HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1195|回复: 13

[1080p] 少林寺十八铜人 The.18.Bronzemen.1976.CHINESE.1080p.BluRay.x264-HANDJOB 7.39G

[复制链接]
发表于 2019-5-31 22:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

- S! i$ X; _0 N! U# H# a4 X                               
登录/注册后可看大图
! t% G/ ]+ I* o0 m; X# r
8 N4 K+ V- z8 N2 o4 _
◎译 名 18 Bronzemen
) @* ^; n: y" W. A' U. d+ X: n◎片 名 少林寺十八铜人  K# w! {% ~! j7 Y; t7 l1 c
◎年 代 1976/ L2 s) D8 `' U3 o
◎产 地 台湾 / 香港
( Q: ~& i5 Y) I9 z6 d& j◎类 别 剧情 / 动作 / 战争, D$ B/ K5 [- |6 C
◎语 言 汉语普通话3 [+ L( O% Y' u% b
◎上映日期 1976-10-28(台湾)/ x9 @" T1 k1 R4 A8 E* Q! m7 Y
◎IMDb评分  6.5/10 from 296 users
6 o" ?9 _1 c! |5 A5 f◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0075203
+ B+ D8 {$ P/ B/ Q( d, \" D◎豆瓣评分 6.3/10 from 126 users# ~/ g+ S- m5 s# r
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1985222/( V; S3 n. y+ W% t& A' Y3 j. c, z
◎片 长 81分钟
5 E- n+ Z* H: w$ \. Y6 q◎导 演 郭南宏 Joseph Kuo Nan-Hong3 h# D8 K/ m; s& O
◎编 剧 郭南宏 Joseph Kuo Nan-Hong / 嚴重 / 张信义 Hsin Yi Chang
8 @2 a' ^8 M* g* y, o' n◎主 演 田鹏 Peng Tien
) ~# T- z+ o2 N& F   上官灵凤 Lingfeng Shangguan
8 B4 W+ r+ k6 _0 ?' M) N   黄家达 Carter Wong
" s8 Q3 f6 \! h; E2 k   柯佑民 Yu-min Ko
8 D3 S' I9 H1 D   张翼 Yi Chang. c3 G8 r: `  y, j
   易原 Yuan Yi, G& B3 Z# h" y# f
   鲁平 Ping Lu
1 `1 b2 X* l6 w" {   江南
8 x# F) I& ^9 E( o   卢碧云 Bi Yun Lu
* u( c# T# e1 Q- k! d   邵罗辉 Luo Hui Shaw. B% A9 C4 i9 G; M/ `0 `
   苏真平 Jen-Ping Su
! B$ E- f4 C( T" D. S. c4 @, ^   黄飞龙 Fei Lung Huang! l* }3 n+ h2 U% d/ b) W. M6 |2 j9 Q
   龙世家
) N% w* p- f. }, s' U( L
  [  p3 Q3 A" P0 I8 F
# M$ _5 V7 c% ~/ y◎标 签 台湾 | 动作 | 武侠 | 少林寺 | 台湾电影 | 古装 | 1976 | 郭南宏4 ]6 ^' O0 ?+ X/ ~

. r  o) C7 p  b' c; B  |1 F◎简 介  . z2 M& w- L* @
' t4 F/ Y8 e% S2 _" t
 明末,农民起义风起云涌,关外满族又蠢蠢欲动,世间生灵涂炭,明朝守将关志远被叛徒出卖,被敌人里应外合,边关失守,致使全军覆没。危难之际,唯一的儿子关少龙被少林寺的高僧救起。关少龙身负国仇家恨,在少林寺苦练武功,十年之后,当他学成期满时,按照少林寺的规矩,只有经过少林寺十八铜人巷的考验才可以下山。经过艰苦奋战,少龙终于如愿以偿。而这时她也知道父亲当年是被一奸细出卖,而这奸细如今已经是高官而且武功奇高,凭借勇气和不服输的劲头,经过一场血战,终于手刃仇人,报了血海深仇。1 {, r2 |0 f* q# m- L5 ~3 h
 1. Video# l& ]% E! F  a. v
 2. ID : 1
  , V; W% ?7 }6 B: J9 K  Y6 |# o
 3. Format : AVC
  + M; K1 k9 {3 f) _* s
 4. Format/Info : Advanced Video Codec- @1 E4 r( r9 C
 5. Format profile : High@L4.17 A# M1 J! e+ I8 F% H
 6. Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
  2 U! @4 C' X0 @* }' W- \+ A( K
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ! R0 d; Y4 i" `9 E- B# J
 8. Format settings, ReFrames : 5 frames
  5 V, T: k- z6 l
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  % g( Z" t3 n! d& c
 10. Duration : 1 h 34 min8 n6 ^0 d1 N4 I. p
 11. Bit rate : 9 637 kb/s
  : B. n0 h# F9 w4 z$ i4 N. E5 {/ d8 Q
 12. Width : 1 920 pixels5 C( J% {% _) U2 N& p& Y3 j
 13. Height : 816 pixels& w! F9 J) T. ]6 {
 14. Display aspect ratio : 2.35:1; h. p/ Q% k9 u) E- j6 F+ f
 15. Frame rate mode : Constant
  + A4 _) a2 l" }1 Z7 q7 p% U
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  2 l0 M  K% |( Y; \2 V3 v$ c
 17. Color space : YUV4 B. c& o$ r+ Z- [9 K. T% O
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  / p1 k5 K/ e2 n$ H
 19. Bit depth : 8 bits
    ]/ w6 a0 p5 e6 }
 20. Scan type : Progressive' \0 _' I9 r% i1 L# C
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.257
  - [2 P6 `& j' N
 22. Stream size : 6.39 GiB (86%)3 p1 D4 G' M" I
 23. Writing library : x264 core 155 r2893 b00bcaf
  & I, a2 u, Z# r7 p
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.000 F4 X; i) a$ s+ n  a6 i
 25. Default : Yes. h' h) n0 q  i7 U9 U7 W- S. k
 26. Forced : No$ s9 A# N* h3 X- g: Z% }( {. R4 V  e
 27. Color range : Limited
  # ^, c* e+ U9 |6 o" u8 i" q! n
 28. Color primaries : BT.709
  % e9 }1 @' u, m" O
 29. Transfer characteristics : BT.709
  ) y6 b: _4 n: Y- n
 30. Matrix coefficients : BT.709  c8 o, h- _6 _4 C

 31. * a# _, [  e- k6 X* M
 32. Audio, R  h) i& j3 \$ q$ }
 33. ID : 2# b$ z1 L8 m1 C+ ?: j' n/ B( d
 34. Format : DTS
  ( k9 a, D. d  ?- j) n
 35. Format/Info : Digital Theater Systems
  - O9 o+ [& S8 m" b: q  x
 36. Codec ID : A_DTS1 z; h, L, n% j, c
 37. Duration : 1 h 34 min! _" W& d* y5 @2 @0 C
 38. Bit rate mode : Constant
  ' A; K3 k5 o% k/ g% r2 C
 39. Bit rate : 1 509 kb/s. S" y: ]4 |$ r3 u, F( t- R  P
 40. Channel(s) : 2 channels  ?: C' x2 `& l3 k! A2 G* P
 41. Channel layout : L R
  ; j5 L& \: K7 g, e1 }* G6 q
 42. Sampling rate : 48.0 kHz
  $ \$ e3 `5 }& d
 43. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  & L9 `; ^9 Q6 @
 44. Bit depth : 16 bits. t! l0 J3 I( Q( t4 v
 45. Compression mode : Lossy
  / i4 c: d: i- H: k& i( e
 46. Stream size : 1.00 GiB (14%)! K# V: f# l" n; {5 @) O6 @: s
 47. Language : Chinese
  2 O& F" b) |# p1 Z2 S. {$ U: Q
 48. Default : Yes5 f: |! e5 A! J5 O9 B
 49. Forced : No0 C; f# b5 T" Z  _! |
 50. + z- Y' l$ i  J
 51. Text
  ) J; J( B3 B% Y% M; l
 52. ID : 3
  , t8 ~( D3 ?) S' B* t' S
 53. Format : UTF-8
  " J2 P9 b+ w; E
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . }( g( y+ x$ ?- O
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , E/ L! h# M1 j" t
 56. Duration : 1 h 34 min
  * U/ m5 x3 ^- N. |) ?' A, {9 `
 57. Bit rate : 31 b/s5 }8 A* H" I+ X
 58. Count of elements : 938
  9 p0 y$ H$ I2 E' M3 X
 59. Stream size : 21.6 KiB (0%)4 `& ^% r( a7 s: [1 U
 60. Language : English9 N2 B( @& l$ B. {2 h
 61. Default : Yes6 y0 ~9 x! K$ i3 G* W3 `! ]# |! q( q
 62. Forced : Yes
  9 {2 q6 @' q( @* O! r3 o; T! v6 M" N
 63. 6 }' d+ V( Y4 N( H+ q. @
 64. Menu! {7 W; x- N2 r; x
 65. 00:00:00.000 : :Chapter 1/ A0 A; t# m' P, P. d$ D
 66. 00:06:58.460 : :Chapter 27 l; t; _/ \, l* B% M
 67. 00:20:11.377 : :Chapter 3
  1 O9 o9 X+ F2 `' p3 e2 y
 68. 00:30:51.933 : :Chapter 4
  8 j1 y3 ?4 w( W( {
 69. 00:41:51.801 : :Chapter 5; P" S0 j7 i2 N2 I7 X7 o+ {
 70. 00:56:54.328 : :Chapter 6
  / h  O2 N# o0 [* f- d
 71. 01:09:00.511 : :Chapter 7* K$ ~0 R! I0 x' V) Q
 72. 01:25:19.489 : :Chapter 8
复制代码
/ t- {* W5 T8 m4 o# m9 Q
9 `5 t# E3 V0 `6 i* u2 M
6 O9 h6 }  c4 |6 @- Q6 N
# B9 _3 d, R. v7 w2 k% a3 ~

7 }$ j  _8 X9 R$ K0 Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-1 00:46:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-1 06:46:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-11 21:45:21 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-6-27 12:53:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
zhuzilong 该用户已被删除
发表于 2019-7-24 01:15:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-6 11:12:45 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-9-5 00:08:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
xjlanxp 该用户已被删除
发表于 2020-3-9 23:56:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-25 21:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表