HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1139|回复: 1

[美版蓝光] 惊奇队长 Captain Marvel/美版蓝光/官方发行时间

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2019-5-19 20:45:31 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

* }1 g: y: }7 S( }" B+ ^7 o                               
登录/注册后可看大图
; y7 W7 u. u) U. q- @
7 J6 O' p; j: l( r) |3 K
◎译 名 惊奇队长 / Marvel队长(港) / 惊奇女士 / 漫威队长  M' `0 \# H% e) \; m7 y( n
◎片 名 Captain Marvel+ I6 R! u% k9 z: W' E
◎年 代 2019
, h) \; r8 u- r% {% D◎产 地 美国9 b! C9 V, Y/ S% g! g+ F' x, U$ j3 a
◎类 别 动作 / 科幻 / 冒险
. a: G& Z8 B% j: Z) A. U* U◎语 言 英语% P5 o2 t8 B3 Q5 i9 w% c
◎上映日期 2019-03-08(美国/中国大陆)
/ X# i0 h. c  v) j# n  B◎IMDb评分  7.1/10 from 263848 users& R) P: Y8 M9 X' k8 v2 a6 q2 t
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt4154664+ Y0 w0 t( w/ ]5 q; w9 l5 |
◎豆瓣评分 7.0/10 from 296894 users: o% o/ r  E5 U4 b8 _9 E! g
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26213252/
- _! E2 C/ h4 Y; ~! t( p) J: \◎片 长 124分钟
0 `( H5 K  z% z4 Y◎导 演 安娜·波顿 Anna Boden / 瑞安·弗雷克 Ryan Fleck
, V  e6 h6 M# E7 u% a3 B◎编 剧 安娜·波顿 Anna Boden / 瑞安·弗雷克 Ryan Fleck / 吉内瓦·德沃莱特-罗宾森 Geneva Dworet-Robertson / 尼科尔·帕尔曼 Nicole Perlman / 梅格·勒福夫 Meg LeFauve* \2 ]4 c& @/ J& A8 B
◎主 演 布丽·拉尔森 Brie Larson  q* o: ?7 U/ v7 m: {% Z* x  W
   裘德·洛 Jude Law: L9 i/ o! ^7 k9 e
   塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson& W& D9 x5 m; [3 z7 M' ~' B" G4 o
   本·门德尔森 Ben Mendelsohn. g; _: {0 `9 @6 M' h
   安妮特·贝宁 Annette Bening% Y/ m! C4 _9 K% ~: u
   麦肯娜·格瑞丝 Mckenna Grace6 ~& X6 [9 q- [5 Q( E
   克拉克·格雷格 Clark Gregg4 Z( w0 r7 g( Z! t7 F
   嘉玛·陈 Gemma Chan* L" X3 y, z) v( [2 |6 U: p
   李·佩斯 Lee Pace
  |: T% {( r$ g! `- s% O% M* a   杰曼·翰苏 Djimon Hounsou& V2 c: ~' P7 `/ R& W' b7 Y: z  ]; }$ F
   拉什纳·林奇 Lashana Lynch3 M/ K! n4 d( J6 Q! s
   阿基拉·阿克巴 Akira Akbar
# N9 i+ m4 m8 p   科林·福特 Colin Ford
) P" r' V% ]) d- g2 K   卓库·莫度 Chuku Modu. `: l9 U+ R& v9 X1 ?: j
   肯内特·米歇尔 Kenneth Mitchell. E+ Q2 a4 M7 a% u- ?4 G# r$ [
   罗伯特·卡辛斯基 Robert Kazinsky
7 ^) P$ _0 y% E) l" C   詹姆斯·莫里森 James Morrison
! O& x6 V' A1 O" c5 Y1 r# V: H/ |+ c   皮特·普劳泽克 Pete Ploszek
0 k2 u' `& K, V  E0 P   马修·马希尔 Matthew Maher
) s, q4 T+ E/ _3 M1 X% t- O   安东尼·莫利纳利 Anthony Molinari
) w# a1 R  ]. z' P) ]   马修·弗林·贝罗斯 Matthew Flynn Bellows# Z3 B# f/ E/ B. [
   加斯顿·达尔莫 Gastón Dalmau
# U' U2 H* t7 F3 u4 `# H% q9 j6 {; \   亚当·哈特 Adam Hart6 N; X+ O$ `$ y) A" C4 i+ \
   Mark Daugherty/ G, x" P0 q! v
   雷尼尔·鲁菲诺 Rayniel Rufino0 N: N- u2 e- y. ?# N
   约翰·盖蒂尔 John Gettier
1 w5 W$ g9 [6 B7 Z% g8 Y! b# r   斯坦·李 Stan Lee
$ _$ F% I5 ?/ T! R: j   克里斯·埃文斯 Chris Evans% ~# ~6 H* S/ h
   斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson# Q$ y! H. I4 J3 \) m; ~
   马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo
1 B$ A4 n" h3 x+ _+ j9 J   唐·钱德尔 Don Cheadle
/ o3 E' x$ p  \; u/ k
5 T" P$ _7 B  a: v
: M% r/ {5 p7 s5 O% T◎标 签 漫威 | 超级英雄 | 女性 | 美国 | 科幻 | 2019 | 漫画改编 | 动作( w7 H7 |* \' w7 z9 m# l

1 ]( @# n6 U7 @! w3 q$ e" a◎简 介  3 ~% J' O. ]1 Q& B% A5 l* {

8 M) W9 E) i7 X. A( j- O 在围剿斯克鲁人的战斗中,克里人星际战队成员弗斯(布丽·拉尔森 Brie Larson 饰)不幸成为对方的俘虏。斯克鲁人尝试探究弗斯的记忆,最终发现连弗斯本人都不知道的一段往事,进而也得知名为温迪•劳森博士的女子掌握着他们急于得到的时空引擎。趁对方不备,拥有强大超能力的弗斯摆脱束缚,逃到了代号为C-53的地球,而这里也正是她那段失落的记忆的发生地。未过多久,神盾局探员弗瑞特工(塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰)找上门来,而紧随其后的斯克鲁人更是引发了地球人前所未见的大骚动。9 V% K* E0 V, ~6 d  \
在这一过程中,弗瑞特工意识到事态的严重性,并且帮助弗斯认清本来的自己。倔强的弗斯,终于找到了真正需要保护的东西……
) x) g# |. c+ ^: N9 q) U2 p; X; l2 N9 F- T9 Q0 Z
◎获奖情况  " e( e0 O6 p1 P# k" V7 R: _

4 w* N- ]- _+ k5 _ 第5届豆瓣电影年度榜单(2018)
8 e' w* ~6 E6 t  g 最值得期待的外语电影(提名)
# o+ f+ m) D* m5 }8 R0 p
. v2 d0 j: V- K) @. T惊奇队长 Captain Marvel/美版蓝光/官方发行时间预计:2019年6月11日
iMichaelLee 该用户已被删除
发表于 2019-5-19 22:46:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-6-19 04:58

快速回复 返回顶部 返回列表