HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1788|回复: 18

[1080p] 林世荣[粤语 英文字幕]The.Magnificent.Butcher.1979.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 11G

[复制链接]
发表于 2019-10-19 21:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

2 B& c+ R" C+ |8 y                               
登录/注册后可看大图

- ?% e1 k9 f+ n; [$ K
: e0 j; Y) r' a) v◎译 名 The Magnificent Butcher / 仁者无敌
- V$ @) a+ M" o( F2 G◎片 名 林世荣: `! u& k! A' `; T! v" W3 ^; `
◎年 代 1979% q# P) M9 ^5 U& }* F) z& o. A) T
◎产 地 中国香港- g. \8 {1 S, q2 Y; @/ w
◎类 别 喜剧 / 动作$ w6 A9 o1 _9 T) s( [# R
◎语 言 粤语; O' w6 V; R6 n. l) C( Z
◎上映日期 1979-12-19(中国香港)
$ t. V! u1 r' [  \7 E◎IMDb评分  7.3/10 from 1969 users
% n; Z+ L8 ]) c3 `0 _, ^! P◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0079472
/ ~: p* Q; q) n3 @" x+ x$ H◎豆瓣评分 6.7/10 from 1679 users
' ?+ ~7 ~/ {8 K$ E1 T1 z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1306258/( I7 g0 |+ d* H1 ]' x5 m- j
◎片 长 108分钟
1 p- {, A; J# Y; g, ]) A2 I/ ^◎导 演 袁和平 Woo-ping Yuen
: V; l2 F8 a2 Q% Y◎编 剧 王晶 Jing Wong / 邓景生 Edward Tang
! _6 k: B0 R* [* o( k◎主 演 洪金宝 Sammo Hung Kam-Bo; d! [7 R% d$ v
     元彪 Biao Yuen' E. W' p5 a4 R6 x3 R0 v% {
     樊梅生 Mei Sheng Fan$ {' g5 |9 U9 ?' l# b; l- R* o
     韦白 Pai Wei
1 C; ^6 C/ N2 X; S1 m/ j     陈琪琪 Qiqi Chen
3 @! L' B  j5 b4 R4 f% B! P; C0 w     关德兴 Tak-Hing Kwan* r: K6 e* A% P* ~; A
     钟发 Fat Chung
8 M- X0 J% X# F     林正英 Ching-Ying Lam
1 D# a8 ?4 i( W2 b2 m
  J- F( O2 ^' j4 |' g/ q; _; @; O( \
◎标 签 香港 | 动作 | 1979 | 功夫 | 喜剧 | 武打 | 电影 | 武侠/ u+ `- e; L3 ?8 C; ~; Q

1 a& \+ k  x7 V/ j- \! L% w+ b- R◎简 介  ) R5 }  f5 i% R- F) H8 W

8 g4 |" }' ~( W, H& ~ 黄飞鸿(关德兴 饰)之徒林世荣(洪金宝 饰)卖猪肉为生,街坊称其为“猪肉荣”,林世荣平日好打抱不平,但是性格莽撞自作聪明,时常令自己陷入窘境。这天林世荣误打当地武林势力“五龙堂”门生,五龙堂主高霸天(李海生 饰)率众闯入宝芝林讨要说法,黄飞鸿巧妙化解,但林世荣免不了受责 罚。林世荣之弟林世光从乡下赶来投奔世荣,不想高霸天之子高大海觊觎世光妻子,设计将其掳走,世光被毒打,林世荣久未见亲弟,反误认世光为暴徒,为高大海出头将世光打伤。万念俱灰的世光欲寻死,巧遇落魄武林高手(樊梅生 饰)相救。高大海再施计寻求世荣保护,然而世荣世光兄弟终于相认,世光之妻亦被世荣救出,但世荣救人时再次自作聪明,将高霸天干女儿一起带走,令自己陷入了更大麻烦……
 1. Video/ i% q' F- v! J' v4 Q8 J) W
 2. ID : 12 Y# E. u% ^5 g# g# q
 3. Format : AVC$ a) _$ b+ m  n* E
 4. Format/Info : Advanced Video Codec' Z! P7 |4 A6 _2 d% T" Z
 5. Format profile : High@L4.1
  8 D. ~2 a4 G8 V: o
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  7 m% U2 f2 N  v+ V+ m1 g
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ' F( m- O+ f9 a  C& E
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  ; @2 }/ ^0 |* p8 [: h0 x' x: D4 w
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 v+ R! E" g* A( @+ p$ y" P- T- _& R
 10. Duration : 1 h 49 min6 j, m2 ^6 u) b
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s+ ^# Y# f- g' h  h. }
 12. Width : 1 920 pixels! ~9 g- ]6 _/ u
 13. Height : 804 pixels
  8 R% m1 v$ s& B2 ]: {3 X, k6 W
 14. Display aspect ratio : 2.40:1
  3 T# L$ @) C! ?, ]) s, j4 \
 15. Frame rate mode : Constant& U) T5 v' ]0 W# d0 x9 n/ Y7 g
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS, x, p8 o! G/ D, [8 R/ M' W1 v
 17. Color space : YUV3 |  _1 E7 n1 J8 l! H+ L8 _
 18. Chroma subsampling : 4:2:0* P! @5 {% `- K6 D# R9 y$ Q
 19. Bit depth : 8 bits
  & q& l' S2 ^3 _- Q
 20. Scan type : Progressive9 ~" d: G# j; M3 k5 U3 @" C, D+ \
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.311
  8 h2 k6 r0 I& d( _9 A' e7 c
 22. Stream size : 8.76 GiB (79%)
  - ?/ ^6 m) N* G* ?0 h
 23. Title : The.Magnificent.Butcher.1979.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  % N+ s/ S- N% }4 ~  u  b
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2
  & }3 Y- u; c3 M, F) M
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00  I+ d5 H7 w3 J* L0 U: e* {
 26. Language : English: o/ u- z& X' h7 {$ E/ g* @
 27. Default : Yes
  2 T& t' x2 x  C! H/ I- t$ a" Z
 28. Forced : No
  : Z) B; l6 f" S. b

 29. 3 B/ j8 O6 z# P/ j& G* }* Q
 30. Audio #1, p% {* J# j2 i2 j; Q) }* l0 t! S4 g
 31. ID : 2  L. c7 O4 K( O, Q" \9 u
 32. Format : DTS0 ~9 G# l: C$ b/ k% e/ U
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  7 Z- P3 c  L; e- N* j: D9 B
 34. Codec ID : A_DTS4 X/ f+ |# L- m
 35. Duration : 1 h 49 min* n. x- C! V9 w7 `- f& j, G
 36. Bit rate mode : Constant) Y" I! J# Y) w1 V5 h8 y+ M* c% t
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  4 n  ], f; ^7 N% B! Z7 T
 38. Channel(s) : 1 channel
  ! X! w7 R( p+ e+ Z+ d% g. y
 39. Channel layout : C
  * @# \4 v9 j+ c1 I2 n/ H, G
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  - b' y$ J5 |. g% C/ W' w
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  5 Z" s' U5 d# g7 a+ u
 42. Bit depth : 16 bits
  ( v$ H1 |' i, p  d1 N, I- t
 43. Compression mode : Lossy" q- g/ p- m! ^
 44. Stream size : 1.15 GiB (10%)
  9 N! G! n3 S7 E. j6 m! _
 45. Title : The.Magnificent.Butcher.1979.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT. q5 A  a, A& A, B) Q
 46. Language : Chinese: Z0 P4 u+ j& l; s
 47. Default : Yes- N$ ?% m) ?. \6 @/ `( I
 48. Forced : No
  3 x; U$ X; o4 n% U7 t, j

 49. . [% ~6 K3 j1 f3 w, T$ x
 50. Audio #2: J; n) h9 R* X9 ^0 o6 q
 51. ID : 3
  ( a) S  \* f/ e, O5 f# U
 52. Format : DTS
  0 k1 p' ~0 T  x3 }6 g0 f6 S
 53. Format/Info : Digital Theater Systems
  ' V) O' q' T! v& \  J
 54. Codec ID : A_DTS
  , q8 d: x# T$ I( s. u) M
 55. Duration : 1 h 49 min0 d& i9 P% O$ {% Q* M
 56. Bit rate mode : Constant
  / x2 g; e' T2 |. [4 O
 57. Bit rate : 1 509 kb/s
  ) [( |# }" y# B0 k
 58. Channel(s) : 2 channels
  , t& s+ Y1 J2 j( O
 59. Channel layout : L R/ w3 N1 C, q* z% M. P4 L; G
 60. Sampling rate : 48.0 kHz" z9 W. c' f$ V- L- t4 {
 61. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)( |+ W; ~( O$ }- P! D
 62. Bit depth : 16 bits) c2 S) J) _& m9 {
 63. Compression mode : Lossy
  * F! J$ B. J$ \4 V
 64. Stream size : 1.15 GiB (10%)( k! t' h) c, D% L. S/ r
 65. Title : The.Magnificent.Butcher.1979.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  3 @- \+ ]  Y" \. k  {0 p+ S9 ^- q/ S
 66. Language : English
  6 I+ F& {! e4 U8 U1 x8 G
 67. Default : No
  ) k4 j4 j5 B, E" L* d* z4 v5 V
 68. Forced : No7 n$ R5 @" q- y" n& K% a

 69. ' Z2 e1 W, S1 k% G# O% l
 70. Text9 c& a# @" k# a4 M$ m  @
 71. ID : 4: `4 \3 B/ i& V  F( H7 P
 72. Format : UTF-8& U; }# a2 g# v# b6 S5 R3 a- W
 73. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 e/ E; \0 m# l5 |5 a+ P
 74. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % _2 n- Y, `, R2 ^
 75. Duration : 1 h 46 min
  # R3 O- x3 G/ H, {
 76. Bit rate : 49 b/s
  ) L3 z7 k& h2 R, Z5 P
 77. Count of elements : 12910 W; ~/ t  d& [7 n" \
 78. Stream size : 38.8 KiB (0%)
  - B% u( Q0 L& I% u
 79. Language : English$ ~, y2 o- A- d8 u7 b
 80. Default : Yes
  0 S1 B. q8 [$ f# A5 v; g
 81. Forced : No
  2 \, _  C2 i" g1 x

 82. 8 x/ X: f) E8 E- y2 y: k
 83. Menu. q# h1 H7 x. t1 a0 n+ p; b
 84. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  8 x# W8 J2 n' |0 j' }5 z$ ]* y
 85. 00:08:52.782 : en:Chapter 02
  9 G! N# R# W2 p0 l- w: r. L
 86. 00:17:56.950 : en:Chapter 03
  . Y% ^9 `1 \+ ~( C
 87. 00:27:09.961 : en:Chapter 04
  ) r/ J$ h0 U" h$ ?; I& d
 88. 00:39:53.891 : en:Chapter 053 F6 }- E0 v. \: y1 R7 W
 89. 00:47:37.020 : en:Chapter 06
  & @% T* r  ~# P' O/ G. R1 y* S' g
 90. 00:56:57.539 : en:Chapter 07
  1 m7 \' c: Q% v, P# u3 v2 `
 91. 01:05:59.538 : en:Chapter 08
  . v* `0 T- e7 H- S; b: {& d! D
 92. 01:14:26.503 : en:Chapter 09
  % N  _2 N' G4 v( c
 93. 01:19:41.359 : en:Chapter 105 M# Z. N* `3 U  r: X
 94. 01:30:42.311 : en:Chapter 11* R( q7 n, x1 t8 j
 95. 01:37:18.833 : en:Chapter 12
复制代码
% I9 p& Y/ u: I2 c* W7 a% E; w

. |! i0 p+ Y% _2 g8 b" g/ C
2 \6 k+ E& e6 }! Y$ e8 S8 g% x6 ?% K
9 P% I' U  U) w$ Q/ M' x! f

: p) c) O/ L# p3 }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-10-19 22:00:18 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
iMichaelLee 该用户已被删除
发表于 2019-10-19 22:01:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-10-20 06:32:39 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-20 16:20:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-20 18:51:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-20 20:30:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-20 21:35:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-23 08:02:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-23 11:57:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-24 11:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表