HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1842|回复: 10

[1080p] 黑太阳731续集之杀人工厂[粤语 英文字幕]Laboratory of the Devil 1992 BluRay 1080p LPCM2 0 x264-CHD 9.37G

[复制链接]
发表于 2019-9-23 10:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
! h! n  d3 f( Q/ |
                               
登录/注册后可看大图
* V: m9 X1 N3 b- `0 J3 q. u. w+ K

8 m: k( g/ \3 D8 l3 v9 v: u
( [( }/ O" Y! S◎译 名 黑太阳731续集之杀人工厂/Laboratory of the Devil/Man Behind the Sun 2/Man Behind the Sun 2: Laboratory of the Devil/Maruta 2: Laboratory of the Devil/Men Behind the Sun 2/Men Behind the Sun 2: Laboratory of the Devil/Unit 731: Laboratory of the Devil/残酷大浩劫/魔鬼部队
9 Y1 c( g( z( u& \◎片 名 黑太陽731續集之殺人工廠7 s4 }& }. {6 A8 r2 }+ w" k) Q
◎年 代 1992) K) F2 g; I! A* L
◎产 地 中国香港,中国大陆
  O1 c6 ~* H- P1 b  p, m3 ~1 t◎类 别 剧情 / 动作 / 惊悚 / 战争
; ~% F" Y/ @6 k6 B& q0 G◎语 言 粤语
4 g  e% c% o  g# ^◎上映日期 1992-07-10
- N) U) L6 f% s& s  b% F& A◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
7 m7 v" M6 l, n# x% A◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1300695/
- W( s; l3 E7 V* z◎片 长 91分钟
7 ^4 h. K2 j( K& Z◎导 演 何志强0 @; B2 l* _1 @
◎编 剧 方世贤, T3 @0 e$ F6 m. I; o* a
◎主 演 梁婉静
( H2 f* o% B% z     朱刚
1 _2 s4 W9 i9 ~6 f5 d0 p     温文鹰
7 Y4 [' `# i8 J! m* h9 e7 G% j( y- l7 `     余铭康" p: b  Z* H, t/ V
: A/ l" \6 b/ L1 u" t5 x, ~" W  K
◎标 签 战争 | 香港 | 血腥 | 恐怖 | 日本 | cult | 香港电影 | 中国电影
* m; c0 O6 L# b1 ]
$ n  W- s2 X% T- o◎简 介3 f! v  f0 C8 }* M
# b/ y, [( q0 d
 广岛和长崎的两枚原子弹,终结了日本帝国主义蹂躏世界的恶行,却无法抹去披着人皮的恶魔们犯下的不可饶恕的罪业。20世纪50年代初的一天,贵族出身的佐川受邀来到樱花馆,此时会场内已经座无虚席,来宾竟然都是当年在731部队的战友。731部队臭名昭著,幸存者苟且偷生,但佐川独独无法忘怀三千六百名作为实验品惨死在哈尔滨的亡灵。这场聚会由未知的外国势力主办,东道主的目的只有一个,那就是借助老731的人力和经验再度研发杀伤力巨大的细菌武器。丰厚的报酬令一些早已丧失了人性的家伙垂涎三尺,但佐川却对此出离愤怒。面对这群人,他终于启齿回忆起关于731部队的一段罪恶又令人悲惋的往事。
; O6 ^9 c2 l# m! s2 r 转眼回到1945年,饭田太郎和爱子的故事浮出水面……
 1. Video2 [* H& @) ~! i& t$ s
 2. ID : 1
  , _% t0 f+ e9 R1 C/ V( B
 3. Format : AVC, M! V- J/ R$ o+ x8 h
 4. Format/Info : Advanced Video Codec0 T* m- V' u9 R- B: ^0 e
 5. Format profile : High@L4.12 A4 q) Z" l+ B5 ^" z8 F- U
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames5 K, f  p% `( n* {
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ( G) }) M  e! f$ u. F' K* ]7 u
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames! ?" `8 ~) l9 X! Q# P
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  9 t) ~6 x  X: d4 M
 10. Duration : 1 h 34 min
  0 O$ @6 u% ^5 c
 11. Bit rate : 12.6 Mb/s) P/ L- U% s  g1 ]1 n/ ~1 q/ h
 12. Width : 1 920 pixels: D( q/ I' g3 {0 C. d
 13. Height : 1 080 pixels$ \) I8 v+ T$ B- K8 i3 L
 14. Display aspect ratio : 16:9
  : t4 K% f: a0 T  z5 f
 15. Frame rate mode : Constant
  4 ?" _5 C# d$ ~! y3 q: ?
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  * l7 @6 p! z2 p5 u/ C6 k
 17. Color space : YUV
  - ~2 h/ A6 n9 b' u* V. ]: s
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  . d; L8 R7 G0 q  _# }% ^
 19. Bit depth : 8 bits
  1 e7 d4 q0 {  C/ u
 20. Scan type : Progressive2 z" k  E  P# H- q  N# A9 Z  Q' z
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.254& g# d( T# O/ [
 22. Stream size : 8.37 GiB (89%)2 ^( S  @3 D6 Y) h6 p0 E& m
 23. Title : Laboratory.Of.The.Devil.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-CHD
  $ c' @+ r) t' o* t
 24. Writing library : x264 core 157 r2867+150 7e91e0e t_mod_Custom_2 [8-bit@all X86_64], ^  Q; ~3 B2 ]2 Q, k& b
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=34 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0$ l' X$ ^$ K+ Y" u! ~; A- J
 26. Language : Chinese
  $ S! Z! U7 q- `3 W+ E1 r
 27. Default : Yes- a# X7 o) i+ j1 F
 28. Forced : No
  ) \  E5 A+ Z9 T1 |; P/ n( |

 29. 2 h' b4 O$ ~( Q& J- W
 30. Audio# V' m7 ?' }: e: i
 31. ID : 2
  4 T0 D3 E2 @* `7 i4 i. `) ?$ W
 32. Format : DTS  @+ V; b4 R6 k+ ^' q5 ?' Y
 33. Format/Info : Digital Theater Systems1 T- K6 B$ K8 l) W" K/ a) F
 34. Codec ID : A_DTS
  2 d1 S* W* w+ g9 B' ]
 35. Duration : 1 h 34 min! @* d7 k4 B: N) e
 36. Bit rate mode : Constant
  1 {8 J. D7 {+ Y6 [- g* B! c2 P
 37. Bit rate : 1 509 kb/s- w. [: F5 K7 Z6 X0 n
 38. Channel(s) : 2 channels
  ) J+ r% U( ^- O. P$ d1 a+ O% ]9 m/ @
 39. Channel layout : L R# i# b- y/ I8 c& |5 e+ q3 p
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  : B8 E5 }/ m! z+ F; A' F0 k
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF). M2 i3 ~( ], m& V
 42. Bit depth : 16 bits9 u$ o5 L/ o7 H
 43. Compression mode : Lossy; V9 B3 K; i0 u. n+ E! l8 m2 I% q
 44. Stream size : 1 024 MiB (11%)" X, ^# H& ~& @) I
 45. Title : Laboratory.Of.The.Devil.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-CHD& R+ b# j2 C  u" i: `  S
 46. Language : Chinese
  / f# Q4 N' r. h/ N8 e, ^
 47. Default : Yes) v) F2 D& M1 F% K* |; z# m6 u
 48. Forced : No1 z% ^' }7 }( f% c7 r! w! j
 49. ! B( b* i" i/ N0 Y: ^( b
 50. Text; o4 r: a: c9 w' Y  W1 s/ V
 51. ID : 3
  ; ~6 O1 w1 T: F8 j( b
 52. Format : UTF-8
  0 H- M8 l$ A. ?9 ~
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ b% E/ v1 P7 \  K# Q/ O2 P5 l( A& _2 m
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 E# n& ^$ k. `: `
 55. Duration : 1 h 29 min
  2 x! c( P7 P& z* L
 56. Bit rate : 28 b/s
  2 V8 h2 {* z5 i5 T  u+ @3 A% w
 57. Count of elements : 781
  9 j& {# T5 {, s4 Y9 l! {! J
 58. Stream size : 18.5 KiB (0%)
  3 D% \5 J: _! o: J
 59. Language : English
  : G; A8 f! j! S( _, R
 60. Default : Yes$ n, w  A- ~9 F+ Y4 Z! e6 u; d! n0 U
 61. Forced : No  c( r) D) f, u  _; ]: F, g/ ]

 62. 3 b, O  o! G0 d0 K* Q
 63. Menu
  + g" O; C. ~7 L( u: f' o( m
 64. 00:00:00.000 : en:绗?01 绔?
  ; c3 N( i& s9 M6 P0 h
 65. 00:06:54.000 : en:绗?02 绔?3 U( T1 x, _- o3 n/ l
 66. 00:16:21.792 : en:绗?03 绔?
  8 o7 P( B) m- W. L
 67. 00:21:11.500 : en:绗?04 绔?# n& V4 K$ h3 o5 b8 l3 K! t% B, e
 68. 00:30:16.375 : en:绗?05 绔?
  4 q" |0 {0 Q, d; Y3 P
 69. 00:39:33.292 : en:绗?06 绔?$ F2 H. O! V" z( ]7 |
 70. 00:45:12.792 : en:绗?07 绔?
  3 S; ?( b3 a: U: n: q6 Q
 71. 00:55:44.833 : en:绗?08 绔?& F4 B, p7 k/ |4 @9 [) {6 L
 72. 01:03:27.500 : en:绗?09 绔?
  9 @7 k: Z9 x4 R% D/ T
 73. 01:10:22.667 : en:绗?10 绔?: r5 u+ [9 ]7 j( y, W" n; ^* x
 74. 01:18:53.458 : en:绗?11 绔?
  2 q$ X0 U) R1 P
 75. 01:26:36.708 : en:绗?12 绔?
复制代码
7 V4 I7 P. C1 l3 `

" B9 B8 f/ y3 N) `' k! C4 d8 k4 m8 K$ v+ t: w( q1 C8 T
$ `4 x, ^& V' P0 `6 [: a2 ^( F& n
( g* f, J1 }7 X
; z2 o& J# g  @: k, X8 w
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-9-23 20:57:27 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-9-24 01:05:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-9-24 18:02:30 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-9-25 02:38:13 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-9-25 07:50:02 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-9-28 12:30:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-9-28 13:50:42 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-15 19:36:58 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-13 21:28:51 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-20 19:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表