HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2450|回复: 23

[1080p] 我爱扭纹柴 Now.You.See.It.Now.You.Dont.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264-HANDJOB 7.76G

[复制链接]
发表于 2019-5-31 22:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

* {* T! A) @1 O3 E) b                               
登录/注册后可看大图
+ U( M( n5 s1 x* {2 j
7 S; t* q" n1 x; D2 ]/ O# {
◎译 名 我爱扭纹柴 / Now You See Love... Now You Don't
% i) s+ z) w! M9 P; w( R◎片 名 我愛扭紋柴
7 h9 s' b3 _# Q; t! A3 a8 r◎年 代 1992
4 P. c" c% d2 `# f◎产 地 香港4 ~" k+ b+ r$ j  c% j/ z5 C
◎类 别 剧情 / 喜剧 / 爱情
- w# @5 \3 J3 P' o& b# `) F◎语 言 粤语2 u/ N2 g' `* x+ u) p) U- u6 L
◎上映日期 1992-02-01(香港)
' U4 w, V; Q* W$ e. E◎IMDb评分  6.6/10 from 107 users
( E+ [- y! a" r# r' j◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0105831' o. q1 |' Q+ Z
◎豆瓣评分 6.8/10 from 1434 users3 H+ C, E4 B0 C, {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1306787/2 ]( E( K4 }/ u4 ~' g
◎片 长 97分钟% R! D, U' _, ^! L' d, w6 P5 G
◎导 演 罗启锐 Alex Law# b. f/ c/ P$ c# a
◎编 剧 张婉婷 Mabel Cheung / 罗启锐 Alex Law$ d/ p+ C4 w9 z- K
◎主 演 周润发 Yun-Fat Chow* d2 g! A3 }' K: \% g
   郑裕玲 Carol 'Do Do' Cheng: C1 i9 a  Z7 |
   毛舜筠 Teresa Mo$ w6 e: \1 K* j. W8 E7 J9 p/ C0 D
   刘嘉玲 Carina Lau4 B/ ]) `6 k4 t$ b- |
   黄秋生 Anthony Wong Chau-Sang
6 W& C9 U9 P+ C: Q2 f' B6 ^   陈辉虹 Fai-hung Chan
( b8 e- O! b$ u8 a8 [   林颖娴 Wing Lam  j& x6 `4 z. D1 ~
   卢冠廷 Lowell Lo6 v- [( _/ `& u% J3 I8 D$ M4 }5 J- o+ X
   吴耀汉 Richard Ng
) R6 \& `' I" I+ d6 n4 j  T   谭倩红 Sin Hung Tam
  S7 M4 G4 m* J# x: Q: T5 F0 p- w. L  B: x9 O
8 ]9 I' E- [) t
◎标 签 周润发 | 香港 | 香港电影 | 郑裕玲 | 喜剧 | 张婉婷 | 毛舜筠 | 罗启锐
# K/ t% m% M: F, Y8 ~/ Z1 J8 x& `+ y0 Q
◎简 介  + q' c: [! \9 o" a( c2 z# W1 d
" ?, H: z7 k" d3 M& o
 自幼青梅竹马的吴山水(周润发 饰)与郭飞莹(郑裕玲 饰)是一对甜蜜的恋人,但当飞莹自英国回到乡间后,她与山水之间的价值观截然不同了。加之山水的大男人主义,倔强的两人分手收场。分开后的山水认识了新女友阿珊(刘嘉玲 饰),飞莹也有了新男友,各自都有了不同的生活。直到新春,两人重逢都想起了开心的往昔,一起开车兜风,怎料车子直冲向了悬崖边……
( f, B8 ~! W  N8 o5 U+ i7 p2 j8 H! p+ g8 d) p8 n( M
◎获奖情况  7 o6 N% F1 h- l6 u& ~* ?- t
8 G; b1 @0 `* N5 d
 第12届香港电影金像奖(1993)
, D2 Z0 Z" {: v+ V! A 最佳男配角(提名) 黄秋生
) A3 o5 H! @) B* I5 R 最佳女配角(提名) 毛舜筠
; Q: I1 K, U5 S* X$ J  j6 ?8 c" z9 j, G

9 {8 w) w$ {9 U; _9 o9 M
 1. Video
  0 l% m1 Q* O2 f# A7 M
 2. ID : 1& t0 Z  o: _, V9 I  }
 3. Format : AVC  h/ e$ L7 Z1 l) x) a9 ]  K
 4. Format/Info : Advanced Video Codec* U- Y# Z+ |( P4 C
 5. Format profile : High@L4.1
  / I% U: @% G& z% Q: ]
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  * K* |  r; U4 h9 Y1 k& t3 y
 7. Format settings, CABAC : Yes  H, V# n+ v4 b% L' o& q" ?$ x8 R' g. v
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames
  . M# a  I0 ?5 T$ y8 K' D4 o3 D
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  5 }/ c( d9 E2 a+ J+ k  M" k
 10. Duration : 1 h 30 min2 d( c$ C3 R( |8 U. }! T6 J1 D
 11. Bit rate : 11.6 Mb/s7 n% {  `: t* C$ e# f8 m$ o
 12. Width : 1 920 pixels4 |) L' _. E- Z+ e1 `' r- f. ?
 13. Height : 1 080 pixels2 E/ f3 G7 o  v9 e
 14. Display aspect ratio : 16:96 X4 l, h' L6 _4 Y! b/ O
 15. Frame rate mode : Constant3 }$ B) i6 U) {2 c; e+ d
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  0 @9 n  y! C* D8 l" _; G$ T' B  b' U/ v
 17. Color space : YUV
  6 _" P& K& [' p6 k6 k' r8 X- M
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  ( A4 ~- j$ P/ [
 19. Bit depth : 8 bits
  6 @; @6 v% w# v: S: k/ @- ^* d7 R
 20. Scan type : Progressive, b4 h- ]) Y$ g, C" J
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.233% B) z0 D4 P- ]( q+ r6 P
 22. Stream size : 7.35 GiB (95%); e) i5 n& Z* ^: s
 23. Writing library : x264 core 157 r2935 545de2f+ A, `3 V7 V9 I% S
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:0.70
  3 s7 `: y' y3 {& q/ w9 N" O
 25. Default : Yes' W8 P/ N! |* f6 N/ |' N; ]/ B
 26. Forced : No
  0 j8 o, w# k& n7 O7 k9 G
 27. Color range : Limited
  # G8 f! B5 s+ f4 P' x: g; _
 28. Color primaries : BT.7093 w8 ], `# ?9 ]) i# S: ~# a
 29. Transfer characteristics : BT.709
  ! m/ {! a( z, r0 S) j9 L$ g. M
 30. Matrix coefficients : BT.709
  & X' Z$ G3 ]2 h8 I/ T; D
 31. : i% t/ F( E2 t& T
 32. Audio
  0 N+ u; H) j: {- G6 [$ }1 `
 33. ID : 2
  2 ~* g% W/ c/ x$ d; R* B
 34. Format : AC-3& z8 W' q# z' K) `
 35. Format/Info : Audio Coding 3
  . `0 U! e9 G" N1 b( ^
 36. Commercial name : Dolby Digital
  : f. E$ {. I( w
 37. Codec ID : A_AC35 j. \) r5 }9 h5 g7 g; \/ |
 38. Duration : 1 h 30 min
  / t4 C; G% O/ c& R6 Q5 F
 39. Bit rate mode : Constant1 I  F5 Z' y* }3 \- H, B
 40. Bit rate : 640 kb/s
  % \4 H2 m- |' Q* y% `
 41. Channel(s) : 6 channels
  : ~2 K# C7 {& o) A/ l. ~4 |6 M9 `
 42. Channel layout : L R C LFE Ls Rs/ k8 \# M/ K8 j! S6 T+ p5 w# S
 43. Sampling rate : 48.0 kHz
  ! N6 f3 r' W, c7 Y
 44. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF), b6 B. [0 S# `# c5 T) m9 _
 45. Bit depth : 16 bits
  ( d6 {) h! o. ?; @+ m6 _
 46. Compression mode : Lossy
  ) l3 T- x8 A9 v2 j0 f- o* Q
 47. Stream size : 416 MiB (5%); Q- k+ D9 _; p: m, W) p& O% k2 b& C' S
 48. Language : Chinese( Q4 E. ?+ r, K/ k! g5 {% b
 49. Service kind : Complete Main( O' |6 z3 A- A
 50. Default : Yes4 f/ x# }. c' V9 T
 51. Forced : No
  ; E4 x5 T6 ^+ i4 N8 O6 q/ T

 52. # U1 U7 J+ x  I4 [' L1 K
 53. Text
  6 ^' p& T! _* V5 S' [& |) l
 54. ID : 3- m! x) D9 t* t7 K9 R& w
 55. Format : UTF-8- @: h3 A6 B; \( ^" w9 y
 56. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 g+ Q, u5 {4 s
 57. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % v( a4 D1 T4 |- M
 58. Duration : 1 h 28 min
  , w1 }. l' Z  o4 k+ }# ]
 59. Bit rate : 55 b/s
  & e# }  {1 ^3 v9 O; F
 60. Count of elements : 1345' T; Y4 ~0 C9 H. X3 T, f% {6 B7 N
 61. Stream size : 35.7 KiB (0%)9 B4 D) A( u% s$ q
 62. Language : English; g  x. E) p8 ]# P
 63. Default : Yes
  * H6 H# \1 P8 g8 j4 l+ _
 64. Forced : No
  ! ~# l( w7 P5 Y2 w5 R6 t
 65. 5 D  H: e+ [4 p6 C% l/ R( w- Y
 66. Menu
  . o# n2 T% E$ y
 67. 00:00:00.000 : :Chapter 1) P$ {8 C$ l+ L
 68. 00:06:04.542 : :Chapter 29 {& j" a9 [# ^4 R" d, L, J
 69. 00:16:02.125 : :Chapter 3/ H' ~6 ]5 ]3 w1 C' W6 S# ?
 70. 00:24:14.958 : :Chapter 4
  8 `% q3 V% Z% l4 }
 71. 00:32:10.167 : :Chapter 5! Q/ p. j# d& S9 Z- [
 72. 00:40:35.458 : :Chapter 6
  ( \4 D) |( x* O
 73. 00:44:55.625 : :Chapter 7
  . q# O0 m2 ^. W4 O! b( o+ d! K; Y
 74. 00:53:53.167 : :Chapter 8
  ; K9 W1 O9 Z' Q  z/ F8 N' D: \
 75. 01:00:02.625 : :Chapter 9: z5 w2 W! i7 b. A1 d  i
 76. 01:09:14.708 : :Chapter 10
  3 c; E7 O' T  `1 I/ N6 Y6 m4 J
 77. 01:16:34.708 : :Chapter 11, J# c6 f% C. S6 \6 S8 h; ?9 N
 78. 01:27:04.792 : :Chapter 12
复制代码

2 z- g* ^( E1 Y
! z: l/ h. R( m1 s+ }2 F# _. t, ~, [2 _/ @

& z7 l$ v% X; i8 M# a1 x5 e) W1 [5 i; }- f# `8 d# @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-1 00:43:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
头像被屏蔽
发表于 2019-6-1 01:35:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-1 06:42:35 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-1 10:49:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-1 12:40:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-1 12:51:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-1 22:48:54 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-2 07:25:13 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-9 14:07:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-25 20:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表