& o" N/ I) S0 u9 @
 90. 01:15:50.750 : en:绗?10 绔?$ F1 s1 `& u% R  r' ?2 E
 91. 01:22:16.333 : en:绗?11 绔?, \7 D$ ~$ h' o' r% d
 92. 01:28:52.208 : en:绗?12 绔?
复制代码

) k% @) t4 p& H! M( D
  |4 \# h1 B* g- D0 ~3 D& o7 |) c) |5 s$ D) Z9 o  l: m

3 c1 R9 c; q' Y! m  L  g( O+ F, K! x+ o' n

# C  `6 j8 |  f) J/ g' V4 e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-13 16:10:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-13 19:59:58 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-14 01:11:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-14 11:15:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-14 11:24:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-15 09:54:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-15 17:03:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-15 19:52:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-20 19:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表