HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1573|回复: 12

[1080p] 卫斯理传奇[粤语 英文字幕]The.Legend.of.Wisely.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8G

[复制链接]
发表于 2019-11-7 22:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
/ V2 H8 y3 _' ~8 K
                               
登录/注册后可看大图
" ]. m. x  e  v  g7 {
" t/ `, Q$ Z0 S& l% v2 U
◎译 名 卫斯理传奇/The Legend of Wisely
, t$ p; R2 C' O3 p, K◎片 名 衛斯理傳奇9 k+ ?! ^' D( `; F& S3 r2 W# P" L) g
◎年 代 1987  m" N7 `, O% Q/ ~7 w2 R3 z
◎产 地 中国香港,西德* K, P) l& o  h* c' @" E( u
◎类 别 动作 / 科幻 / 冒险% g" [, w' v- |& f+ j  q! o$ p" l
◎语 言 粤语
- P# b& k9 I4 N, `/ A◎上映日期 1987-01-22(中国香港)
2 f1 O1 f2 G: U" U9 K7 D" R◎IMDb评分  6.3/10 from 290 users
' b  N0 E  v  P+ B◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0090302/
( w+ `; U+ D! \% ]% e9 B: m; U% ]◎豆瓣评分 6.6/10 from 3,422 users
# k. u! r6 l$ P& t8 ?◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302799/1 P, W7 K( Q4 D' J) ^  X
◎片 长 90分钟
( L1 e2 S4 }, e- p* a" M◎导 演 泰迪·罗宾 Teddy Robin
+ S# k. C3 S/ v  Z$ c7 R4 e( \◎编 剧 廖坚为 Gerald Liu / 潘源良 Yuen-Leung Poon / 郑忠泰 Philip Cheng9 m- U# f9 ~) ]9 [6 B
◎主 演 许冠杰 Samuel Hui
8 y* `% @% O( t* c8 Z3 t     王祖贤 Joey Wang0 O# p2 M5 Q! ?" f# F% p
     泰迪·罗宾 Teddy Robin# J4 u6 E0 j) |* u. p( U! i# D
     狄龙 Lung Ti
/ ^. S& m, ]/ w3 r( d, `9 A/ v9 F5 g' q' f
◎标 签 香港 | 科幻 | 王祖贤 | 许冠杰 | 香港电影 | 动作 | 狄龙 | 泰迪罗宾! v9 M  U' F+ J, D) O3 C
( w' @0 b" n! U; m: Z9 J
◎简 介
( D+ p- g( D- |( e" ^8 A4 T4 f! u0 |1 x3 g& `6 p4 C
 著名作家、冒险家卫斯理(许冠杰 饰)在埃及游历时,受到了大富翁霍普的请托,后者请卫斯理寻找他的师兄高大威(泰迪罗宾 饰)。卫斯理在收到高大威主动寄来的信件后,赶赴尼泊尔与其汇合。高大威其时正为青帮龙头白奇伟(狄龙 饰)寻找传说中的喜马拉雅龙珠,眼看成功在即却身陷“邪教”的追杀中,卫斯理帮助高大威潜入宗教内部夺得龙珠,在撤出时飞机失事高大威不知所踪,逃跑失败的卫斯理被带到只有五岁的小佛爷面前,卫斯理受小佛爷感化,承诺追回龙珠,以延续此一教派。
7 N$ }* \7 @) d4 Q 返回香港的卫斯理再遇霍普助手,并拒绝向对方交出龙珠,第一时间赶到白公馆,白奇伟之妹白素(王祖贤 饰)是卫斯理的书迷,在白素帮助下,卫斯理取得龙珠,但是一场三方围绕龙珠的争夺战才刚刚开始……& K, |6 e/ P/ t) L
$ U; s8 P5 ^, j3 {
◎获奖情况
, k. @2 t$ N( ?( [# u- x( Q' X* }+ h% f7 n6 p9 H
 第24届台北金马影展  (1987)0 ^- n1 B8 u5 |, o! Q/ p
 金马奖最佳造型设计(提名) 陈顾方
" F8 t- F: x" `, K& v9 Z+ ^1 ^ 金马奖最佳音效(提名)
0 T/ [4 t# R% T* k  F 
# |8 Q6 O7 Z& W 第7届香港电影金像奖  (1988)# @. I3 I; A/ u" J
 最佳摄影(提名) 鲍德熹
3 [( M# a8 _5 K. r& z: \' I* V 最佳原创电影歌曲(提名) 许冠杰 / DonaldAshley
 1. Video+ z, ?2 Z- J8 v( ~2 n
 2. ID : 1
  3 b, h8 K1 J, A# O4 O) y
 3. Format : AVC
  - o6 A. @! v9 {* W
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  $ u- N, [1 C: m, ]9 Z# o5 {
 5. Format profile : High@L4.1
  4 C5 W; m5 S4 o+ h
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  ' ~$ K7 A/ l2 W6 y0 s' z  \
 7. Format settings, CABAC : Yes4 g, ~/ C" [2 z! l! Y( k
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  / a7 j0 L" V2 P
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC6 @( J2 r2 W2 l' _2 Y# z
 10. Duration : 1 h 28 min% t/ P" B' j( l# J
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s! x7 f4 Y5 Q7 D2 u2 c. R3 e
 12. Width : 1 920 pixels
  9 _) m* k" `' n# \2 u3 M% N
 13. Height : 812 pixels
  ! V" I2 X' b5 l7 T: B; H
 14. Display aspect ratio : 2.35:14 L; d3 J; _/ {( h  v6 U, p
 15. Frame rate mode : Constant# I$ t& T1 Y% v7 `2 ?* y
 16. Frame rate : 24.000 FPS$ B' v# Y' ?7 i) _0 a" S4 l
 17. Color space : YUV. c' |; a( w2 z, C
 18. Chroma subsampling : 4:2:0: r4 i) ?8 B- [: L3 Z) |
 19. Bit depth : 8 bits
  , R4 [4 l# @! k5 y7 I
 20. Scan type : Progressive
  / X, A0 v- d4 x3 T0 [
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.3074 S# i3 |' Q, Z& E: }' E* {
 22. Stream size : 7.11 GiB (88%)* Q- I& E& x2 e6 `0 G1 s2 H- a% g1 G& a
 23. Title : The.Legend.of.Wisely.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT2 [! f8 [* \1 `0 I3 p' x
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef22 I5 f! R! x/ _3 k- Y0 T
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00- w5 d# L7 f( }  K  |* ]
 26. Language : Chinese# g9 V  T5 s" U
 27. Default : Yes
  & B2 e" j1 m/ t0 J
 28. Forced : No
  3 E: R/ A( @0 G4 l6 o0 |. \- j" k

 29. ( G$ d( x: U* h7 R9 c* d
 30. Audio+ S; P0 U( z& a8 f2 t, {) @
 31. ID : 26 A2 \" H- B% d1 r
 32. Format : DTS
  + |& V; n8 a) R% z4 h* O
 33. Format/Info : Digital Theater Systems3 E* N8 q1 P$ _7 z7 w4 y
 34. Codec ID : A_DTS
  2 f$ a* c7 ]) ?/ [/ i. g$ v
 35. Duration : 1 h 28 min
  * \$ w! c# V/ |& ?% |
 36. Bit rate mode : Constant/ o2 ]3 k; j; d: N' N
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  " x" Z* {* Q# {5 s9 I  m& N6 C- [
 38. Channel(s) : 6 channels
  + r/ M0 B5 u$ A5 }! Z! ^
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE
  3 o7 j2 {6 F3 M/ C  c8 N" Q
 40. Sampling rate : 48.0 kHz& j$ i6 O5 U/ u- E* {7 u
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)! e4 R- G% }3 f; ~5 x
 42. Bit depth : 16 bits
  % A7 q2 C' i" x0 [
 43. Compression mode : Lossy
    p; i' O3 D( V- l/ \  o! W
 44. Stream size : 954 MiB (12%)
  ) U0 o( i; @& f/ ]  K
 45. Title : The.Legend.of.Wisely.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  4 h) t1 q/ s6 W; J2 |
 46. Language : Chinese
  1 M0 F1 ]" S6 g: `
 47. Default : Yes
  9 t5 R- G3 n4 L" D% M8 }, d! w: x
 48. Forced : No; c! p0 |& C( A- d" i9 ]: m

 49. 8 o5 d' X7 ~' \9 y
 50. Text$ n6 D" i- k. m
 51. ID : 3
  4 d# c# Q9 I5 f* x+ O  N" i5 r
 52. Format : UTF-8
  . G3 Q8 i: F6 i! a
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8: m1 R% b* O$ A- l+ A! F/ u
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 L# {9 L# ^6 n+ C9 F
 55. Duration : 1 h 22 min
  ' D' K9 I. w; A( ?, U
 56. Bit rate : 36 b/s
  # b$ Q- R; V2 ?
 57. Count of elements : 787- \0 k5 |$ W' d! H* M! e9 d' f
 58. Stream size : 21.8 KiB (0%)
  ( g) r& M! v: {0 @) l- ^
 59. Language : English! x: |; v4 W) s4 K$ k
 60. Default : Yes
  , f3 _4 ?  W) \& @0 e0 O
 61. Forced : No
  * A" ?2 j) _+ l: t1 q, y4 H
 62. 1 V& v: b2 Q) v& k
 63. Menu0 P- ^4 `, z6 u  F) p7 z
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 011 |* |  b6 g# u4 S# B
 65. 00:05:24.291 : en:Chapter 02
  4 M/ _  B. W! F5 @( P4 w. |
 66. 00:09:37.375 : en:Chapter 032 s, x& P. ]* f
 67. 00:13:17.583 : en:Chapter 04
  ! B' e' P$ b! N3 Q. H5 S$ R
 68. 00:17:48.208 : en:Chapter 05
  ! w: [  L' t. |. p% X
 69. 00:22:42.375 : en:Chapter 063 v  R6 `$ W3 Y& E. A8 }7 z9 Q% n
 70. 00:26:41.166 : en:Chapter 07
  * `* q9 I6 B7 K7 W$ F3 N+ ]4 n
 71. 00:30:11.833 : en:Chapter 08
  8 n4 L, P4 M! g
 72. 00:34:11.666 : en:Chapter 09
  0 l& T3 I* x+ K
 73. 00:38:27.041 : en:Chapter 10
  - D& Y$ F2 T$ Z: [, J8 i
 74. 00:42:47.833 : en:Chapter 11% S8 m' y6 b! w2 D1 \- k
 75. 00:47:53.208 : en:Chapter 123 y1 e' f9 {0 v8 }7 p9 l
 76. 00:51:32.125 : en:Chapter 13+ M0 {1 s6 R+ s; D! P
 77. 00:55:54.125 : en:Chapter 14* C& [* x$ @; G
 78. 00:59:41.333 : en:Chapter 15/ c" }8 w$ U  g  X' C; @
 79. 01:06:39.250 : en:Chapter 16
  $ ?% s  n. P7 e
 80. 01:11:00.958 : en:Chapter 17
  $ p+ d4 i( _! V1 l$ I
 81. 01:16:26.666 : en:Chapter 18
  : @9 f; q( w' k% J! o* Y. P# x
 82. 01:19:52.958 : en:Chapter 19
  ) t; Q* l1 x6 E* ?& N9 j
 83. 01:24:43.166 : en:Chapter 20
复制代码
9 \5 u% Z! V) F- B
$ t4 g" B8 @# @4 A. ^7 g7 L) ^1 j
; W8 L5 ^" r, e- r3 y6 ?
7 V( @' E- L1 Y% J

8 w  Q0 a) W- z5 C
* x5 w5 z: n# w+ B4 u) b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-8 00:22:52 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-8 05:38:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-8 13:12:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-8 17:36:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-10 10:10:02 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-15 09:57:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-15 17:09:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-24 00:22:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-26 11:45:21 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-17 19:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表