HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 4471|回复: 25

[1080p] 人民英雄[粤语 英文字幕]Peoples.Hero.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 7.45G

[复制链接]
发表于 2019-11-9 13:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
) _# `% ^# m4 P+ n$ [! W& g6 I& o7 k" t
                               
登录/注册后可看大图
7 U- |# t( n6 R7 H  O
- B. [' Z$ o) ^4 F7 S; D$ T# ?7 ?1 K
◎译 名 People's Hero/银行风云(台)$ U) c* |3 D! W
◎片 名 人民英雄2 |! e- t$ n- e: D! H
◎年 代 1987' G9 X) c- X! P" u' w9 X, N5 a
◎产 地 中国香港
* ]/ a3 s) t! v7 R% {. m& ]) g- o$ J◎类 别 剧情 / 动作 / 犯罪
# m( g$ c1 f2 S# E, A◎语 言 粤语& m- C; Y6 y, i2 ?! B
◎上映日期 1987-12-03
  V+ w+ F( C3 R% S0 O. x◎IMDb评分  7.1/10 from 264 users
2 L* c. X( B0 b3 M/ d7 O◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0093845/$ E  t  @# z9 W; Q, z7 l
◎豆瓣评分 7.8/10 from 5,152 users
( K. K1 ]# |) \+ Q7 o◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1304753/
4 _7 w6 \" Q2 {◎片 长 82分钟
; E0 `" R( P# r8 _. Q. H% f3 k◎导 演 尔冬升( p; f1 G; R; ~6 ?6 Q& ^( W
◎编 剧 尔冬升 / 李百龄 / 关耀荣, c/ ~8 K9 D" P& C. v6 H; o7 d$ K
◎主 演 狄龙
3 b+ a" m, ]/ B0 J3 Q+ s     梁朝伟
' B7 {; Y6 `+ s1 g     梁家辉+ D2 _0 l# Q" @8 W4 _: s0 S
     金燕玲
% h" g7 r2 m$ r* A& \; ]" D     秦沛
2 m: }2 ^3 V; A7 C     黄斌1 p- ~& a1 J5 A# x0 V/ U& J# o
     林保怡
0 c# H  ^3 D1 ^4 o. H     江道海. g9 D+ l) f6 ?- g/ X3 t! ?0 F
! C! d* G) v) `" x
◎标 签 尔冬升 | 梁朝伟 | 香港 | 狄龙 | 香港电影 | 梁家辉 | 犯罪 | 金燕玲% o4 |- @% b3 n& l9 r8 r2 {: |" u

9 E* ^& q, X* Q8 B5 v6 z◎简 介
' W) [) T" j, P% h* M* F+ \( c; @# o! y1 Q
 一个平静的下午,神色紧张的青年阿小(梁朝伟 饰)与老妖走进了一家银行,他们为高利贷所迫,计划打劫还债,然而老妖突然病发,阿小慌忙之下泄露歹意,不得不仓促上阵,打伤警卫,将银行职员与顾客扣押为人质。岂料在人质中,居然有一名警方重大通缉犯古何阳(狄龙 饰),古何阳曾击杀警察,为警方所恨之入骨,他本欲逃离港岛,眼下却不得不从阿小手中控制了银行的局面,闻讯赶来的警察们将银行团团包围,古何阳的老对手陈警官(梁家辉 饰)到场,试图与古何阳谈判换得和平收场,但警队众人只想将古击毙。被困的古何阳执意要求带狱中的女友(金燕玲 饰)一同逃走,但是女友真的出现时,紧绷的情势迅速发生了变化……
5 n3 ~  X) M* \. ^7 c1 w 本片翻拍自美国影片《热天午后》。8 E8 H6 ?7 D' D( h0 K. b

7 b# p3 Z9 N# X2 |% g0 z; }◎获奖情况1 W+ @9 U  [  `. g# c

9 g6 ?. K9 O. J* w6 s6 f 第25届台北金马影展  (1988)
- }0 _0 |) f0 l2 O0 K 金马奖最佳男主角(提名) 狄龙( w7 a- Q, }- R5 b9 t! q5 I/ W. n: r
 金马奖最佳女配角(提名) 金燕玲4 F( J' V+ G3 M' s
 
' ?5 Z6 E6 T! w8 Y 第7届香港电影金像奖  (1988)
& p1 t% N. z3 g! W2 D+ P  d 最佳男配角 梁朝伟
% c7 S! L2 R& e3 H% `. b5 _: ]) | 最佳男配角(提名) 黄斌7 t& \' @$ t' z4 x# ^: [0 R# `( f2 w
 最佳女配角 金燕玲
 1. Video
  6 H5 V( M2 K% U7 a6 d
 2. ID : 1
  4 T7 z+ V8 K- S, Z. C% L+ \
 3. Format : AVC
  6 H, p2 h2 h) {
 4. Format/Info : Advanced Video Codec; b& g. _. t1 d
 5. Format profile : High@L4.1( ^/ [7 g6 v7 P0 K$ U7 |6 V4 H
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames, V' _9 W) e5 ?" x5 \5 Q7 X9 K; X
 7. Format settings, CABAC : Yes; e+ H( N2 Y. t( X
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
    o; Z' G4 p# O; u6 L
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  * `! {& H0 G$ D1 P1 n$ |
 10. Duration : 1 h 21 min
  / p0 Y: D9 \" ^" s! g" A
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  6 J6 m3 h7 U- U# C4 S  O9 L2 p
 12. Width : 1 920 pixels* n  v! ]3 x3 n- l2 `; P
 13. Height : 1 080 pixels! }3 F: j  ?0 F# H; l/ I, M. \4 ]
 14. Display aspect ratio : 16:98 S5 V) P1 v2 W" G
 15. Frame rate mode : Constant% J3 M2 U2 b, p$ i- d
 16. Frame rate : 24.000 FPS+ k; t: K' e& I: E) R' X  c
 17. Color space : YUV
  / V/ m7 \5 w( O2 k! X
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  4 s+ z. y* _, O6 J( f5 H0 U
 19. Bit depth : 8 bits( w. Q# @% N$ k& _& Z' |5 Y: ~
 20. Scan type : Progressive
  + ^4 s; l4 B. V0 k0 q, E8 k
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
  . y; X- X2 Z3 l
 22. Stream size : 6.59 GiB (88%)4 v' |! W# i3 a# `. ?
 23. Title : Peoples.Hero.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  6 M4 b9 z4 r, U6 U( I% v( x8 ]
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa8
  ' B& t1 u: C% @7 ]- ]
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.000 Z" S( N1 d: G4 {2 Y( L4 |
 26. Language : Chinese
  - l+ ]- ?  o# _6 \& I/ l
 27. Default : Yes: h* i3 P4 p( b$ Q1 @( Q
 28. Forced : No) T) h: {$ v* L. u/ l
 29. . U7 [+ r% ^# k+ |
 30. Audio
  % `: _$ T) u% R# D+ a
 31. ID : 28 v- W# C" D2 Y( K) T
 32. Format : DTS, ~1 ~2 v" w/ V- t2 I
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  & P, u5 V2 O/ Q3 P6 t
 34. Codec ID : A_DTS
  ) d  A8 c; }% z+ b" @! @. R8 \
 35. Duration : 1 h 21 min1 V8 P- E: Q3 N# a  r3 Q
 36. Bit rate mode : Constant1 E1 Z# x! d% `2 R
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  % K2 Y/ r7 r4 U# E2 n0 y
 38. Channel(s) : 6 channels9 e# o: l8 J1 @% x0 v( e
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE
  7 F) c+ c: A. R1 f# D
 40. Sampling rate : 48.0 kHz. W- [: R; ?) |( M/ H9 U8 O2 `
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  ( p( H$ U; G8 Q6 r( o. B
 42. Bit depth : 16 bits* M  ^( g4 j: p- c" l" w1 c' W
 43. Compression mode : Lossy
  & K- s9 D# Y. D8 G$ S
 44. Stream size : 885 MiB (12%)& b% C2 @6 `" [' ?2 s2 o) J
 45. Title : Peoples.Hero.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  ; v4 Q+ ?) j, @3 ?8 x9 O8 Q
 46. Language : Chinese
  6 |7 {- j# y) d
 47. Default : Yes% Q- A# T" N; r/ C3 M
 48. Forced : No2 \  l5 H8 q: C
 49. 1 P9 u$ O. c3 o9 P2 [2 E( t( G0 r
 50. Text
  . Z8 m8 U4 f7 N) @
 51. ID : 3
  + K# l: V8 F' F7 T( p% m; }- L( p
 52. Format : UTF-8
  6 v8 [. D! Q: e4 L2 S6 u
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8% P. ~0 m" d& X8 [7 F/ |8 K7 N
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / L" g) F- T' L) d
 55. Duration : 1 h 18 min+ B9 m+ j1 ]( g3 I+ y
 56. Bit rate : 50 b/s
  + t1 W9 o7 n4 d1 H' ^1 S# a
 57. Count of elements : 1042
  : j  [6 D7 W; A. |6 @) j- s' v% u* |; g
 58. Stream size : 29.3 KiB (0%)
  / \, ?: k, @+ P) ~3 S
 59. Language : English+ M: R: P9 d% h" @
 60. Default : Yes
  / Z( e2 t, T, v, [# Q' N
 61. Forced : No
  8 u, W  y/ f. T3 [
 62. * r# |' N& ]+ o( ~& B& `
 63. Menu
  / Y7 m5 C" ^, m+ p& Q8 A
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  ! O7 E( ]8 U) e; ]. p6 g2 f
 65. 00:04:50.916 : en:Chapter 020 e8 z9 b6 d5 R: D2 o1 h. L" p
 66. 00:13:25.625 : en:Chapter 031 F' Q: J4 z% J4 P1 F1 {9 m
 67. 00:20:41.083 : en:Chapter 04( N% j( Q: f, q7 i7 ?
 68. 00:26:46.250 : en:Chapter 05+ P& M  N2 o( j$ [( L  S5 x
 69. 00:34:30.208 : en:Chapter 066 _4 k" s3 V8 U; w
 70. 00:40:44.458 : en:Chapter 07) u) n/ `% Q. [, e* Y5 x
 71. 00:46:34.833 : en:Chapter 089 b# g" I& P3 {- D7 k) P6 ^  N0 z
 72. 00:52:41.291 : en:Chapter 091 Y, b" N9 U2 z% w' M* I
 73. 00:57:05.041 : en:Chapter 10
  " l. P  X# [$ b# o) D
 74. 01:05:34.875 : en:Chapter 11: W1 K6 X* f7 }' |
 75. 01:13:34.250 : en:Chapter 12
复制代码

! X6 V! _& @, ]' T! F8 v
0 o3 t( B% |2 }4 c2 c. ~: ^' c! l9 T7 R& F
4 D/ q! C) n8 H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-9 14:17:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-9 15:35:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-9 16:59:02 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-9 20:52:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-10 02:32:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-10 06:46:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-10 10:07:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
iMichaelLee 该用户已被删除
发表于 2019-11-10 16:20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-11-11 12:55:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-17 18:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表