HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3842|回复: 26

[1080p] 高度戒备[粤语 英文字幕]Full.Alert.1997.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8.96G

[复制链接]
发表于 2019-11-2 10:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
) C' {. e; [+ `2 F' `' c/ F
                               
登录/注册后可看大图
% \8 H' M8 w' _. U2 }

- @7 U1 E! k& L; S. g1 x5 l1 ]◎译 名 高度戒备 / Full Alert% m' u0 s% e( s8 @
◎片 名 高度戒備
6 q/ {! U+ \& y7 D◎年 代 1997
# Q# V' }6 ^4 |; K+ ]◎产 地 中国香港
( g0 S  \$ c( h◎类 别 剧情 / 动作! q3 B0 V5 S+ Q9 v6 _% M' x
◎语 言 粤语
. {; G8 f  w. Z5 F% F) k' g◎上映日期 1997-07-18(中国香港)
" l+ Q; Z2 p6 p◎IMDb评分  6.8/10 from 889 users
2 f6 ]9 n: g2 O5 S4 _◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0134664& w$ p/ [  N4 B8 b  f
◎豆瓣评分 7.1/10 from 7028 users
/ b6 k7 n1 \( }! ]. k8 E0 y6 `◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1298492/- E! n# k/ R+ J4 X: }) Y
◎片 长 98分钟
3 y4 [1 ~! G. n; M. d* C◎导 演 林岭东 Ringo Lam
3 J) B1 o8 H! d2 A0 c◎编 剧 林岭东 Ringo Lam / 刘永健 Sammy Lau Wing-Kin) `/ A2 W1 q) v
◎主 演 刘青云 Sean Lau
; f. z+ U5 r! S" i  r" n, n3 t7 ~% S     吴镇宇 Francis Ng
/ v1 K1 S2 _' \4 T  \% G     高捷 Jack Kao
7 B8 ^# F- M: B/ X  ~+ `     李蕙敏 Amanda Lee
" q# G1 d" Q8 Y3 S/ v  x6 f     陈法蓉 Monica Chan
* {$ a  Q  e  `3 Q4 }     钱嘉乐 Kar Lok Chin
; k7 O! y" x0 h; e3 o5 |1 G7 a     曹永廉 Wing Lim Cho
/ }+ G  J, i( Q* }     关宝慧 Emily Kwan, Z/ D0 x3 v8 |0 p
     金扬桦 Yeung-Wah Kam
+ h+ p8 J3 T& c% o6 ^     容锦昌 Kam-Cheong Yung
2 ~( R7 d- C& a- ~) ]
6 e6 R- k9 |2 w% P" i% i, ~, m9 j! j3 N
◎标 签 吴镇宇 | 刘青云 | 香港 | 林岭东 | 香港电影 | 警匪 | 犯罪 | 动作9 D/ s/ c2 V, E# `6 i0 N+ y

6 ]2 G. {: Z  r  Y; N6 A* Y◎简 介  & h! Q4 c4 D1 w5 L+ \. c
" ]" e! `& d: v( Y# k0 F& i' f
 重案组高级警察包伟雄(刘青云饰)因开枪打死人陷入深深的负罪感之中。前土木工程师麦坤(吴镇宇饰)因赌马失败失去一切,放手一搏准备其惊天大案。但不想一开始就因为杀人嫌疑被包伟雄关进大牢。本以为案件就此结束,麦坤的同伙竟公然在运送麦坤的途中截车救人!
, x8 F* ?9 U% m! K& ? 案情突然变得复杂,麦坤家中藏有大量炸药原料,包伟雄推断麦坤要抢劫金库。但香港金库之多,麦坤的目标到底是哪里?时间一分一秒的过去,陷入窘境的包伟雄,走投无路的麦坤,谁将在今夜成功达成自己的目标?
2 |$ |$ i& K( m* Y0 E/ z9 ]& R. y: ]$ f
◎获奖情况  ; Z+ S, d' e1 Q" h; A, K
5 f& M6 Z6 n, H2 s6 t. g
 第17届香港电影金像奖(1998)0 Y- |, O; ?( H. }4 l' k
 最佳电影(提名) 林岭东
2 c! S  p  Z9 @! I2 I 最佳导演(提名) 林岭东
( h5 p# U& J" c- P- K  o 最佳男主角(提名) 刘青云0 a$ \6 L# w" L$ u& y! R
 最佳剪接(提名) 林安儿 / 麦子善
2 M. c2 f/ v1 q6 Y2 |3 X 最佳音响效果(提名)
 1. Video9 R) s9 x# d2 e1 [! D# j% G3 `/ R
 2. ID : 1) n; O" `+ E9 v
 3. Format : AVC
  + @! C4 o; H7 K5 H$ Q( Y8 p
 4. Format/Info : Advanced Video Codec) ^0 E. {+ M6 Z/ i7 P) F/ [
 5. Format profile : High@L4.1) Q9 ?" M/ @8 v' G! a/ a
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames8 e" e7 X( j9 V
 7. Format settings, CABAC : Yes
  % {9 T3 ?, a) q* `- _, |  h
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  : k+ c; ^1 a- K+ N
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC4 x9 q# }( Y- Y5 f) A2 T
 10. Duration : 1 h 38 min
  : A2 G/ g" S1 z0 w
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s* Z6 O; u# K& L& s" S( @: i
 12. Width : 1 920 pixels
  9 ~! M! i9 ]' D8 `; Z
 13. Height : 1 080 pixels
  ) D% l# C- R+ l9 c: `
 14. Display aspect ratio : 16:9
  / ?$ }! @1 k  Z6 M( W' W( r' o# p
 15. Frame rate mode : Constant
  7 G. y) f; ^6 D: [
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  + H" W) s" o3 Z- j
 17. Color space : YUV
  . N9 E6 a, }) t1 O, W/ g; A
 18. Chroma subsampling : 4:2:01 Z9 Q' I5 d0 {+ O7 M& W5 D
 19. Bit depth : 8 bits% M5 r1 |! @( G  C0 Z
 20. Scan type : Progressive& d8 I0 a* f( {  `9 K) a' V
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
  8 X/ V% _" a- f% G: h6 E  x
 22. Stream size : 7.92 GiB (88%)) A! D7 b- b: Q
 23. Title : Full.Alert.1997.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT7 t, b( M$ N: q+ `; r
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2
    f, M. z( D5 w( g0 n1 \" X
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00: B/ S# f' ]  f/ v# b* ?
 26. Language : Chinese
  & j" J% N/ ]* z
 27. Default : Yes+ x% V) C# D: p/ f% i! g/ _. m% U2 e
 28. Forced : No
  + u$ Z  u7 {: R+ J* H
 29. - p. A/ b5 r  ^6 i! P. I9 V' D
 30. Audio
  . k7 l$ {+ H, Y% p
 31. ID : 24 |6 R& l, c$ i  ]+ H5 v
 32. Format : DTS3 m/ m: ^, b, g& M( K7 k# Z
 33. Format/Info : Digital Theater Systems) w! h% J9 w8 W/ ~9 M
 34. Codec ID : A_DTS: @; b$ ~* U# f+ c# X- _4 i5 _
 35. Duration : 1 h 38 min
  2 O4 G! l, r1 C  V( ^
 36. Bit rate mode : Constant1 p) k, a3 C1 ~: J
 37. Bit rate : 1 509 kb/s- [  ~# ~# G& H2 w) u3 U% Z* `9 O
 38. Channel(s) : 6 channels3 M  \# F4 m8 }  U
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE
  # q/ ^6 K! b! d0 o% c
 40. Sampling rate : 48.0 kHz8 h, Q% \4 y7 l& N" C( ~  {4 P- b
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  . s' S) r* O$ f/ s6 L$ D, x1 ^( M
 42. Bit depth : 16 bits6 l, w" P, W2 T, }- i; W
 43. Compression mode : Lossy
  % M% v8 ^1 g1 \
 44. Stream size : 1.04 GiB (12%)
  / ?4 X% g' B! B1 ^
 45. Title : Full.Alert.1997.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  - F0 @3 W! U7 N8 e
 46. Language : Chinese
  5 U3 e7 V- a8 ^, @/ H! O& u
 47. Default : Yes
  6 ?  o! `/ E' k
 48. Forced : No- }6 o* u5 v5 ~$ Q
 49. 2 [  J  w/ ]9 @/ V5 u
 50. Text8 D( z( c7 ^& S9 `, O$ M
 51. ID : 3( A+ ]# S: b9 N; R- P
 52. Format : UTF-8$ U& x1 q- Y9 r! \
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 U5 M1 a0 n8 h
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 A* Q9 o+ y( Z& c6 v
 55. Duration : 1 h 35 min
  2 L5 v9 x4 ~2 W0 P( ~4 h- l
 56. Bit rate : 36 b/s
  + i$ i% w2 N$ G
 57. Count of elements : 9521 H% g( f% L! {) V
 58. Stream size : 25.5 KiB (0%)
  7 S/ y4 Y3 U: f. o" b8 H
 59. Language : English
  ) G8 N8 D: E, T+ }$ H* Y6 c
 60. Default : Yes5 A7 e6 i1 E0 S1 }3 s# W6 m$ q
 61. Forced : No
  4 z. u! w5 _) [( E  R% d, m) Q+ m

 62. 7 D, B9 n4 H9 q1 p& U+ H
 63. Menu
  8 P& T, G0 f) l4 P4 J1 [
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 1
  1 X0 y1 M' w/ i8 ]& x
 65. 00:03:47.416 : en:Chapter 2
    C. S/ F: |: M( c/ g
 66. 00:08:39.583 : en:Chapter 3
  / D) ^1 Y" a/ {
 67. 00:12:10.041 : en:Chapter 4  ~8 _( d8 R: F. G# h
 68. 00:15:16.000 : en:Chapter 5
  ; R0 h- K6 X, {2 ~. X
 69. 00:19:21.583 : en:Chapter 6
  5 X% [8 I/ ], u& ^& z
 70. 00:23:17.041 : en:Chapter 7
  ( I! `$ \6 {4 O9 X5 T# f1 C
 71. 00:28:55.875 : en:Chapter 8' s1 P9 B9 t! k  Q. X4 G6 J2 z$ j5 h
 72. 00:32:12.916 : en:Chapter 9, N! {; O  J! f3 a
 73. 00:38:37.375 : en:Chapter 107 j, v# @3 n# p3 g5 I
 74. 00:44:06.833 : en:Chapter 113 e, \$ F% R; J9 T/ f* J# _
 75. 00:50:25.625 : en:Chapter 12: V, B4 e4 B& q
 76. 00:54:32.791 : en:Chapter 139 d! c3 w+ p6 |6 _
 77. 01:03:07.041 : en:Chapter 14
  $ C1 Q1 Y% B' D5 }4 `* z
 78. 01:08:08.916 : en:Chapter 15. z; P( i/ s: b$ K$ w$ E2 u; i& x
 79. 01:13:42.750 : en:Chapter 16
  / {, E) x5 H- H
 80. 01:19:11.791 : en:Chapter 17
  9 s' Y. }( u/ C! p6 {0 }. _$ a  F
 81. 01:27:38.125 : en:Chapter 18
复制代码

0 _% V% t& ?7 Z2 K+ ]: l
0 L. R6 x$ z+ s8 U) a: O, a
2 d) G- p2 i& E6 z
& @9 S; u3 I# l/ C& `' L5 t) x- Y9 i' \
! f$ P' C5 ^4 W2 R! y4 Z( Q, i

2 G1 F' s6 M# V& c+ V7 v$ `
  o% D" m- q4 M$ Y+ |% O! ^- q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-2 11:48:55 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-2 12:07:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-2 16:21:27 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-2 20:37:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-2 22:35:46 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-3 09:14:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-3 10:19:01 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-18 10:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表