HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3588|回复: 26

[1080p] 八仙饭店之人肉叉烧包[粤语 简繁英字幕]The.Eight.Immortals.Restaurant.The.Untold.Story.1993.CHINESE.1080p.BluRay.x264-WiKi 16.7G

[复制链接]
发表于 2019-6-29 00:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

% q% C2 Q4 s- S# Q5 @                               
登录/注册后可看大图

; f( A1 N1 Q: h2 f8 r( I2 s& W6 D- Q8 y0 Y* u* J
导演: 邱礼涛5 {6 [0 ~6 i) D7 ?$ t# o  Z
编剧: 罗锦辉 / 刘永健& ~& f' x$ `) r/ @0 c
主演: 黄秋生 / 李修贤 / 关宝慧 / 刘兆铭 / 成奎安 / 更多...# R) P. h" w5 U, w* Q9 }$ g, X7 \2 ]7 P
类型: 惊悚 / 犯罪6 t( I0 c- ]5 E
制片国家/地区: 香港
8 T8 A  a* l  Z$ \语言: 粤语# Z2 I3 X: P- H8 }8 N2 I
上映日期: 1993-05-13(香港)
, |2 _- P6 R* g4 o2 c' L& b1 u% X- N) u片长: 96分钟( l8 y0 y/ m' P& R6 B# W
又名: The Untold Story
, p1 x- y+ @; A5 P' B# ]3 \! OIMDb链接: tt0103743
6 Y- R( h+ t- j; d) k! j' C9 D
* X- B0 S0 G" {9 }$ r: Q八仙饭店之人肉叉烧包的剧情简介 · · · · · ·
6 U7 f: T6 j7 x: E9 l 1978年,香港人陈子良(黄秋生饰)向人借钱不遂,遂起杀机,将老友阿强烧死后潜逃回大陆。多年后化名为王志恒的陈子良在澳门做老板,经营八仙饭店。 ( M8 W( H# n5 A: k# ]0 C5 i
 一日澳门警局李探长(李修贤饰)接到海边的报案,到达现场发现一袋断肢。被海水浸泡许久的残肢已经无法辨认。
' F7 P6 t0 c- N 八仙饭店总是接到来自大陆寄给郑临的信,同时警察局也接到大陆寻找郑临的寻亲信,而郑临正是八仙饭店以前的老板,而他们全家人已经神秘失踪。 $ B7 j1 Y' S( q2 u0 P
 王志恒形迹可疑,李探长遂率领全组人员跟踪监视,最终发现了一个天大秘密...... ) z- d; t* \3 s2 G# K" b& ~6 `8 L
 片中黄秋生演技精湛,夺下当年香港电影金像奖最佳男主角,成为香港电影史上第一个凭三级片拿奖的影帝
 1. Video
  % j: A$ x- N5 W  [3 O1 C
 2. ID : 1
  4 I% l7 b5 M: A6 e1 f  I
 3. Format : AVC
  & j: D  a. F0 l- N6 P+ ?: j9 l! S* Q
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  ' I+ |- O* ?9 G8 Y+ ~2 s1 z
 5. Format profile : High@L4.17 `, a0 t: n# I4 h6 |! n& I; d
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames) ]# ~. L# X0 f$ G& H% R  k  w+ ^4 f
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ! Z2 ^8 S; D  X7 [/ G7 D
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames
  ) i+ N7 r4 j' T; o/ f
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  : l+ D, X) w& k0 N9 e
 10. Duration : 1 h 35 min4 t/ ^- e) X( @5 \
 11. Bit rate : 24.5 Mb/s
  / l1 A4 v  d* M0 R) s( o) q( c
 12. Width : 1 920 pixels8 L8 h( H: _2 O
 13. Height : 1 080 pixels
  3 a. A. b2 h+ F, R; h, k. P+ c) z
 14. Display aspect ratio : 16:9, g; z! s$ T. e! |) C5 \
 15. Frame rate mode : Constant  n5 Z# _, m4 `" P
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  6 ?' l$ q# p& q) l5 T$ m' r6 ~
 17. Color space : YUV
  " `) r2 q; i; i
 18. Chroma subsampling : 4:2:0. L0 l! m( V- T4 K) `5 a, |, }& j
 19. Bit depth : 8 bits! z9 |/ {7 V+ R  {
 20. Scan type : Progressive# Z7 e) I5 A+ Y1 N' M
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.493& h2 I* ^( T6 c# S% X6 i; f6 E) A2 [" R1 P
 22. Stream size : 16.4 GiB (98%)* j0 r  @+ s' K/ U
 23. Writing library : x264 core 155 r2867+74 66b5600 t_mod_Custom_2 [8-bit@all X86_64]
  / }9 A7 x) C1 y/ {  g* H
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=20.3000 / qcomp=0.60 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.85 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
  7 t1 T! D" S. @7 E$ m8 W
 25. Language : English( P5 r7 |- |+ s
 26. Default : Yes: `0 }' i* p# {! J$ R) h
 27. Forced : No
  1 L! C$ Z( o: i5 P2 k" n
 28. 8 y) G8 P- x  ^6 K
 29. Audio% i$ F8 ^( h$ t( @4 p, U. ~3 c) k
 30. ID : 2* W! F/ D% e* g: U
 31. Format : AC-3
  , X; n  v8 j* J2 k
 32. Format/Info : Audio Coding 3
  * W+ x! i2 Y7 Y( N# |! S! n
 33. Commercial name : Dolby Digital
  " ?) V! h# A# M$ c6 G
 34. Codec ID : A_AC3
  $ D# z. T% N7 H; ]
 35. Duration : 1 h 35 min, F# F1 d1 m" N) G
 36. Bit rate mode : Constant
  0 X- H9 }3 j& |2 y9 F# T
 37. Bit rate : 448 kb/s- [5 R) x- o' q7 r
 38. Channel(s) : 2 channels3 m( }& t5 Q( L* V6 _
 39. Channel layout : L R7 t7 t9 C8 r5 Z9 i  \& H  V
 40. Sampling rate : 48.0 kHz$ w6 I( M0 d# R
 41. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  ' u. m) O7 x2 a8 {5 ]
 42. Bit depth : 16 bits* M+ B: b/ r0 {+ o- m
 43. Compression mode : Lossy5 u8 R2 D) n8 s: V" ^& R
 44. Stream size : 307 MiB (2%)
  7 A! w+ ]/ n3 i( k3 O# s
 45. Title : Cantonese, A0 B3 i  I8 a4 n3 c# a- G
 46. Language : Chinese
  6 I, q. u/ A0 \1 l  ]
 47. Service kind : Complete Main9 O1 f/ S7 O* ^; m$ g- o' Y
 48. Default : Yes5 r; K" H0 N% p
 49. Forced : No% Y$ J0 M2 u, m1 k6 U) m

 50. # Y: X5 K. F3 c: h6 o8 n
 51. Text #1
  8 \0 H# U: l9 I+ t$ p/ `+ k
 52. ID : 35 }& P! X$ u& i9 e# b0 i
 53. Format : UTF-8
  $ l6 ^0 ], |9 [
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & ~  t# o5 v/ v7 V: P9 c
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 F- s$ w* ?4 ?
 56. Duration : 1 h 34 min8 u2 h. v+ S& ^% d* |
 57. Bit rate : 50 b/s
  7 k" e; _! m7 l7 r' o7 M- b
 58. Count of elements : 13626 k0 X# Q* }. [$ l$ S& P6 L5 _$ R7 @; N4 Z
 59. Stream size : 34.8 KiB (0%)
  % P7 g5 w6 l; F7 O
 60. Language : English
  ; A. T( r3 V( |' |" B) d7 z
 61. Default : Yes' `1 s0 z% ?$ u  h* b( ^
 62. Forced : No+ W  k: p) E  w2 V% W9 D) p, ]. P
 63. . A4 T4 e; G8 h! l
 64. Text #2
  , D# [3 L4 \/ Y1 v- ]
 65. ID : 4/ @4 w) g) y: ]6 b- H2 g- K1 `& S3 e
 66. Format : UTF-8
  . l! R5 w3 T2 Y, |6 r/ f
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 L# F1 G; K8 T& Y; k% ]$ i
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( M# x) ~& I8 U5 T
 69. Duration : 1 h 34 min
  5 T/ V: N: l( @# k
 70. Bit rate : 48 b/s
  ) N4 _6 j5 I" z+ p0 ~6 x) }' P
 71. Count of elements : 1025, ^9 y) M4 Z/ Y* V: y3 R
 72. Stream size : 33.5 KiB (0%)5 y5 q& _1 h: i. I
 73. Title : CHS
  + n8 f& `% q7 Z5 O* p
 74. Language : Chinese$ ]5 v) V! M' f2 a& d9 e0 X
 75. Default : No
  " b3 [' s: h& G8 E# ~, M' Y& z
 76. Forced : No
  ) V/ h! c8 i4 ?1 A

 77. * j4 [/ g& C" t" }  V
 78. Text #38 C% |5 ?- h1 D  {; V
 79. ID : 5% n5 B, g6 D0 d* f& \
 80. Format : UTF-8( y3 [# E8 Z8 i
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; k$ r$ t$ ~0 n# d% V
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 V5 ^/ z7 X7 k- c4 b  [
 83. Duration : 1 h 34 min  G! d8 i+ Q9 n; C; {" _# y
 84. Bit rate : 48 b/s
  ! x1 J) z. [  X: ~
 85. Count of elements : 1025
  / X: ^1 K: g9 g( f
 86. Stream size : 33.5 KiB (0%)
  2 I* b' c* t7 n. F
 87. Title : CHT' I: G' o$ Q2 r$ ]$ c" Z0 d) O/ M; |
 88. Language : Chinese" ~, C' u7 {) {
 89. Default : No
  ) l9 g% z" P: [2 [$ S: K
 90. Forced : No" N& u1 H- H8 d! U0 D

 91. ( s& O& e% a" u# Z$ P; q2 O
 92. Menu
  3 \) w, H6 p" d; \% C/ C9 b
 93. 00:00:00.000 : en:00:00:00.000
  : u! |& _! h0 l% ]: e# T) N
 94. 00:08:18.415 : en:00:08:18.415
  + Z9 z3 [; r8 T/ S
 95. 00:13:32.395 : en:00:13:32.3950 G) p0 r' j0 M3 g
 96. 00:19:48.354 : en:00:19:48.354
  : l$ ]$ n7 B' S
 97. 00:25:59.475 : en:00:25:59.475
  % Q& Z- I6 e5 O1 j7 x
 98. 00:33:01.188 : en:00:33:01.188
  6 [  ^! B0 c0 n2 r: W
 99. 00:39:39.377 : en:00:39:39.377$ j$ [% S6 _& r% P9 G' g
 100. 00:46:28.494 : en:00:46:28.494
  , U7 V+ Y9 [( [* I; O, P! O
 101. 00:54:46.158 : en:00:54:46.158  c: f/ R  P1 Y( W
 102. 01:00:33.547 : en:01:00:33.547
  9 y  ]4 [( p# i: q4 c% G5 E5 q3 ^# x5 ~
 103. 01:06:15.054 : en:01:06:15.0541 K5 i& K8 P' i' b$ a
 104. 01:08:31.149 : en:01:08:31.149
  0 {2 ?; W; G# R: v& g
 105. 01:13:13.764 : en:01:13:13.764
  . A. q& B2 P- p. ^
 106. 01:18:40.716 : en:01:18:40.716" |, ^: g+ i+ e& p! r/ r7 H7 U
 107. 01:30:28.048 : en:01:30:28.048
  1 f0 _7 t: e5 t8 K" Z' s
 108. 01:34:40.884 : en:01:34:40.884
复制代码

+ S0 _* A+ z" v: k. K2 j# ^, R# q1 U/ E* U* }7 I" x
# u* V3 z8 H  u) L& K" G" b! m

& S9 ]; w9 `4 X8 |- r- P  N* c: Z3 `( H4 w* h

& F% ?3 G: Z! z1 D
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-29 01:13:46 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-29 01:23:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-29 07:06:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
头像被屏蔽
发表于 2019-6-29 11:54:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-29 12:59:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-29 18:14:36 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-29 19:41:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-29 21:53:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-7-2 09:35:51 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-25 21:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表