HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2861|回复: 16

[1080p] 风流断剑小小刀 The.Deadly.Breaking.Sword.1979.CHINESE.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-SbR 5.74G

[复制链接]
发表于 2019-10-25 11:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

8 S/ K* s: U3 O  `2 H5 |                               
登录/注册后可看大图
: C$ K4 A0 Z+ Z5 ~. I8 ^

9 x; _& B+ |* v; R◎译 名 风流断剑小小刀 / The Deadly Breaking Sword
3 Q0 e+ e# x; j- b/ D◎片 名 風流斷劍小小刀
' @) W2 g% j1 l7 s◎年 代 19790 v0 |6 ~# Y* X0 B  g  T5 n
◎产 地 中国香港* U/ P6 ~. a+ K! e8 d! V8 R
◎类 别 喜剧 / 动作, t9 t# \2 i. z/ N. n- @) j9 A
◎语 言 汉语普通话, X3 s+ m2 P3 O6 }/ m0 j1 d3 ]$ ?
◎上映日期 1979-04-12
/ i7 h0 b& [3 d4 U: t* {◎IMDb评分  6.7/10 from 169 users1 o9 p9 J9 x" A. x% i; V% E; ~- e1 K
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0079148
0 u) n  X- ~- E$ X◎豆瓣评分 6.5/10 from 388 users& U. O; J3 X: [- M/ u/ k* X$ U
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1390008/
$ [3 X' W8 x* W% g5 t! ?  k/ \◎片 长 101 分钟) ^) e, p! C" m" @8 q6 p9 `) l! t
◎导 演 孙仲1 o  \9 G* d2 @. {( T3 K0 t6 O
◎编 剧 倪匡
2 M" D4 Z  O, N0 ~$ O0 ?+ x◎主 演 狄龙2 S0 O1 J; F" |% v
     傅声* y' b! y5 b% W$ s! r8 N7 K
     谷峰6 ?# _) Z' D: }0 q1 `
     施思
" Y8 X0 B1 T" }9 s! p7 Y     李丽丽
( A6 M* A, V# {; X; p. |: E7 ~! M6 K9 u3 U5 R' [. m! y" m
/ t" b0 ~5 D2 C! \" j1 p
◎标 签 邵氏 | 狄龙 | 香港 | 傅声 | 武侠 | 孙仲 | 香港电影 | 谷峰, ^0 ~4 l1 \6 G

3 X$ C! m% h$ Z+ D' h◎简 介  . Z8 Q* l$ F. f

7 D% |: u- [0 @- R* X" R9 Q 《風流斷劍小小刀》由張徹的愛將狄龍、傅聲攜手合作,集合了當时兩大武俠巨星,延續兩人俠骨仁風的硬朗形象。故事描寫大俠段長青(狄龍)在一小鎮得遇名妓柳銀絮(施思),柳懇求段殺死現以「神醫」為名的黑道高手郭天勝(谷峰),為其未婚夫報仇。段聯同鎮內賭坊護衛高門(傅聲)殺入郭家,正邪兩派惡鬥連場。此片有別於一般武俠故事,並非只以武鬥場面為中心,末段還加插了柳銀絮情歸何處,淡然帶出英雄舔血生涯的情感一面……
 1. Video  I+ s7 I. B7 g  Z
 2. ID : 13 ?: W+ O: D1 u+ k: [) D% @
 3. Format : AVC1 |7 B% q; n& Z2 W0 \9 @. N2 l
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  0 n  v5 J- r, B8 c# T. c
 5. Format profile : High@L4
  4 l# B. M; j7 H; Z, Q/ {
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  " E1 T3 ?/ z5 R0 j
 7. Format settings, CABAC : Yes% o6 I! N/ r. O! S- B9 I  w' ?
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames: i8 [$ f6 c3 k' G% d
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC8 F  i/ x& P. c) e+ y: g
 10. Duration : 1 h 41 min
  % P% T) J: R( _! o3 ^3 m9 M
 11. Bit rate mode : Constant
  : \, J# a9 Q) n- w$ H
 12. Bit rate : 7 883 kb/s
  4 P& R* s/ N4 q7 M1 ~% ~
 13. Nominal bit rate : 10 000 kb/s
  * S3 s) n1 L. z: U7 F- X( b
 14. Width : 1 920 pixels
  $ j- Q  U- }7 G  v! b# ?
 15. Height : 816 pixels$ u0 c% a, L+ L' e! e! e" v5 _9 r
 16. Display aspect ratio : 2.35:1
  5 j8 s  ^+ e: E
 17. Frame rate mode : Constant
  6 D+ e* d: Y% {. V1 n) A& w
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  8 G8 h* j# e7 ]+ t
 19. Color space : YUV- V- a+ ]1 H. ^) ]/ l' U
 20. Chroma subsampling : 4:2:08 z* r' p2 }4 F9 Y; S6 u
 21. Bit depth : 8 bits
  * R/ e$ b# m. N. ]" T
 22. Scan type : Progressive
  6 v7 E) o+ G5 p
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.201
  . M* V" m) x- ^; j% ^9 s& s
 24. Stream size : 5.58 GiB (97%)2 d" C8 H. e0 c
 25. Default : Yes
  , G% \+ S9 |& k5 K4 a
 26. Forced : No
  - \9 D3 f. p7 |+ G& |; N
 27. Color range : Limited
  ; |* u" ~! d8 W6 Z
 28. Color primaries : BT.7093 R$ P6 n% I; y3 k" O
 29. Transfer characteristics : BT.709# a' _' m; u% E+ @% v. W
 30. Matrix coefficients : BT.709% W/ r* K9 a- D% q: s* q
 31. " w$ S- ?1 n) f, }: }  i, C" w
 32. Audio1 h  I8 |' u, S1 b& J4 u" T8 W
 33. ID : 2  |& w3 R9 ?: [5 }3 g! `/ L
 34. Format : E-AC-3
  % O# o3 G3 s( ~2 |- E" [+ e5 O
 35. Format/Info : Enhanced AC-3
  4 U3 O4 W0 ]4 _! H+ N5 }
 36. Commercial name : Dolby Digital Plus; ~' C  a: y" Y# p' N
 37. Codec ID : A_EAC3
    `$ ~- b8 i  O! q' o/ M7 H
 38. Duration : 1 h 41 min; N$ z1 y/ ]/ Z5 t$ H6 U9 q; w9 h
 39. Bit rate mode : Constant( u, b) K2 I. [( Z" o! w" m
 40. Bit rate : 224 kb/s/ g0 j3 ~/ V: ?! C# w* E# Z
 41. Channel(s) : 2 channels
  4 U  S+ D4 K$ x+ v1 T
 42. Channel layout : L R5 U) X! f# ~" _7 {/ c
 43. Sampling rate : 48.0 kHz
  7 _0 D# ~% ^' j* j
 44. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)1 n' _3 t8 h% c# ]
 45. Compression mode : Lossy
  0 A" u: c! ~4 l. D' O2 v% n
 46. Stream size : 162 MiB (3%); b: u, G: p& C6 g' Z8 F2 [; u
 47. Language : Chinese1 F7 s/ K2 d# N& f) Q  |+ F1 p
 48. Service kind : Complete Main
  / S; f8 @; }$ r0 a0 P
 49. Default : Yes
  3 B. |( F& H: P# @
 50. Forced : No
  1 G  G0 p% f' Z7 K/ m
 51. 3 v+ \$ \; l9 {7 @  f; y
 52. Text4 B. u  v# m* [6 t+ q5 J
 53. ID : 3
  % c3 W( Q7 q& h3 @% E9 }. o; ?
 54. Format : UTF-8: E% b+ g3 T) a  \" `" W2 N/ |
 55. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 B$ [* z5 `: w
 56. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    R+ O; ?, O; X2 E+ ~& H# B8 Q7 C
 57. Duration : 1 h 40 min
  2 R, F2 F5 I8 G$ z
 58. Bit rate : 40 b/s' P- b; {" Z1 K' L* r
 59. Count of elements : 1215
  2 `# m/ [) p1 i- e5 N/ t2 ?! u7 s
 60. Stream size : 30.0 KiB (0%)$ S0 l: q7 k6 b6 Y* ?
 61. Title : SDH# V3 j( K$ P) u) A9 ^
 62. Language : English4 S! A% D! ~' @
 63. Default : No
  ! O( Z& M7 n* x3 z% e9 V
 64. Forced : No
复制代码

/ s  N. R! G" Y0 s# u2 {7 A6 ?- g8 {. W6 M

% O" E" |+ k% G0 }& {( J; I! b% N! q* f& w4 e. b  ~
- V/ D2 }: \. Z" k1 j

; ]/ q& q6 n( a1 ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-10-25 15:15:39 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-25 15:39:01 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-25 15:59:30 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-25 16:58:55 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-25 18:19:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-27 05:57:38 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-27 09:48:55 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-30 20:13:39 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-13 02:50:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-18 12:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表