HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3406|回复: 31

[1080p] 阴阳路 Troublesome.Night.1997.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8.7G

[复制链接]
发表于 2019-7-2 23:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

7 M: s3 X9 a# a% H                               
登录/注册后可看大图

/ V: d9 d# B$ t" r, }3 W4 \$ m/ u8 x! D, W
◎译 名 阴阳路 / Troublesome Night
( C( W$ ~- X# e3 r◎片 名 陰陽路0 K* H1 q9 C7 T3 `5 [. e$ y, B
◎年 代 1997, g+ K# a5 }$ E% r* Q# P
◎产 地 香港  O: \6 \% N7 @6 I. _; y
◎类 别 恐怖/ b; n6 V4 z& J& A; e9 b
◎语 言 粤语
) S$ `: M. y) Q5 _- z9 p◎上映日期 1997-05-10(香港)# ]5 z* [$ s( v3 N
◎IMDb评分  6.8/10 from 271 users
1 j$ n$ G, l: @2 B◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0286322% o( |" e' p$ F, S* z  P5 x
◎豆瓣评分 6.7/10 from 9929 users" c  N  n5 R$ U, I7 r5 I
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1480051/' @( [; o7 ]$ E
◎片 长 98分钟' H4 N. q, x5 [# c- ~$ M1 g
◎导 演 郑伟文 Wai-Man Cheng / 谭朗昌 Long-Cheung Tam / 邱礼涛 Herman Yau/ [5 c% B5 @9 c9 {
◎编 剧 刘孝伟 / 秋婷 Ting Chau / 杨焕彩
+ W; q/ A7 C9 m7 l1 s' x: [◎主 演 古天乐 Louis Koo
" \- M8 N* d# M% H' U5 {( |+ L   雷宇扬 Simon Lui, m' C6 f7 f5 q- W: U/ H. x& j
   丁子峻 Allen Ting2 k) w- `( p/ X+ l) v& q$ M
   朱永棠 Jason Chu
( y6 P% A5 G+ S; }. a9 m4 g   蔡少芬 Ada Choi
8 G+ F  Z1 G0 j  e9 v; P" v2 N   麦家琪 Teresa Mak% o) [1 {, q( H/ V9 [/ I1 G
   白嘉倩/ `* \6 i2 o0 M9 k* B; _
   罗兰 Lan Law
) b5 T, c. ~; V2 k9 f$ O   吴志雄 Chi Hung Ng
, f4 x& O2 Z; r3 p+ ^) s0 A   苑琼丹 King-Tan Yuen
8 p( e7 m* W4 _/ @; }! D* g, @, e   钟丽缇 Christy Chung  K: j2 Y( Z2 \8 `7 A. G% ?- N
   陈锦鸿 Sunny Chan
/ ^; {: l& [5 w1 P2 T   李兆基 Siu-Kei Lee2 B* T  @6 x' _  [1 L1 @
   伍咏薇 Christine Ng6 l& d' {3 o( b9 ]6 z
   郭可盈 Kenix Kwok
7 a2 A' P  o% m* N* U2 e( g% g
! d' J6 p0 [% |1 v# |) A) G. h+ A( [# U: m+ B8 W, T: o4 p! x
◎标 签 恐怖 | 香港 | 香港电影 | 古天乐 | 阴阳路 | 惊悚 | 1997 | 邱礼涛
" S. r# w# e" Q! h" |; n$ ?
& g$ e) ?" O- Z, ~% r: B3 w◎简 介  
) j# {0 R$ r2 t' _( k: b
- V  ?. l( y  c- f/ y 由神棍(雷宇扬饰)口述的三个鬼故事:
0 z2 c% e, Y* D, F5 S1 y  i/ u; a三个青年(古天乐、丁子峻、朱永棠饰)到荒岛上度假,夜晚在海边偶遇三个露营少女(麦家琪、蔡少芬等饰)。百无聊赖下玩起了抄墓碑的游戏......
+ S* K: {& c# n7 C& o! Y杜先生(陈锦鸿饰)与妻子(钟丽缇饰)相约在餐厅吃饭,与情妇在开车途中发生争执,发生交通意外,结果妻子仍然不断接到丈夫电话......9 Q4 {6 g& O+ Z1 R8 `. K7 b
电影明星(吴志雄饰)与女友(伍咏薇饰)去看自己主演的恐怖片,却坐在了鬼佗地的座位,怪事开始不断发生......$ }+ K6 f$ j/ y8 C! _$ ?* a
 1. Video
  ! F9 m8 n) W6 I) [& Q- d
 2. ID : 12 A' A; d! y( q) U6 h
 3. Format : AVC& H" c' ^2 ?" y) z, _! E% w
 4. Format/Info : Advanced Video Codec. z9 ~( ^8 @- O
 5. Format profile : High@L4.17 ?1 b" P% G5 u$ p3 O, M  m
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  5 \6 }/ {& U/ ~5 }/ G
 7. Format settings, CABAC : Yes
  9 f# ?8 a6 j2 J8 h
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames
  4 Q" Q/ @7 h  i8 B
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  6 Q1 N$ v/ `* Q: [0 |/ s5 ~
 10. Duration : 1 h 35 min. X, B, G5 q' @% P9 ^
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  . q, f/ N& F, M6 t* L; B4 o3 p
 12. Width : 1 920 pixels5 {. m( y" u& \- d  o/ C% P
 13. Height : 1 080 pixels/ |8 h. O% M6 E6 @8 i7 W
 14. Display aspect ratio : 16:9
  5 Q7 v- C  w- R1 d1 b: Q4 v8 Q( Q
 15. Frame rate mode : Constant
  - m& ?  q" Y( i/ k3 R
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  % Y: w. V3 C3 V/ R1 u6 R
 17. Color space : YUV
  5 Z( |8 P" `( p" z9 e; ~/ E( G2 k
 18. Chroma subsampling : 4:2:0& L! `. i: H0 N/ C) Y
 19. Bit depth : 8 bits, Z6 w" B5 W: q- B+ U1 d
 20. Scan type : Progressive
  6 ~+ M0 e7 Z, R7 x; y
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231/ A8 _! c  {# m. t8 R' M+ j
 22. Stream size : 7.69 GiB (88%)' Y+ ~. S; x6 t' {& `) Y8 t8 ]
 23. Title : Troublesome.Night.1997.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT9 w& Q; y1 U! c4 i& Z5 J
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa8
  $ {4 c  u! W( y$ c# O! v" z
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  : h' o7 M: ^1 T
 26. Language : Chinese7 m! ?( [: b5 P! p- R
 27. Default : Yes5 O; j: M, I4 B
 28. Forced : No; ^* ?0 Y7 t; h" m; U7 r
 29. , E! K5 M5 |2 L" p
 30. Audio
  ) [- _: X; {0 I$ Z! W' i2 W8 k
 31. ID : 2, m1 j$ W# y+ ?  {' o0 C' @
 32. Format : DTS3 H* ^5 _6 s- G. R! ]5 c9 ^
 33. Format/Info : Digital Theater Systems' R2 u7 X0 d! F2 q
 34. Codec ID : A_DTS
  ; b  j- [! M) D8 k5 I% Q/ C
 35. Duration : 1 h 35 min* y3 \4 x2 Y& C' ?
 36. Bit rate mode : Constant
  / U0 y" C* Q; y
 37. Bit rate : 1 509 kb/s3 n/ ]6 q! V- v$ C1 d7 _% U: e
 38. Channel(s) : 6 channels* K: R1 f  s0 h8 F
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE
  ) [+ d, b7 t% E0 m+ n+ m
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  - s+ e4 d0 |( s7 h/ J, ^- i$ [8 ?
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)" u6 w# ]8 O0 @5 x* J8 {  A
 42. Bit depth : 16 bits3 }( \" g, ^  t6 k- p( L9 o& @3 c
 43. Compression mode : Lossy
  - x2 Y+ U/ X: E( q& \
 44. Stream size : 1.01 GiB (12%)( F/ l- k) G8 {( D/ ^
 45. Title : Troublesome.Night.1997.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  5 X1 Y9 z8 [1 X0 G
 46. Language : Chinese
  ! u* i! ^' ^1 q3 b8 _1 x! L
 47. Default : Yes
  0 ]9 ~( U6 ?! P0 E" R% |$ L" |! S8 T
 48. Forced : No' M/ T0 T: k8 y) s% M

 49. 1 J" `$ T2 v4 p$ d2 I' b' I- s
 50. Text
  : e2 Z$ g- H( i+ ^
 51. ID : 3
  $ o* S5 w& {  q0 I: W
 52. Format : UTF-8& w# d" \+ i* _0 d+ _1 U
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . c0 z! q  a% m& q" s* s+ H+ T% d) m
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 S1 w1 O  ~8 e$ M' ?
 55. Duration : 1 h 33 min% D5 g1 v* {3 X' j! X  R4 X8 I
 56. Bit rate : 51 b/s
  5 I& V7 ]) j6 b" z
 57. Count of elements : 1303( O6 ?, J8 k6 K" \
 58. Stream size : 35.6 KiB (0%)$ H: T9 |: i( v. r: y4 z" i" e( Y
 59. Language : English1 P+ M8 v0 B; ?/ G) b+ M# |1 i' d: L
 60. Default : Yes+ U1 `0 N: x/ E
 61. Forced : No
  - Y: g, y& Q9 Q2 k! g1 S- j
 62.   t4 t, ?2 f2 F. X
 63. Menu
  0 L, \6 E+ ]6 i9 m3 u0 H4 Q
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  6 R7 L* C- j! m  z
 65. 00:13:06.583 : en:Chapter 02
  . c* W$ N- g5 C: C  q7 E
 66. 00:24:32.708 : en:Chapter 03: \8 }( [) {; g4 p% U+ p7 f
 67. 00:32:49.000 : en:Chapter 04- v; [  o( E2 ^2 i- I/ z* @4 O
 68. 00:38:27.583 : en:Chapter 058 y+ Q( P: W+ N/ H6 R% t4 P
 69. 00:46:08.250 : en:Chapter 06
  8 \! z: q) v+ e( _4 k
 70. 00:51:20.208 : en:Chapter 07
  & X- V6 ?2 A: s5 H2 |1 w0 i- i
 71. 00:58:51.708 : en:Chapter 089 e1 L9 |/ ^0 }4 ]
 72. 01:07:57.375 : en:Chapter 09& h- }# @; ]# l, I  W6 Q
 73. 01:13:32.750 : en:Chapter 10& s# M7 E3 W7 k/ _/ }! Q
 74. 01:18:57.000 : en:Chapter 11/ ?" i2 H/ P' {$ k3 D* R
 75. 01:26:14.375 : en:Chapter 12
复制代码

) M  T2 b6 ]- `6 c7 l  y3 |9 U5 d5 E" N: z. Z6 J$ Z

* Z; g; e  c2 E. G, }
; J; x4 B" g. p( z  A0 x3 s, H- D, B, V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
头像被屏蔽
发表于 2019-7-3 00:41:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-3 01:10:59 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-7-3 01:25:13 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-7-3 08:52:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-7-3 10:11:51 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
iMichaelLee 该用户已被删除
发表于 2019-7-3 11:34:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-3 11:47:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-7-3 15:31:43 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-7-3 18:16:23 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-18 12:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表