HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1581|回复: 10

[1080p] 超级大国民 Super.Citizen.Ko.1995.CHINESE.1080p.BluRay.x264-HANDJOB 9.8G

[复制链接]
发表于 2019-5-31 22:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
( j9 z2 l& `8 V' B5 _, ]5 q5 d
                               
登录/注册后可看大图

5 A6 P% k) r8 q3 f/ w! t7 s: T0 I  b1 T! J0 s
◎译 名 超级大国民 / Super Citizen Ko
$ B7 R( v5 |/ q! D9 G" h* a◎片 名 超級大國民0 E, e& {0 ~. C9 ^: K; M
◎年 代 1995$ n3 B: h3 g6 M% T1 K
◎产 地 台湾 / 中国大陆
9 f# L8 j7 m7 U2 z/ a◎类 别 剧情 / 历史
7 F. Y2 F9 w1 t◎语 言 闽南语
2 s$ s  p/ g$ L# U1 l9 W◎上映日期 1996-09-138 v" O& [+ F, \2 u# ?* ~
◎IMDb评分  4.9/10 from 146 users# I- G: }) h( C' f. I6 K# o
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0112659. |: f! B  W, ^: q" T2 N8 T& U
◎豆瓣评分 7.9/10 from 309 users! Y! k& ^1 w# Y) F
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307459/1 C8 i* ^" T0 m, ?/ O, @
◎片 长 121分钟' B& G% ]. j4 z0 N( N
◎导 演 万仁 Wan Jen
8 J2 ~- ~. ^! D  Q" j: ^* E# _◎编 剧 廖庆松 Ching-Song Liao / 万仁 Wan Jen / 吴念真 Nien-Jen Wu
- E  j4 `7 a+ g1 c6 @0 R* D◎主 演 林扬 Yang Lin$ e% L  ^6 M7 B
   苏明明 Ming-ming Su9 H) K7 F! L9 n9 l& X
   柯一正 I-Chen Ko" d8 w* c4 l& E
! r( S# m) O! ?+ l* Q
/ F6 O4 Y% m0 q0 x
◎标 签 台湾 | 台湾电影 | 万仁 | 历史 | 1995 | 台灣電影 | 吴念真 | 1990s0 a. q9 h: k- N" U% U; R' `
; |4 b" j" R3 W2 o. U: h: J
◎简 介  ' o" {& {4 y! I) k
$ D+ g& D9 O7 E9 F/ t/ S
 许毅生,一位50年代参与政治读书会而被判无期徒刑的老人,在当年抓人过程中出卖好友陈政一,以致陈被,枪决而下落不明。许关满16年出狱后,因愧疚而自囚于养老院10多年。他搬回女儿秀琴家中后,开始一一探访难友。此时,秀琴之夫因贿选而遭羁押禁见,秀琴情绪终于爆发,重提父亲因政治而被判终身狱,与母亲离婚,导致母亲自杀,秀琴自小孤苦伶仃。许对女儿的责难,无言以对。之后许终于寻获陈之墓地,跪拜烧冥纸求恕后,返回家中已心力交瘁,入门即累倒在地,秀琴扶老父入房,无意中翻见桌上日记,始体会父亲多年来对老友、妻女之愧歉,望见床上奄奄一息老父……" z. o  n5 p% Q+ C  x6 v+ m
+ S4 C+ t8 C+ x+ q( H3 b7 M
◎获奖情况  
8 p* i% X+ x! z  x5 ^2 |% U* v% [
; J3 g$ A8 ~& U  @% ]: V! b 第32届台北金马影展(1995)
4 i" h7 \8 N9 f. X# O 金马奖 最佳剧情片(提名); |" o& D! |% X: m& T! z
 金马奖 最佳导演(提名) 万仁  W6 ^; ?& {3 a, q$ ^
 金马奖 最佳男主角 林扬9 p4 w8 n# W; k+ G7 J: N3 N
 金马奖 最佳女配角(提名) 苏明明  h0 ~* N7 m6 `/ k
 金马奖 最佳原著剧本(提名) 万仁 / 廖庆松 / 吴念真
6 g% e: M8 v' T5 | 金马奖 最佳原创配乐 李寿全 / 范宗沛" g+ }/ Y9 _# M! W1 m% ~/ {, w) k
 金马奖 最佳音效(提名) 杜笃之
( V, i  _4 V  D  O) x
& k1 e9 @) ?3 C! o# C, O 第8届东京国际电影节(1995)# R' k! G" B" d9 [8 p
 主竞赛单元 最佳影片(提名) 万仁( y, V* A! z$ B% Z" w0 a
: S2 s% Q8 L, ^5 B

9 ^" D  s/ e1 r, E( s, Z- [; x
 1. Video
  ( h- c" g5 c1 U8 b$ W
 2. ID : 1
  # W' ~+ t  g0 p" N' R0 `
 3. Format : AVC
  ! p4 k% ]5 i7 e' Q1 r4 z& i9 B
 4. Format/Info : Advanced Video Codec; W; R% W9 o3 i1 P; n" {( Y, F
 5. Format profile : High@L4.1
  + M3 ^, |* [( p2 T! M; Q
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  1 d% N6 p( Q" k% [: X
 7. Format settings, CABAC : Yes3 D0 Z# S1 R5 m! d- c8 X! f2 U
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames% ~& a. J( @7 |) Q0 ^5 m" _* K
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC* G8 l4 r+ }( x( g& t
 10. Duration : 2 h 0 min+ |# e6 C  l9 l' t- K, `# [
 11. Bit rate : 11.0 Mb/s' l' t4 K8 H3 \3 `
 12. Width : 1 920 pixels6 C. e+ b# q% ^2 y$ C
 13. Height : 1 036 pixels
  & T6 V! }- {  c9 V0 @) y
 14. Display aspect ratio : 1.85:15 K( `/ c. T9 R! w9 E  w
 15. Frame rate mode : Constant
  7 x: O' u4 Z. Z& t/ `* T* U3 f
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  / @( R  V% Q5 l6 s6 b. P
 17. Color space : YUV
  * R$ N7 K0 F; c
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  ) U" M  P- K4 U0 V& a3 [$ I( k
 19. Bit depth : 8 bits& n' A  m: ~" V  z
 20. Scan type : Progressive3 c. f1 G5 f3 V5 B0 y  @. T0 _  g- ]/ @( q
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231% }' E  i' A. w6 w( F* L* P
 22. Stream size : 9.27 GiB (95%)0 B5 y5 b7 V& H) g* q1 K
 23. Writing library : x264 core 155 r2901 7d0ff22+ R+ p7 A) q" c& j
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=12 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=21.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
  % t) u; H' T7 h
 25. Default : Yes' V/ Y9 o% r. A9 i; e
 26. Forced : No, i1 o% A6 q' b
 27. Color range : Limited
  ) ]" j% t$ F; U# p' o; ~
 28. Color primaries : BT.709% t1 F" k5 \3 T: ?  W, z$ f/ h7 a
 29. Transfer characteristics : BT.709
  9 d* e: A. v2 O
 30. Matrix coefficients : BT.709
  , E  i9 ~% l- s+ U) O1 v
 31. 6 I3 O7 [7 e% u  |. b3 z& v, K$ ~1 A
 32. Audio
  / s/ z0 v+ ]5 o* I
 33. ID : 2
  1 {( s. J7 E+ G5 P7 @# F' N
 34. Format : AC-3
  , Y5 @$ D0 x% l; E' y
 35. Format/Info : Audio Coding 3' r6 b) }; }# l
 36. Commercial name : Dolby Digital& D$ ^4 _" X  ]/ K& H+ j1 A
 37. Codec ID : A_AC3
  ) u- g. S5 M2 U1 I! ~# {9 }/ d
 38. Duration : 2 h 0 min
  1 y+ b" y, i6 l1 l, o1 b
 39. Bit rate mode : Constant) \- K9 S. g6 W) c' I
 40. Bit rate : 640 kb/s5 T+ I7 p! l) X3 ~0 f( ]: v
 41. Channel(s) : 6 channels
  , {" H: z. ?& a; d% }; C/ Q
 42. Channel layout : L R C LFE Ls Rs# H1 i# ?8 {- [# N
 43. Sampling rate : 48.0 kHz
  5 ^) B( h0 ^5 D4 x5 K2 Z- `
 44. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)' K8 O0 Y2 q4 W8 c4 E1 X
 45. Bit depth : 16 bits" ?9 L: G2 H9 f* d' T1 ^6 K3 F
 46. Compression mode : Lossy
  $ f% N% ^, M$ L& R+ X" B
 47. Stream size : 550 MiB (5%)9 U0 }# ^" d0 j# v" \' E
 48. Language : Chinese* u  O& l- Q* f2 n
 49. Service kind : Complete Main* x  [3 b9 f5 p' w- j
 50. Default : Yes
  5 F: w0 p; @0 X* h9 U& M
 51. Forced : No$ V( t$ @# q7 G4 U

 52. ; l2 s" l# N" c" w$ U4 |
 53. Text! H1 b$ t0 w. f' `& V: \
 54. ID : 3
  9 A- c- Y/ g& x+ p5 t7 }: k
 55. Format : UTF-8
  : L, \: K  M9 x, g1 v9 a- z
 56. Codec ID : S_TEXT/UTF89 \5 k0 }+ T) r
 57. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 ^) @3 A9 _0 K8 p( C# ?
 58. Duration : 1 h 51 min& g  w0 i$ O8 \) q# I! u
 59. Bit rate : 23 b/s
  ) l/ L$ n) y7 ~( G* x) J0 k) l
 60. Count of elements : 471( ~3 @- _6 ~4 U
 61. Stream size : 18.9 KiB (0%). N3 m  @3 T  a( i2 X1 S7 s
 62. Language : English5 O5 }2 g- d  G8 A
 63. Default : Yes
  5 S5 Z# l+ {2 ?! r  B& d8 C
 64. Forced : No9 Z4 d' S/ j2 B

 65. ' g0 i) L0 u6 Z, ~
 66. Menu$ Y& J/ a+ {& ]3 f' u0 Z
 67. 00:00:00.000 : :Chapter 17 ~. v( v4 F5 B
 68. 00:19:17.667 : :Chapter 2/ i3 ]  P# E7 j
 69. 00:38:42.875 : :Chapter 3
  5 L# n( E( e; o) G- }, K
 70. 00:59:37.875 : :Chapter 4
  6 Q  l  e) b# r0 [, Z& S
 71. 01:19:08.833 : :Chapter 5
  % L# B' Q9 K, E7 ~. V9 f
 72. 01:39:26.375 : :Chapter 6
复制代码

' y1 l. ]" Y/ ]# W/ T) E; r; _& i( y% I' o, o" F/ w* M8 v
6 r% [' ^8 K! ^

/ F! j" }8 k7 f7 I* h7 _8 Z; P; P. x; p5 K4 Y/ b* k

8 Q0 A! l8 i3 J4 \9 s# x
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-1 00:44:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-1 06:44:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-1 12:54:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-1 14:01:15 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-1 22:52:46 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-2 14:37:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-2 21:25:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-10-10 08:16:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-5-21 08:25:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-18 12:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表