HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 925|回复: 10

[1080p] 萧十一郎 Swordsman.and.Enchantress.1978.CHINESE.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-Ao 4.34G

[复制链接]
发表于 2019-6-11 18:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

; U" u' N. w3 r' W- Q. E) {$ ^9 S                               
登录/注册后可看大图

/ [  S2 m& T/ }, ?4 u3 m. a
- A9 S  ?* |; j' s' ]1 A◎译 名 萧十一郎 / Swordsman & Enchantress( |/ o3 d3 [  \3 e  Z) G' s
◎片 名 蕭十一郎
# f' H4 N; _, a" {- }2 g; y! u2 X◎年 代 1978
  m$ V" N( H7 K) H◎产 地 香港# B! s: w( |6 y3 [2 S  a2 M
◎类 别 动作 / 悬疑! W/ b6 {- T( i* [" H- T' ?9 S
◎语 言 汉语普通话6 M0 [7 `- A/ ~# o; Y% Z* {
◎上映日期 1978-08-11
  W5 h1 y' \2 b) n4 g◎IMDb评分  6.9/10 from 108 users' _/ |9 K5 Z/ f1 _4 X9 i
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt00783523 v0 H- `0 H) l' B1 b$ F3 E
◎豆瓣评分 6.9/10 from 941 users
1 X% d! P2 ~) C' |% l! R8 s9 ?◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1308372/
9 M( d2 n7 H, }: q  [◎片 长 86 分钟
' n1 Y; i! k" }4 b& @  V& k; s◎导 演 楚原 Yuen Chor
7 b/ L, q8 G& }# j◎编 剧 楚原 Yuen Chor- z, x+ a+ z$ I; A4 M8 q
◎主 演 狄龙 Lung Ti; N+ \( u4 ]/ V1 E) z  a; y# C
   井莉 Li Ching4 F5 }! Z9 R8 j- T
   刘永 Tony Liu
0 `8 y2 a$ M' \- Y5 F/ o   詹森
. q# ~  p4 ?: F8 U# w7 c; ]* `6 K, P   徐少强 Norman Chu
0 E& O2 [9 ?/ a+ q
# I- A* |$ J* W7 ^% _; G8 \5 l+ J, E- N% _  S, b* C) T+ q
◎标 签 邵氏 | 楚原 | 狄龙 | 武侠 | 香港 | 古龙 | 香港电影 | 1978
1 \2 |  B. I6 F0 ], [  F7 ~9 t! c
2 b2 ?% q# J  ^6 ^2 U◎简 介  5 B3 c- c3 c; |& Z- N  b( @4 f
5 a5 e# k  ?, H
 萧十一郎(狄龙 饰)是名震江湖的大盗,和搭档风四娘(李丽丽 饰)里应外合,两人联手配合的天衣无缝。一次偶然中,萧十一郎邂逅了拥有江湖第一美人名号的沈璧君(井莉 饰),两人一见钟情坠入情网,然而,沈璧君早已经被许配给了连家堡的连城璧(刘永 饰),而萧十一郎一直想要得到的割鹿刀正是沈璧君的嫁妆。
% `1 p! a! \1 @) S# [, {江湖上出现了以逍遥侯(唐菁 饰)为首的黑恶势力,他们为了得到割鹿刀将沈璧君绑架,所幸得到了萧十一郎的出手相救后者才能够幸免于难。随着时间的推移,萧十一郎和沈璧君之间的情谊引起了连城璧的怀疑,一时之间萧十一郎腹背受敌,十分狼狈。
 1. Video
  # `. d* O9 R" {6 A8 N
 2. ID : 1" k9 L* E) q* \5 y4 h
 3. Format : AVC2 w9 g, t6 ^/ q7 q
 4. Format/Info : Advanced Video Codec3 E( F' T' K0 t& q
 5. Format profile : High@L4
  9 p+ ^3 V7 a3 v9 D4 @8 |
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames4 H9 V; D2 O4 Y/ L1 _( A9 Z
 7. Format settings, CABAC : Yes$ {' v6 N( `/ q! w% `# C0 u
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames3 b7 b. X0 V2 f4 [: x
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  ' j# D7 ]1 J& M& n  z! a
 10. Duration : 1 h 26 min5 X' y' E! @+ K# {9 [/ i
 11. Bit rate mode : Constant, {" m. l+ }4 p7 D7 D
 12. Bit rate : 6 946 kb/s
  ( c; w7 ?4 ~; d2 z  ~2 V
 13. Nominal bit rate : 10 000 kb/s
  & T5 z; c% |1 l  Z4 j
 14. Width : 1 920 pixels
  6 h+ p% G4 S0 G  g
 15. Height : 816 pixels* i1 {- c  v" q3 c: o2 @
 16. Display aspect ratio : 2.35:12 O( n! t4 V* \( ^! E# f6 I* |
 17. Frame rate mode : Constant
  * `: S, U( T- F; _
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  + ~1 B6 i& j2 T& `) S, n8 N  N
 19. Color space : YUV
  $ R2 Z4 Z' T; \/ J, j
 20. Chroma subsampling : 4:2:0/ F$ j9 r3 D* R' E
 21. Bit depth : 8 bits
  ! M& z7 S7 F+ V- C. L* d
 22. Scan type : Progressive
  0 e8 U9 `/ T) \2 }$ C5 F' f
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.177
  2 D' D  K# c/ C+ D
 24. Stream size : 4.20 GiB (97%)/ a4 J. U4 }: y( J* [
 25. Default : Yes
  ) e/ [& ?) m# c# l; d: B' E; r9 M3 f
 26. Forced : No9 p5 s1 |7 [" S& ?" q" [
 27. Color range : Limited) g  z, K3 y6 n# v; o: S- s( h+ j
 28. Color primaries : BT.709
  " |' n  B- c3 }0 _! p  s
 29. Transfer characteristics : BT.709
  4 M, {$ K2 X7 D' J
 30. Matrix coefficients : BT.7099 |& T% Z% B* m/ A. U" i

 31. + Z0 L: Q+ ]4 o5 U$ M
 32. Audio
  3 b) P# G0 [% {8 Y7 I6 ^* k) B6 S
 33. ID : 2
  - T6 c6 n+ @) x3 `- O$ Z
 34. Format : E-AC-3
  1 K$ q$ @" O4 E: r
 35. Format/Info : Enhanced AC-31 g0 R4 t( m$ U6 B& O! i/ s
 36. Commercial name : Dolby Digital Plus6 Z4 a- I8 b. B: [- m2 J7 g3 J6 T' R
 37. Codec ID : A_EAC38 z1 k1 G4 O( T7 b
 38. Duration : 1 h 26 min
  * |0 m$ Q/ F* h& o0 G) i( @- I( l
 39. Bit rate mode : Constant& f6 r: p% D% V6 b1 U+ L* B7 x
 40. Bit rate : 224 kb/s/ e2 j  R( o9 m- ]0 M
 41. Channel(s) : 2 channels+ R& R; D: U1 m2 {  Z' H
 42. Channel layout : L R" Z4 E9 E2 @! W
 43. Sampling rate : 48.0 kHz" K0 X/ j0 D+ g7 ^% A
 44. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  5 K* ?( A3 ^- W& o- T  @% N  A& K
 45. Compression mode : Lossy1 x) w3 z) y/ y! s
 46. Stream size : 139 MiB (3%)
  ; ]+ k: B+ M! Z1 S
 47. Service kind : Complete Main/ q. ]& S8 f, C. C! S
 48. Default : Yes
  ( b3 s, j. f3 G
 49. Forced : No
  3 O7 h8 F# F% g$ P( b9 i
 50. ! d6 A/ o4 s% B) O: B
 51. Text- Z$ s5 O" c1 j; a, j
 52. ID : 3
  : f$ M3 m) g& |, x6 j6 i, U% R0 e8 `
 53. Format : UTF-8
  " ~3 Y8 d0 z  D9 A' b& Y  X9 _
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 N$ }& ?$ r% ]* b+ \4 l+ J  b
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# o/ G% c: a% Y/ h
 56. Duration : 1 h 24 min
  / G9 D- }( _5 I7 }' d# }( C
 57. Bit rate : 41 b/s
  & l8 a1 ^- g* L6 u$ D
 58. Count of elements : 10916 L- N/ _2 b5 f0 S* [
 59. Stream size : 25.4 KiB (0%)5 f% f- L' Q5 Y4 d2 d3 s
 60. Title : English [CC]$ Q  r+ r' y& c2 ]
 61. Language : English: w2 d" c$ {8 @# \& A2 x
 62. Default : Yes
  ; O# L6 ]' T% H+ O3 ~# v, n
 63. Forced : No
复制代码

- E) I) b, v. g
1 K' X- @2 F$ f0 m, z1 h8 K7 o* T, }5 a% K5 H
0 y' p& l4 P& x) x+ s8 K

6 P3 C( x; v% a7 z' O7 i8 d+ n: t" g. }9 f
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-11 21:06:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-11 22:51:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-14 09:19:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-14 12:44:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-24 22:46:18 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-8-21 04:30:59 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-15 15:26:21 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-1-22 16:26:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-25 21:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表