HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 10690|回复: 32

[1080P和1080i] [无台标][台剧:罪梦者 全8集][1080P-Netflix版/13.5G][国语 简繁英多国软字幕][MKV][张孝全/贾静雯]

[复制链接]
发表于 2019-10-31 19:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
/ _: f, C3 t6 e+ v0 `& N- A% E4 o
                               
登录/注册后可看大图

8 O* t  a. ~0 `% q
9 |, l8 O4 I5 b6 h- a  P, A/ f+ ]6 C◎译 名 罪梦者 / Bardo / Nowhere Man / 摆渡身
0 B3 c2 D7 P+ F+ {% r( v◎片 名 罪夢者
- k7 a" \4 ?( r5 R4 D◎年 代 2019
- h" f+ U2 a  H) c7 }◎产 地 中国台湾
( W& {! A% ^* s5 K$ D◎类 别 悬疑 / 犯罪: S) q: q3 \, d6 b, w
◎语 言 汉语普通话
: v4 {7 S  S4 s/ a( r% e◎上映日期 2019-10-31(台湾)
' s' ?4 k. r- u, ~+ I5 F◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt108955884 P5 k9 Q1 y' J$ W
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users! H6 G, [4 D* P+ A. K; |* C; p
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30338164/
1 t& F! W" I, T* k, e( V◎集 数 8
( [! Q/ G/ A/ B1 Z: ?* {. |- B! y◎片 长 60分钟3 Y, D/ x+ g, n, O
◎导 演 陈映蓉 Yin-jung Chen+ E6 B8 N0 ]0 ^- c' I3 j: C! |
◎编 剧 陈映蓉 Yin-jung Chen0 j8 R; Y1 I" {6 m) n0 C
◎主 演 张孝全 Hsiao-chuan Chang
2 M7 Y, k0 E, q     贾静雯 Alyssa Chia' a; ?3 G3 J( `
     范晓萱 Mavis Fan  I, G6 M0 w' s5 Z0 d  L* n
     王柏杰 Bo-Chieh Wang8 x: W- u4 E. z9 \! G" t
     刘子千 Jeremy Liu# U0 n& Y) f& S; Q. S* i, O
     周洺甫 Min-Fu Chou" e4 i' w7 R+ E" j! d
     陆一龙 Yi Lung Lu
0 b( ^8 h$ o) ~- \# `     许光汉 Greg Han6 L  [8 ]- U4 w8 S
     章立衡 Li-heng Chang' Y4 r) I/ R; v* w2 l( Z

  w/ O* q. f6 _0 I! {
) N* O9 ^% M) _" J◎标 签 Netflix | 台剧 | 张孝全 | 台湾 | 贾静雯 | 范晓萱 | 2019 | 电视剧
, `* g' s, e. o3 X
- b8 W8 H/ _& m◎简 介  
3 c8 L+ w+ M$ M$ `. c2 Q5 U/ q9 h& c6 J; A2 T" @+ E
 《罪梦者》讲述了死刑犯阿全在狱中等待死刑的漫漫长日里,听闻自己的儿子遭到绑架,为了救回儿子及保护家人,阿全策划逃出囚笼,却发现自己身陷更危险的计谋之中。整段过程中,阿全不时会陷入半梦半醒的境界,他也将带领观众一起踏上救赎之路。故事主轴则是感人的兄弟情、复杂黑帮社会跟惊险逃狱情节。
 1. Video
  / n) i3 z; I( F' Y
 2. ID : 1
  9 s9 l5 r- ]) d! |( q* X
 3. Format : AVC* A% P+ z2 u6 ^# J# X
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  : {4 M/ k) w" a3 t$ G# ?0 p& y
 5. Format profile : Main@L4
  * ^, [3 M3 g' q# g5 g
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  + \0 I. S& Z; z. _3 L6 t) i) b
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ' r2 x  g+ K$ J: `6 V$ d
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames6 p# ]% R0 G0 A
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC! n, P! g( v- d) T! H* A) A# O
 10. Duration : 1 h 5 min+ I% F; i8 L: q7 a
 11. Bit rate mode : Variable
  / g6 N: [/ w& o6 ~% M7 J
 12. Bit rate : 4 220 kb/s% c( ~1 F( C2 a2 w* Z' V) k
 13. Maximum bit rate : 6 330 kb/s6 c9 k, G( [% T8 y, T7 q3 g9 A
 14. Width : 1 920 pixels! q4 n* K6 K4 K$ x* O
 15. Height : 1 080 pixels
  * G# Z' y, R4 b; g
 16. Display aspect ratio : 16:9$ }  Y8 [' h" p* r0 |3 P6 E
 17. Frame rate mode : Constant3 |1 ]! ~: q7 V0 X! v3 J
 18. Frame rate : 24.000 FPS7 B6 M8 }9 k! D% a
 19. Color space : YUV
  8 b# ?, K) C* v) ?
 20. Chroma subsampling : 4:2:03 R& m' ^) |! C, J/ h
 21. Bit depth : 8 bits
  - K- [: g' ?0 s8 |8 u, ^2 l
 22. Scan type : Progressive
  ; y, K! D$ r& O+ {4 |: s: s6 S
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.085
  8 H5 m1 f0 |4 e
 24. Stream size : 1.92 GiB (87%)
  : x' q1 x( h, N+ D. P+ s: w1 x
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752288 E" l' T1 e, P# i5 W0 J; f2 r" M2 N
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4220 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=6330 / vbv_bufsize=8440 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    N7 ~, o* B8 i' n
 27. Default : Yes0 r' y4 P$ j2 G- Q. ^. w6 ~
 28. Forced : No, J( n7 a4 a& D/ M4 }
 29. " z1 J) h) a9 p( U
 30. Audio7 h5 e/ Q, w; I  ~4 X. R* w9 }# z
 31. ID : 2  I! S8 _0 I& t2 N- y, i( `0 `* q# O
 32. Format : E-AC-38 i# m# T# I# Q! L
 33. Format/Info : Enhanced AC-38 @/ _9 t, Z- p4 Z, O$ e
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus) w0 C, a, `/ {
 35. Codec ID : A_EAC3
  2 s" V' I9 e7 I
 36. Duration : 1 h 5 min
    M0 \; x& Z6 f3 l, D- i% r
 37. Bit rate mode : Constant7 f' m1 o* m+ }& m9 K0 s6 A4 E: X3 u9 t
 38. Bit rate : 640 kb/s
  " U9 c' S- K  x/ a4 [  I
 39. Channel(s) : 6 channels
  4 V: d& ^7 w# j
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  1 o9 M, O( k- o# t% F3 B
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  . f; V9 Z. h, _! H$ y
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF), z! m( s# x) n# o8 o1 v
 43. Compression mode : Lossy
  ; t8 |: I! t, N& M9 K
 44. Stream size : 300 MiB (13%)
  3 O  k4 N7 i$ N
 45. Title : Mandarin7 o) z- Q) G7 ]; M
 46. Language : Chinese1 J* c# l5 S' y9 ?1 t
 47. Service kind : Complete Main! `1 Y- ?; d( Q1 n0 u
 48. Default : Yes
  # A6 M4 k7 ~5 T& k; \
 49. Forced : No
  ; o/ _" W! R+ l9 H" |7 B

 50. # u$ z4 u5 W6 e: u3 q% J  Z' t' W
 51. Text #1
  3 ~0 h5 F; r$ K2 F: h. b. ?
 52. ID : 3
  : }2 J# ?- t8 y
 53. Format : UTF-8
  0 q* v: @, u1 k. e
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF83 k6 `1 v' h, S) \
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 ?: A" X9 I0 g  ~1 S7 m% C, _
 56. Duration : 1 h 5 min2 U6 n# E! J( y6 N
 57. Bit rate : 37 b/s
  8 q  D$ F8 `) c) w- u5 \
 58. Count of elements : 681( e' Z. L1 M; o0 o4 M6 `
 59. Stream size : 17.9 KiB (0%)
  4 ?1 F1 o$ T# O; H* V9 e, a
 60. Title : SDH# U' Z8 N4 g  Q* |* _
 61. Language : English
  + R' c6 h2 o, @6 C' y3 _" I5 \
 62. Default : No; h8 O- x3 b" v/ [* I4 K1 h+ u/ F
 63. Forced : No
  9 z" ?' F, L. Q& k& O, z- i3 Z
 64. & [- C9 A/ V* Z5 U7 g  y2 @  W
 65. Text #2
  9 x# v) k) Q9 Y, Y
 66. ID : 4
  ; A' j7 @: M; P, W* j
 67. Format : UTF-8
  : \5 e6 j6 ]6 a
 68. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; n( U- \* `& A* B4 b
 69. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 O# V/ ]  n2 N8 i- V& ?* S3 J
 70. Duration : 1 h 0 min
  - D7 u! L- H) M( ^! `8 N; Y: ^
 71. Bit rate : 38 b/s  U( \9 D! i0 ], w
 72. Count of elements : 613
  2 V% J" y" r3 y, V& f% F* G
 73. Stream size : 16.9 KiB (0%)/ T8 q: s) G/ O" l* Y' U
 74. Language : English0 A9 Q9 P& f' a  m5 L$ `
 75. Default : No$ r2 n4 _( z4 B. l3 a$ n# R9 x
 76. Forced : No; g; X8 ]. Z# Q: M
 77.   G% L2 S2 c2 L! T7 z
 78. Text #34 J  G" M) u" p' I8 {; s  V! N
 79. ID : 5
  $ ?' l- @" m4 o0 e+ U7 h3 I
 80. Format : UTF-8
  : i) z# M: ]- u& R5 a. I; S+ R
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - `1 Y# p3 D: q- M! a1 H( ^
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ ^7 `7 j$ |6 W* ?/ O1 Y7 d
 83. Duration : 1 h 4 min
  3 K7 a8 C; `5 y6 n* s+ O
 84. Bit rate : 60 b/s
  ( y. f+ S- A( a
 85. Count of elements : 613
    O" i# ^9 {; J" T. v
 86. Stream size : 28.6 KiB (0%)3 n" Y; x4 Z1 Z; O4 ?5 G* b
 87. Language : Arabic
  , a  m) e9 j6 {( G+ O9 z0 m
 88. Default : No
  0 T+ [8 [: ^3 F) v7 |/ O( k
 89. Forced : No
  ' t7 z* `3 m" \) j  S
 90. % g9 `: k5 \$ |$ Q0 H
 91. Text #4
  ! j8 l& m  q" }) t
 92. ID : 6' z. ~& K( {+ E- |- h5 g( C/ w- w
 93. Format : UTF-8) x, J' {2 `; {7 j% {
 94. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 V- _" d7 t( ~' w5 Y
 95. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + x, R% B. e; M2 \5 o. K" ]/ w2 [
 96. Duration : 1 h 4 min
  ! t& [& w- g6 F  u# G
 97. Bit rate : 30 b/s0 c" r1 K8 w# `
 98. Count of elements : 618
  - \- ~/ C- T2 u. @$ N
 99. Stream size : 14.5 KiB (0%)7 T/ y0 v1 f+ Q% g1 z. q
 100. Language : Czech2 z  j0 [7 v6 N' ?/ V* `, ]
 101. Default : No
  1 o8 F' M" ~+ p1 S: w5 F( }
 102. Forced : No# }4 c, X; d8 M! {* N+ H( j% `
 103. $ P  P3 s! v( p+ @3 Q0 r1 |6 E
 104. Text #5& Z2 q) d* t, p4 Z4 V( d! V
 105. ID : 7
  7 B: x1 M* ]; V  D
 106. Format : UTF-85 P6 x# ]2 q% i: u- o- y
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF83 z2 |/ S8 J& x8 j- D8 ~
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 d% w# x# P2 N$ F* v: N# B2 l
 109. Duration : 1 h 4 min3 k1 s$ i! @/ [* }( Y3 I
 110. Bit rate : 31 b/s
  - ]2 V( e7 z" \/ G  w. Y  L
 111. Count of elements : 505
  ( M6 c. Q. M7 D6 I- y& ]+ o
 112. Stream size : 15.0 KiB (0%)* l8 R3 g& _: J
 113. Language : Danish
  2 i% b* N5 {5 J& z, O
 114. Default : No
  : {; d+ a1 ?# D. a
 115. Forced : No
  # L- Q% E. u  v1 ]: m0 }) Q! w

 116.   K7 S8 n& k' A
 117. Text #6
  / W! r. ?- v* _/ I
 118. ID : 83 U+ u7 r0 Y, P5 w" A( H
 119. Format : UTF-8
  * W0 F+ k6 {) q
 120. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : ?- a7 u" r$ S* ^9 S
 121. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + x( R% [5 q8 d9 M" r0 u
 122. Duration : 1 h 4 min' h6 ]& I5 t( m$ D* _) E
 123. Bit rate : 28 b/s5 I! R5 ^& l8 Q0 m
 124. Count of elements : 5991 q" T. w% N/ O* R
 125. Stream size : 13.8 KiB (0%)2 R/ V& ^$ [+ k$ M6 Z+ d
 126. Language : German! R( S7 K2 h' O$ @
 127. Default : No
  * `! {" s% S' K" [, L
 128. Forced : No
  9 b& H; G6 S1 z

 129. . }5 G5 u/ `8 }: ]2 `$ O
 130. Text #7
  9 _( p& O& Y/ q0 B% y9 [
 131. ID : 95 O: _( a* J# D, K* W  w
 132. Format : UTF-8. F6 e" t5 v) }+ {3 T3 A
 133. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ N  ^! P9 e) K7 y
 134. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 s; g# S; l" K" C
 135. Duration : 1 h 4 min
  3 `3 r$ x$ C& H3 C( Q( y% ]
 136. Bit rate : 53 b/s
  0 r/ [$ e* \& D
 137. Count of elements : 6127 H4 M/ N" S3 u7 t% z0 t- m
 138. Stream size : 25.3 KiB (0%)
  + C5 m* `7 [* K& y( R
 139. Language : Greek
  7 |8 a9 S8 @) M2 }$ [- X. M' L) h
 140. Default : No- Q, f9 v) S$ c) d) j( U, Q+ }* n
 141. Forced : No# A  |$ o* T# M' i; T4 j: |7 k: f

 142. . L2 P, y& Z& V
 143. Text #8
  % n0 D( ^0 a' w, f  R
 144. ID : 10
  / [' u1 o# W. z; I9 Q+ s
 145. Format : UTF-8
  6 W" N( [* `5 y
 146. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , y% }  S9 C# \1 C1 ], B: l
 147. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; f) I( s" ?' Y5 F
 148. Duration : 1 h 4 min
  ) n: x2 L- n6 ?% ~6 X: x
 149. Bit rate : 30 b/s
  " e# o# B% L* [3 H
 150. Count of elements : 596
  # N, K3 V8 c; n
 151. Stream size : 14.5 KiB (0%)# m/ g+ e) {. E5 n9 y
 152. Language : Spanish; y$ _9 c% Y$ J/ Y: O9 U! G) V3 i  ^% E
 153. Default : No& i8 M& X$ i; R1 Z* Z+ l# Q' ^
 154. Forced : No
  : A9 p  A4 _( h9 U
 155. 3 T5 e+ l# y9 M
 156. Text #9" F8 _+ O% H7 Z0 p7 }! `- q) s6 ?) V
 157. ID : 11
  ; q  d" T" B: I& B& H7 S& j/ t% [
 158. Format : UTF-8' j& u; `! e6 U3 w: F/ q: B
 159. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' A  L. j5 h0 w- Y
 160. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* z, A" N" `' ~1 D& i5 {; _
 161. Duration : 1 h 4 min/ G; Z# Z. s7 {% _
 162. Bit rate : 29 b/s2 F7 j+ t% ]; z5 @8 l
 163. Count of elements : 601- P2 o  X  `8 K3 q
 164. Stream size : 14.1 KiB (0%)
  3 W& g( C5 e. r
 165. Title : European
  ' s- g( x# J( x; R- t; v
 166. Language : Spanish
  3 ~+ i. n7 r$ b8 {: z; R
 167. Default : No3 i6 ?* }, T* |: Q4 ^8 ?- T8 X
 168. Forced : No
  ' c3 O9 i! A& z
 169. 5 T' D% P; @* t: S$ A% c4 w5 q
 170. Text #10! X' d9 K* T; j1 f5 Q4 f
 171. ID : 12
  ! o3 e  N* a9 T
 172. Format : UTF-8. P# ]# i& ^) a4 i* V$ Y3 I
 173. Codec ID : S_TEXT/UTF8  X+ Z0 x  |- N. Y5 [: G/ t: d! F2 {
 174. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: q6 g! k1 S7 U4 ?5 _$ ^
 175. Duration : 1 h 4 min$ Y5 R9 W* i) [# w9 S6 b$ q
 176. Bit rate : 31 b/s
  + G6 V( a; U% ?. I6 x$ m2 y1 Y4 u
 177. Count of elements : 549
  1 \2 \1 P. q# Q, q9 Z$ i1 \, m' f6 j
 178. Stream size : 15.0 KiB (0%)( f  I) b0 M5 S/ t1 a0 D
 179. Language : Finnish& ?9 q, k' J4 v4 J% x2 i
 180. Default : No+ N' _2 P( u, _1 E' Z9 Q
 181. Forced : No
  & T4 W' ?( S* u" s& v0 v& R
 182. " C, Z3 {& i  ^% _7 J
 183. Text #113 j, A, i$ t- Z" o1 q3 Y
 184. ID : 13' s& N" l! @# c. u- w5 w6 K7 G
 185. Format : UTF-8
  4 Y0 m5 E2 H9 n% y' C- @7 b
 186. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 E( K3 Q8 ?0 J8 r5 T$ h
 187. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : X7 ^8 I% W' ~" @: W: c5 L. V
 188. Duration : 1 h 4 min
  + m/ c: V$ H  f3 O* p7 D- _
 189. Bit rate : 33 b/s6 L4 n4 u9 K6 l$ Q; F. {" D+ Z4 B
 190. Count of elements : 615
  * ~6 t; N) X1 S, \7 d$ ~
 191. Stream size : 15.8 KiB (0%)0 w, \9 U4 y7 p* f
 192. Language : French3 T3 R4 ~  S7 {" i5 @; [  i
 193. Default : No8 r2 u! ?  L8 W, S: U# c: s
 194. Forced : No: c* ?% x. g7 H

 195. ' b: V' x2 ~$ q8 c8 L' `& n0 K
 196. Text #12: `  L: X5 o# Q1 t$ M9 {; a- i1 J
 197. ID : 14  L8 }7 {+ \, b" d& S
 198. Format : UTF-8! Q+ ~: [8 W, _
 199. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ O2 u# u3 ]! ^1 R! C
 200. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* s( C& M% [6 |: f' e/ A
 201. Duration : 1 h 4 min8 b# m; U* P* v
 202. Bit rate : 56 b/s
  1 r3 o. N0 s7 h- b  J  m& [
 203. Count of elements : 625
  1 }: h0 {0 b/ [% i! i
 204. Stream size : 27.0 KiB (0%): |3 }% B0 [: X6 Q1 r' q9 U
 205. Language : Hebrew0 I( M4 r) h! X. \# a! E
 206. Default : No) O+ @2 ]. f' D* K, _  f/ Y9 X
 207. Forced : No
  " a8 E5 x$ K1 E2 X
 208. 7 J7 E8 O- g9 P) {8 A: Z8 Z% @# C
 209. Text #138 s4 m+ a& A1 N9 K6 I+ P" }5 c# X
 210. ID : 15
  / s6 U+ v+ ~9 u; @$ T6 d
 211. Format : UTF-8
  7 H1 M, r5 \# A5 V" ~
 212. Codec ID : S_TEXT/UTF83 W: K, ^9 o  ?4 z1 Q
 213. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% k- Q# O9 l! J$ e2 m$ ]
 214. Duration : 1 h 4 min8 r: A, N: I( q! G( U5 }
 215. Bit rate : 90 b/s
  0 e( {' @5 [( \' I' k
 216. Count of elements : 621
  1 q3 Q2 c" @1 L
 217. Stream size : 43.3 KiB (0%)
  4 `6 Q) s" J# x' E) T
 218. Language : Hindi
  7 \1 Y' `- S  Z5 \& j4 y- |7 U
 219. Default : No- y% X7 q. o# U$ o$ @
 220. Forced : No& l  U. W; B) N0 T
 221.   Y5 G1 h' V/ `5 L' _
 222. Text #14
  7 F8 P4 }: v  N+ t( L
 223. ID : 16
  $ U) X! r4 o6 E, |
 224. Format : UTF-83 K2 W  U( J8 F( [
 225. Codec ID : S_TEXT/UTF8! V6 E* L$ K; I3 F; x- K
 226. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 K* u. O0 Q# g8 E
 227. Duration : 1 h 4 min
  . Y; @# [8 K  a$ x- G# \
 228. Bit rate : 31 b/s; ~( u; H# \! P, x! b. P1 S( ?, F6 w
 229. Count of elements : 609
  7 r8 y$ V1 h, R1 ?6 |, q
 230. Stream size : 15.2 KiB (0%)
  + k7 ]6 a6 ^' Y; I
 231. Language : Hungarian
  + M2 [3 V4 g) ]; z; r* b
 232. Default : No
  ) n$ }5 ]4 i, W( {& u  [3 I! t6 l
 233. Forced : No
  6 k/ P9 I' J4 v; J( k3 I- c2 s, g

 234. : b# f/ E2 o9 ]& i/ ~7 e# t
 235. Text #15" j. p- }9 s' n
 236. ID : 17) t0 L; [; s$ B! H
 237. Format : UTF-8- s4 v# _! Y) R& _
 238. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ t1 |" V$ X/ N6 R1 I0 y* U
 239. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 ]* r0 ]+ @, u- ]0 ^
 240. Duration : 1 h 5 min: O+ K/ n. U8 j# C, }' b1 i
 241. Bit rate : 31 b/s) t# y6 D" G# U( r' m
 242. Count of elements : 646# @6 U) o1 Y/ Z+ k
 243. Stream size : 15.1 KiB (0%)! ^6 Q( s+ s3 H  M: v/ }2 X6 F9 T0 \
 244. Language : Indonesian; y7 d/ P( l7 O. ?
 245. Default : No0 w9 `9 y! E' ^
 246. Forced : No
  + f! f3 }/ r& Q) J
 247.   k& [9 L3 d5 M9 k6 J) c% _5 A) x: h
 248. Text #16
  1 b; X/ z) [  X" @8 _  x
 249. ID : 18" k- J, ~2 A) \# x' O. B! _
 250. Format : UTF-8
  # P5 X+ a' F0 C; O; a" F- q9 |4 s7 I; v
 251. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ d( M; h6 e6 _
 252. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 _6 q2 |5 t0 i* g5 q; f
 253. Duration : 1 h 4 min
  $ y2 T+ W: P  E" k' y; _
 254. Bit rate : 28 b/s4 d) c6 K. }# s2 Z9 {
 255. Count of elements : 618
  + ^7 i/ c% N; t1 U7 F8 s. t$ M
 256. Stream size : 13.5 KiB (0%)3 I7 c. g: y+ [, M$ G" H* }
 257. Language : Italian
  , F1 U/ I) z" x7 a  }  I, X
 258. Default : No3 S" T- [5 J! l. c" v! {, r# K5 Q
 259. Forced : No
  8 u, R8 l! |* ]7 x, B
 260. 0 T5 R  H* G: X! Q1 \# {
 261. Text #17
  ( i( o  X7 u9 `
 262. ID : 19
  " c' P) L8 O  r( x' {% b7 y
 263. Format : UTF-8- T9 d# b7 O; D5 Q- q6 ?9 s1 |
 264. Codec ID : S_TEXT/UTF8! ?4 z, X0 b! C( n
 265. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 o: D( u6 T& z5 |6 p. r
 266. Duration : 1 h 4 min
  / C+ g1 U  T/ ?- q  C5 C5 H
 267. Bit rate : 37 b/s$ n% B$ Y/ u2 {1 A! E
 268. Count of elements : 667
  ( v+ D# O' g& _5 h4 ]8 d% {
 269. Stream size : 17.6 KiB (0%)4 H+ a3 n+ p# g" m' L
 270. Language : Japanese4 i8 C* L; c$ N" ]$ r
 271. Default : No
  ' R+ ~9 I4 P8 y6 x
 272. Forced : No
  3 D) a$ B6 X0 i+ z7 c) D# L
 273. 3 f' @" p7 D/ M; ^' I
 274. Text #18
  5 u4 w" P) A0 ]7 Y( {& @: X/ c- H
 275. ID : 20
    o, d% j+ |) @+ p
 276. Format : UTF-8
  0 y7 w& d9 i* N4 J& |
 277. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ a- v3 |+ s9 [0 i
 278. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 i4 U5 J( Q* d
 279. Duration : 1 h 5 min
  0 z/ s/ [9 f* d0 u+ f
 280. Bit rate : 41 b/s! Y" w( J0 T4 g2 o# T
 281. Count of elements : 6614 p" j5 A+ ~( `" o
 282. Stream size : 19.8 KiB (0%)6 o0 O  C3 v( J+ @* f! ]
 283. Language : Korean
  3 ~5 q+ v' [9 h+ Z
 284. Default : No: K& T, Z. E- o4 [9 I5 L- E
 285. Forced : No7 F1 K  M1 \+ |2 b, p3 o

 286.   \' \( K! l. v  L& E
 287. Text #19
  . X9 i, r: r% e# s
 288. ID : 21
  2 i/ o; y1 U" b9 A/ |
 289. Format : UTF-82 {0 r9 W3 g" D+ s
 290. Codec ID : S_TEXT/UTF83 l, W/ {: F" g
 291. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ s6 n1 l  F: m/ y  S
 292. Duration : 1 h 4 min
  & X, ^, h& j# o  V6 d
 293. Bit rate : 31 b/s
  * J* a5 p+ y. L# Y
 294. Count of elements : 595
  + q( `" l3 J" O- L9 a& b  ?4 s
 295. Stream size : 14.9 KiB (0%)+ V: X& M# r4 q4 w, O
 296. Language : Malay" a- w3 @# W+ V9 y
 297. Default : No
  ' W2 h8 u% z3 m( M! z) \5 r
 298. Forced : No& K7 j% R9 b; L2 c( l# ~) A

 299. - `* U2 b6 s3 Y: P
 300. Text #20
  5 b5 F4 c1 f2 Y* U9 J% n% h6 b
 301. ID : 22
  9 R2 k% R) b: E
 302. Format : UTF-8
  4 n9 _$ H- G" `0 W" t
 303. Codec ID : S_TEXT/UTF8+ U7 `) X4 c  Z* a' D! S; `
 304. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - Y9 v2 j6 R2 ]: [8 |0 O, @
 305. Duration : 1 h 4 min  C8 e; G7 X- G% o  B3 M; S5 W
 306. Bit rate : 29 b/s0 B5 t# E3 X4 ?! e$ i
 307. Count of elements : 577+ H" y9 W+ n4 P5 L3 d
 308. Stream size : 14.1 KiB (0%)" r) U. N- b, [+ u; E
 309. Language : Norwegian Bokmal
  3 A: A' |  B: O0 m- k6 }$ D
 310. Default : No
  ; C1 k2 X( z. b6 u6 `$ y
 311. Forced : No8 @8 R; S' x/ g. L3 I7 [

 312. 9 D5 H' r, \( }* X; N( h
 313. Text #21
  ' M# r* z6 y1 @2 d( E8 Z5 E
 314. ID : 237 |8 @' G& Z  l5 ?
 315. Format : UTF-8% L) D0 N. x: X4 x/ p( M
 316. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / Y! W( X7 \3 R- i+ u# Z( U& c
 317. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 B" t' w2 y  N. A; }' E: o( j
 318. Duration : 1 h 5 min9 k6 r; M% s+ p, I3 f. p3 Y
 319. Bit rate : 30 b/s8 q2 |' h6 t" ?+ P7 J+ d
 320. Count of elements : 555
  * A, P3 T& c4 H8 y# f: X2 K
 321. Stream size : 14.3 KiB (0%)
  % ^5 D1 J; E$ H. U* G" u& M" n- ^
 322. Language : Dutch- O( O& X6 g  K# B; ^6 T/ K
 323. Default : No
  ! {8 Z5 t: ]6 B/ q
 324. Forced : No
  0 b4 E+ h3 ~  m0 j, z+ w4 C

 325.   d( z9 B+ n$ S4 m1 v
 326. Text #22, l5 g$ D- d7 [8 b8 c
 327. ID : 24
  + T8 r7 A' Z" e- s0 q& ^
 328. Format : UTF-8
  0 j* i6 ~( Q; [. w, D
 329. Codec ID : S_TEXT/UTF8% B5 Q2 t. x) C1 h
 330. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * s" z; n  `' r$ n5 }& r3 o
 331. Duration : 1 h 4 min3 ?4 _) f  `9 X! B
 332. Bit rate : 34 b/s7 x' a8 a3 d( J
 333. Count of elements : 6431 a  O$ P9 V' T
 334. Stream size : 16.3 KiB (0%)2 R, ]; T" ^( }/ f# |2 F: y. Y- K
 335. Language : Polish
  ! n# [6 E5 V. S& b$ ^
 336. Default : No2 I8 C/ p1 r6 Q* l% |3 x1 X, d$ r
 337. Forced : No
  * c7 q1 e2 I7 W% ?/ x% i
 338. 1 t# }$ K$ B/ Z7 E1 q4 V
 339. Text #237 F3 ?5 _2 h) F7 i9 i" w' X0 w
 340. ID : 25# o' A+ ]6 D5 @7 L2 [4 u
 341. Format : UTF-85 q' E, d- ?) A) f- ^
 342. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 I% ~  |- |! O. Y  D
 343. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  Q8 T5 t/ k7 U5 F7 w: I6 _0 h
 344. Duration : 1 h 4 min
  - t' ]3 G  c( a, P. r: O$ t' a- z
 345. Bit rate : 29 b/s
  4 k( x( M7 d8 d8 I6 ~, J8 o# {" D
 346. Count of elements : 614
  : _# S9 F( z# ?( V! z; C) V' n
 347. Stream size : 14.1 KiB (0%)
  ' a* c3 Y* b$ _* U
 348. Language : Portuguese; T% B5 w+ ~8 Y; f3 P& {7 ^. n  Q
 349. Default : No
  ) R: @: _% l+ f$ e. r. s( \
 350. Forced : No
  ( Z; G6 A. X7 F3 x, j
 351. 7 T1 f% W! |* e1 s
 352. Text #24' o6 ]0 k# j5 |  x1 l
 353. ID : 263 l; X6 o8 A8 a7 C; f5 Z9 |" @  \
 354. Format : UTF-8( i, S3 F* y9 n2 d
 355. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 j& Q9 p% l3 d( X/ f
 356. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 y) {  Z6 O2 D2 M( X' K5 @) L
 357. Duration : 1 h 4 min! _) X' w, ]) j2 e
 358. Bit rate : 33 b/s
  ; M6 c' N6 l7 h: `
 359. Count of elements : 611
  % W: I7 N# g  H+ u
 360. Stream size : 15.9 KiB (0%), h6 Q5 T/ N: y1 L2 l0 T
 361. Title : Brazilian) p; j$ b# C2 p8 }) g, e2 C5 c. k
 362. Language : Portuguese' P8 w$ @8 u2 S6 B  ]7 o+ g0 f
 363. Default : No
  $ ~) k: Q  W7 Z) \
 364. Forced : No
  # [. z8 }6 Q1 w: \+ Q. c, [- u) n

 365. " o2 C9 h2 m  Y, m, ~+ ^1 N
 366. Text #25. [. r0 Q( U. m9 N
 367. ID : 27
  2 H, x" }* y! y0 a7 E
 368. Format : UTF-8
  # B1 z/ d' s/ j- j
 369. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 i  C9 d: R# j$ p
 370. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% J/ b2 E# X7 g9 q. w7 |, [1 D. Y
 371. Duration : 1 h 4 min* _! I6 \6 T/ _
 372. Bit rate : 36 b/s
  + [$ c" a% p9 Y5 h2 H) R
 373. Count of elements : 617
  $ f; @& o9 c2 {# I5 E1 S' U! V
 374. Stream size : 17.6 KiB (0%)
  1 u! k% Z2 C9 q/ C
 375. Language : Romanian
  . P# f- E( ^* E; Z$ B, t
 376. Default : No
  2 f! G; i; i( Z7 o! e+ l
 377. Forced : No
  $ t7 N8 G( u/ B5 G1 b4 T
 378. * _; Q3 }8 @) A6 q$ \
 379. Text #26
  5 H8 G3 Z! C8 R  |* t
 380. ID : 28) Y& N6 V2 W4 k* c, W1 \
 381. Format : UTF-8* g3 M+ m4 A, f! T, g- V5 j+ c
 382. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + \. l% E9 F. y4 V" Q
 383. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * o- I3 n+ h' n  l
 384. Duration : 1 h 4 min) M$ B7 ^2 b0 s1 L$ Z& b. `
 385. Bit rate : 53 b/s
  : z: [0 |2 I9 N3 @" ^/ Q5 S- w- C4 Z
 386. Count of elements : 600
  ! E/ H! p& Q: K0 Y8 O
 387. Stream size : 25.6 KiB (0%)
  ' b& R- J, D+ l, p2 @8 ~' t
 388. Language : Russian
  " b) r- F# @% ], |* v
 389. Default : No7 l1 l# n, A& o: \
 390. Forced : No
  * Z7 f) B( U1 b: H5 _! g2 D
 391. 2 {+ @7 U0 Y9 d
 392. Text #274 Y3 O7 ^( t# Y+ u
 393. ID : 29: I. V3 p- R; ?) P
 394. Format : UTF-8
    d6 E# J! L& E3 K1 P8 Q
 395. Codec ID : S_TEXT/UTF8# q; X, N% k3 h4 H9 `7 t
 396. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ u& ^9 z  X: ^. ~1 h  U' W0 _  F
 397. Duration : 1 h 4 min! q0 A5 P  r/ h$ G& C+ ^
 398. Bit rate : 31 b/s8 l) o8 N* ?3 w! W
 399. Count of elements : 563
  0 \7 b; K( D+ W2 q
 400. Stream size : 15.0 KiB (0%)" p0 ?6 ?* E/ \  Y5 Q7 g
 401. Language : Swedish
  6 }7 z. b! d4 h" R0 X
 402. Default : No
  5 m4 y7 m5 h- E$ ?  o: z8 o6 }. `7 j% ]2 s
 403. Forced : No2 `" q  a9 B3 a& l" o

 404. $ g* C# S* d; u$ B9 [
 405. Text #28
  " ^0 G* \% D. G) ^
 406. ID : 302 V+ x' N; k8 _& @. [' t
 407. Format : UTF-8
  : F. m4 o( y$ _9 V8 V. l
 408. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' s6 O. ?/ ]- R$ R6 x
 409. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( C( l1 v4 k: X, m9 ?
 410. Duration : 1 h 4 min( X+ U0 [5 s' k( @: c7 ?
 411. Bit rate : 86 b/s
  : Z& h  ?3 G" P- y& z3 r
 412. Count of elements : 640' r9 L2 N# s: ^" V  S: \% |
 413. Stream size : 41.2 KiB (0%)% K' C9 N4 E& u
 414. Language : Thai
  ' z( m- U+ S$ g8 m0 H: u" G' n
 415. Default : No; `/ M1 q, ]. t! U4 D
 416. Forced : No0 q8 z* Q2 L5 _8 P0 e% A
 417. 3 z; r% u5 f9 M3 m! m" F; W
 418. Text #292 z% q8 i5 ]3 I8 N/ M
 419. ID : 31
  # S3 Z) Q# \+ h6 D
 420. Format : UTF-8
  7 ]4 @9 c# n. `; W
 421. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ l' C  G/ d, a) t' ?0 Y
 422. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % k! t( K5 Z+ [- }  V' w# \8 m
 423. Duration : 1 h 5 min
  & D. B- w1 }0 ^! e
 424. Bit rate : 96 b/s' Z3 p7 j- B1 `" h
 425. Count of elements : 7049 N( E. ?( m) O1 b8 ?# V
 426. Stream size : 46.0 KiB (0%)
  4 h! n4 t, M( Q$ ^: i: w
 427. Title : SDH8 k' m8 O" e/ {0 a
 428. Language : Thai
  . f5 I& `8 n9 ~5 {/ V( D: J
 429. Default : No
  2 F% G4 N$ E  g6 l  m
 430. Forced : No
  " K5 T" d/ M6 |& I! B  e

 431. ( i" m8 q  Q2 F" [1 p* A) K5 @3 q, R
 432. Text #30
  ( V* J# G( d3 m0 t0 Y
 433. ID : 32$ P! ^2 Y+ Q* |& V" a
 434. Format : UTF-81 K5 w7 [, [0 g3 R  h1 K! ?& n5 H
 435. Codec ID : S_TEXT/UTF86 c0 @, V/ g2 _# i
 436. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! d( ]' g$ w/ d! \' ]2 K
 437. Duration : 1 h 4 min
  1 R) q! G  W  n3 d4 Q
 438. Bit rate : 32 b/s) J, z% D3 O# @$ u0 ^1 P1 _; W
 439. Count of elements : 645
  * C: y+ a  Z- x! a
 440. Stream size : 15.6 KiB (0%)
  2 r, J0 P" s! W
 441. Language : Turkish
  ! M9 n- D6 w# }) j: A
 442. Default : No  T  X6 s$ A% G+ P
 443. Forced : No/ d! L9 p9 Y& t0 t; {% k- t

 444. * K, h7 ?! W8 |3 L
 445. Text #31
  ; I/ A7 a* U; j2 I
 446. ID : 33
  3 X2 f9 {. Z7 d  @7 H+ m
 447. Format : UTF-8/ \% D% j+ H' R3 l
 448. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 D% l0 I7 n8 W, d% p1 G# z. c
 449. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 |- u" _$ D+ x1 z* e
 450. Duration : 1 h 4 min
  2 z! K' C: a1 S& ?! y. e4 F
 451. Bit rate : 46 b/s
  / X6 \3 i0 d5 I; r
 452. Count of elements : 643
  0 ]) a% e: g/ z% ]
 453. Stream size : 22.1 KiB (0%). @4 c0 |9 @; A6 {1 Y+ W
 454. Language : Vietnamese# b# v" F% R* w1 w+ P: S3 w
 455. Default : No$ L; s6 t# ^. G+ c' ]
 456. Forced : No/ K: W- v1 ]$ x* A% s

 457. & ]8 Q8 |" ^& W  d3 p
 458. Text #32& F) B! g, S6 A
 459. ID : 346 i" S3 h+ z) D; u/ I% d# N7 ?
 460. Format : UTF-89 w) O2 e. v; H& D2 v
 461. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ J" t; H+ w' Y$ b- f9 a
 462. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! M5 q! d# [" S8 l8 l4 c; D
 463. Duration : 1 h 4 min
  ' [' }* ~7 |, V$ T; y
 464. Bit rate : 29 b/s
  0 D0 M9 W1 M* ?0 b
 465. Count of elements : 611! U6 ^) J  @" i
 466. Stream size : 13.9 KiB (0%)
  - |  P, B  H7 R% p; K
 467. Language : Chinese  g+ L& z: t; s5 y( d( s+ N5 N
 468. Default : No
  ( `- H2 A4 [) Z* t. b6 {
 469. Forced : No; F6 \8 b# ~+ h2 [  C4 |5 ?- g
 470. - _. a, m# |. V
 471. Text #339 g) r- ^/ g3 Z- X& w8 U
 472. ID : 35
  - w" b# j& T- o1 j+ M, H
 473. Format : UTF-8& y7 r( T7 V0 }% u# N" i' k
 474. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( }0 E7 f+ g- g. T
 475. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 v9 O* r8 [. v2 {
 476. Duration : 1 h 4 min5 D7 r( m% S1 Y" n% C/ }
 477. Bit rate : 32 b/s
  ; L& T2 i/ A$ o8 B6 d
 478. Count of elements : 6296 {7 r( x' r7 y9 p4 J; X4 Z
 479. Stream size : 15.6 KiB (0%)
  ' F' h* H1 M1 h' S( q
 480. Title : Simplified/ N2 ]% v$ e5 C' Y3 @/ j( h- i6 X
 481. Language : Chinese
  6 J' t: K! j% S4 b8 w2 _  L9 l( p) |
 482. Default : No
    B& }6 |/ L2 M$ [1 z5 J
 483. Forced : No
  8 y- K. k- i( q4 |& W8 S" a6 H
 484. - E) }2 S# S7 x6 \: p  g
 485. Text #34
  2 f' U; q: a0 z8 w
 486. ID : 36/ l/ J6 Y/ f3 X. z7 k2 k- l
 487. Format : UTF-85 E. q- r7 ]. K/ Q
 488. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / G* o6 @# b: G3 n0 |
 489. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - G4 U$ o8 X1 R  `5 ^, \
 490. Duration : 1 h 5 min1 m5 }0 [; v5 [# [+ k, s
 491. Bit rate : 36 b/s
  1 T$ O' M) q1 y9 }
 492. Count of elements : 687, c# a" Z% F. G& t4 S' h' P  k
 493. Stream size : 17.2 KiB (0%)
  % P" C, Q# B2 t+ z
 494. Title : Simplified SDH' V) s7 r; p" B- D9 m8 K
 495. Language : Chinese
  4 L5 J# m4 _+ Z# S
 496. Default : No, ^0 j5 p3 K( S; m8 n& R9 _+ Y3 C
 497. Forced : No; J5 N0 Z$ I: M2 `9 Q; T
 498. 2 I$ h! H1 d. ]
 499. Text #35  Z0 s* _' v, F# v. ~! B% r
 500. ID : 37
  ! i- X/ c0 E1 P! p; K2 p; v5 A
 501. Format : UTF-8
  ' |& e6 c9 y" r
 502. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    U& o4 J0 z" W. e
 503. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 ^& c9 m" i% G5 ]
 504. Duration : 1 h 0 min9 @5 J# N; T2 S4 J" X' L
 505. Bit rate : 35 b/s, _! N, }5 Z$ [; [( U
 506. Count of elements : 708
  , n4 T$ I9 ^/ \, \% E6 B: H
 507. Stream size : 15.7 KiB (0%)
  8 @! K3 g' }" }9 ~5 E/ j  L* ?
 508. Title : Traditional
  % T# T$ V; ^, b: B* K$ a. H
 509. Language : Chinese4 `3 I0 r% r+ [/ K5 h+ s
 510. Default : No
    {+ x$ z) l- N( p
 511. Forced : No1 Z5 |2 a" _- V- P

 512. ( P# {0 f0 c) G( w
 513. Text #36! `3 @% S* P# y# w: V
 514. ID : 38: |$ K2 u  d! [/ J7 n4 x1 c: `! @
 515. Format : UTF-8
  ! a% K  d$ ?# b+ G$ K7 h7 i
 516. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : W5 K: n/ H* n( T3 d
 517. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) @# ]' m) B& W
 518. Duration : 1 h 0 min7 u) s8 ]1 E: C3 _
 519. Bit rate : 46 b/s
  6 R1 r' L- y. V
 520. Count of elements : 7381 j. d: o8 e9 l% p7 a4 y2 T: }$ E
 521. Stream size : 20.6 KiB (0%), J! |( s  K8 ?/ i. N
 522. Title : Traditional SDH
  & \* T0 j  c, y
 523. Language : Chinese3 b4 p/ q& z/ c+ b  U1 p$ K
 524. Default : No
  $ |* y# u0 u5 K1 x) m' }: X
 525. Forced : No
复制代码
3 N- L- t9 H, P1 w$ J$ B5 W

! l2 M6 T2 w; U' l# m1 F' r
+ ?- F  {* `6 O% j( h  z1 }; x! W" c- v: @" M$ n4 S# J. e1 `

4 t, y& e6 c) f& n* n+ |/ H4 T7 n
2 {, v6 @+ \* `- ^; G0 T1 g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-10-31 19:43:21 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-31 19:49:52 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-31 19:55:58 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-31 20:08:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-1 06:27:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-1 09:12:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-1 09:27:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-1 10:51:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-24 11:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表