HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1367|回复: 13

[1080p] 双旗镇刀客[国语 英文字幕]The.Swordsman.in.Double.Flag.Town.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8.3G

[复制链接]
发表于 2019-11-5 23:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

& z! `+ S7 W3 P* p8 [$ ?                               
登录/注册后可看大图

, C% @4 V1 b& g- G1 {% N% c5 B# s9 T% o0 z
◎译 名 The Swordsman in Double Flag Town
1 f2 L% E& r$ q& c$ V/ J" O1 V◎片 名 双旗镇刀客
' R3 Z4 |2 b" v% Z6 ]* H# o◎年 代 1991
& J- t0 U# `9 l1 p! @! s◎产 地 中国大陆2 W/ z3 c; G0 A
◎类 别 动作 / 冒险 / 武侠
% L/ w# {. W0 m. v◎语 言 汉语普通话% x8 A+ _6 L9 u# M1 }) Z2 F! Y
◎上映日期 1991-05-17(中国大陆)
) r$ j* X! H) Q◎IMDb评分  7.2/10 from 371 users
  @& ?5 c9 M& J; U◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0102917/
: Z& E. d. D0 ]+ O& ]# w5 g4 k◎豆瓣评分 8.2/10 from 24,125 users* D# _* P0 ]; {* Z) v5 M. W
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307812/
( A2 p- g- ]7 O$ u◎片 长 91分钟4 f& T, D- V: U, K- M) h
◎导 演 何平 Ping He4 [4 X# T# i  k2 j2 h
◎编 剧 何平 Ping He / 杨争光 Zhengguang Yang
* ~2 i" [( w9 f; J& X! o, @7 m4 b◎主 演 高伟 Wei Gao  N9 |% c% X5 Z( }1 s/ r' p, u
     赵玛娜 Mana Zhao. w& e( w3 y( `6 X4 q! p5 ]* n+ _
     常江 Jiang Chang- Y9 f/ s6 {, f  c3 T7 D
     孙海英 Haiyin Sun9 g8 K3 g# R& i; o# f& x
     王刚 Gang Wang/ I& U4 d2 x9 }2 z! a7 s
; ?$ M  f  s. {/ ~% w8 w! R
◎标 签 武侠 | 动作 | 西部 | 1991 | 中国大陆 | 经典 | 剧情 | 人性
' ^) Q  I( M4 T9 ]1 S( b' d
! `2 j6 O  J$ i" Q  U◎简 介# }0 ]- K7 T8 r& d9 C

+ [; T1 T, Y! z2 j: Q' p1 n 中国西部,黄沙漫天,马嘶人怒。自幼跟随父亲操练关西无极刀法的孩哥(高伟 饰)遵照父亲的遗嘱,来到双旗镇寻找指腹为婚的妻子好妹(赵玛娜 饰)。只叹人情冷暖,世态炎凉,好妹及其父亲瘸子(常江 饰)毫不待见这个男孩。婚期无望,孩哥只得暂时在瘸子的店里当小伙计。一日,土匪二爷意欲强暴好妹,结果为孩哥所杀。此举惹恼了长年盘踞双旗镇的土匪头子一刀仙(孙海英 饰)。由此惹得滚滚狂沙中刀光剑影,鲜血四溅……, e; z; M. }4 s2 w  l
 本片荣获1991年中国电影金鸡奖最佳美术奖、1992年东京第三届夕张国际惊险与科幻电影节最佳影片大奖、1992年第五届《中时晚报》电影奖商业映演类年度大陆优秀电影奖、1993年柏林电影节国际影评奖。
7 e& N  j$ q- s& S
" \$ W" X4 R% U% m2 L# k◎获奖情况
" [4 P* _* H, {% c  j
$ M, l2 G0 v+ C- z" R 第11届中国电影金鸡奖  (1991)! t/ @3 S/ f/ a. M3 a; g
 最佳摄影(提名) 马德林
4 U" q& P6 W& d# r 最佳美术 钱运选
 1. Video
  7 I# w2 P! ^4 J4 y3 ~
 2. ID : 1% s% q# V- r/ N4 ]  ^" m: q2 {' _
 3. Format : AVC' ~% s9 b' Y2 N- j# g
 4. Format/Info : Advanced Video Codec9 g. o4 R. t: t: w2 F0 I* J
 5. Format profile : High@L4.1# _! n4 N5 s7 y9 R- C+ ^
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  1 i$ K% q, L' F9 Y, T4 K) ]
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ' ~' L2 n& C, |( E3 J! m
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  # I4 ]* o5 h' i+ C3 s; e9 ]
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC; d! g5 w6 @+ n
 10. Duration : 1 h 31 min7 K! d, S# Z+ M6 a4 d" O, [% m
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  - x, G/ D: o  n
 12. Width : 1 920 pixels4 v; Q  J2 Y# F1 ?- l2 g: S
 13. Height : 1 036 pixels. }# U& I  F. ^9 {, [7 b& C
 14. Display aspect ratio : 1.85:1
  + q& t, T- F+ [. O9 u' n' [
 15. Frame rate mode : Constant
  / w' Q5 d: w/ U7 t7 B( q6 `
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  * P5 U+ U. d2 L4 L  O9 B" r
 17. Color space : YUV' ?/ X7 Q+ @. [. ?: O- h
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  / D4 C9 j* S: Y1 V$ e
 19. Bit depth : 8 bits
  ( W7 z9 M4 L! K
 20. Scan type : Progressive
  0 H5 k" I# K/ d# O9 y7 @9 K3 p
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.2413 e  y- @( u  ?; E
 22. Stream size : 7.35 GiB (88%)0 Y4 c' Q2 ?% _" ^. n
 23. Title : The.Swordsman.in.Double.Flag.Town.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT7 @2 h2 K, h# r# R* h
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa8
  0 T, Z( z* q  _8 S! C# f
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.001 V) i$ G) h$ f
 26. Language : Chinese
  + L. x$ w0 h( \" y% c; m
 27. Default : Yes
  1 E, @, f! M" O5 k8 H7 d) `
 28. Forced : No' r5 H8 `6 @; U6 R) e, f0 }3 r

 29. ; b1 ~( M8 i( [6 k7 l
 30. Audio& h. h0 H: Z8 B9 ^$ H
 31. ID : 26 |4 R) M  w  }
 32. Format : DTS
  ! R/ u* Q1 H! n0 q5 H
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
    C: F+ c6 P/ J) o& d- t' L8 c0 X( X
 34. Codec ID : A_DTS
  ! Z; l% ^1 u: I
 35. Duration : 1 h 31 min
  : C5 k' n4 I) ~  s% O
 36. Bit rate mode : Constant
    W) Q* E8 u4 R- U! ]7 \2 Q% b
 37. Bit rate : 1 509 kb/s- L: i) k" J1 e6 _
 38. Channel(s) : 1 channel4 Q0 H7 Q! n9 k- L/ W+ E
 39. Channel layout : C( _2 q6 w9 V2 b; x
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  ) j% T  o; o8 L$ x3 Y0 j
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)" Y$ d1 R* n3 p
 42. Bit depth : 16 bits) J4 }$ T5 Y( q) T9 y
 43. Compression mode : Lossy
  . m9 F2 a$ q. h0 g
 44. Stream size : 987 MiB (12%)
  . c( F% r' ]# _! Y
 45. Title : The.Swordsman.in.Double.Flag.Town.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  6 n! V7 ~$ R3 l8 I4 y6 `
 46. Language : Chinese2 h$ l" \. e! Z: G
 47. Default : Yes6 Q. u) T) Q  b/ [* m4 L
 48. Forced : No" a5 i. J( m% X+ I$ A* f% {* \
 49. 5 @1 v8 l) m( p  ~. Z
 50. Text3 s; l+ `% M" N2 P, `& X; E& Y
 51. ID : 3
  ( S" n6 z- K- H! [9 J' z1 C
 52. Format : UTF-8% g. _/ k) R5 t$ ^& G
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 ], H: a2 ?  }( C- u# J. X) F* m: i
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 W( Q) P/ `+ t$ L, U/ v
 55. Duration : 1 h 29 min
  ' C# \2 I6 d5 w* z8 x* B
 56. Bit rate : 21 b/s
  6 [9 w2 ~0 j5 Z, D% c
 57. Count of elements : 447
  8 V, z6 L" j8 ?, O
 58. Stream size : 14.1 KiB (0%)
  5 h( C1 }- Y1 R" z$ ?# T
 59. Language : English$ `! l- d5 G: V, j
 60. Default : Yes
  ! K: I$ u: w8 n% r+ y
 61. Forced : No: `0 L- D; x+ y1 x: n

 62. 3 f2 \3 ?2 ]) k
 63. Menu4 R) L, b, p" E# g+ R$ r% ~6 _
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  " H% b& K( [- s! a6 M& ]4 Z
 65. 00:10:18.791 : en:Chapter 02* }$ e0 G3 M+ f5 G2 }+ W% O
 66. 00:17:33.291 : en:Chapter 03, A0 a/ o4 ~+ ?8 X
 67. 00:24:27.041 : en:Chapter 04% l# b, K! o+ \7 N$ i
 68. 00:31:55.958 : en:Chapter 05
  # X& G! y" x4 I, D% C$ R
 69. 00:39:38.958 : en:Chapter 06$ ^, B; N, \" a' [, ?
 70. 00:47:10.500 : en:Chapter 075 t" C0 H& G' z- r, e( h
 71. 00:52:37.458 : en:Chapter 08
  0 i1 M) \( |/ K) w( s! j
 72. 01:00:37.708 : en:Chapter 09
  6 I2 q2 s* P+ N
 73. 01:07:48.041 : en:Chapter 10. L8 z0 t0 J3 W
 74. 01:16:06.625 : en:Chapter 11& N( p5 G# i1 l4 ]
 75. 01:27:08.375 : en:Chapter 12
复制代码

, a0 f; k5 Z3 Q  |) L0 _9 V" T. K9 P% B, g' e: O% ~
/ I+ A6 S! c  Y9 U0 m8 ^) {2 G: ^: q7 [
1 E4 k5 z1 n1 y+ g0 w) P& Y- b

! @6 w0 x8 F& i) P
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-6 09:26:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-7 08:26:54 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-15 17:01:51 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-22 21:24:23 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-1-24 11:26:53 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-17 00:13:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-26 23:34:43 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-6-21 10:58:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-20 19:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表