HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1397|回复: 19

[1080p] [1987][横财三千万][1080P-Netflix版/2.6G][国粤双语 中英软字幕][MKV][徐小凤/麦嘉/林青霞][百度]

[复制链接]
发表于 2019-2-7 18:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2019-2-7 19:13 编辑
2 G0 V3 J' P3 D8 y2 F/ R7 M
* Q. s8 {, j( c4 z' H$ E  c/ v

- o# F7 [) U  @" ~" {; X' E6 C                               
登录/注册后可看大图

9 u5 ]4 M+ E+ i) d0 J
) b6 M9 d& ?  f" g: q◎译 名 The Thirty Million Rush
; a6 C0 G" n) y4 q  B◎片 名 横财三千万0 f: d+ ?) I; j0 x9 g" D
◎年 代 1987, _% e$ t, H/ Z3 j2 R" `* E1 D, V
◎产 地 香港4 J! k) q0 W4 s0 R! l$ ^$ x
◎类 别 喜剧 / 动作 / 犯罪2 f1 G% m% N. d- r, V0 Q
◎语 言 粤语 / 汉语普通话; f& J; l8 [0 z/ f
◎上映日期 1985
9 A; F2 N+ _/ @: w6 a3 [! F9 s◎IMDb评分 5.9/10 from 87 users
. C% D& K8 `- l% M0 C4 f◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt0089270& U. ]9 ?. |7 e! O% T8 P6 e
◎豆瓣评分 6.8/10 from 2258 users
& j$ v% m* ]0 O" U( B◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1303168/3 ?9 _+ h+ i5 \. v+ N0 k
◎片 长 93 分钟
8 `8 v$ K* r7 v- C◎导 演 麦嘉 (Karl Maka)1 v2 B( U# k7 U! ^* I% P: X( ]
◎编 剧 麦嘉
5 m2 ?1 G& N, h8 M◎主 演 徐小凤
* A# {7 f( ]2 _9 j3 D   麦嘉, D3 L0 A: `! F+ g7 d
   林青霞
0 t- g' n6 d1 ]! c, _0 [* p   郑浩南" H, z4 ~$ m9 q9 [9 u: i4 c+ O8 Q
   梁韵蕊
0 U' {7 p9 @$ X$ R$ I. s' k% K   刘家良& L$ K' U$ V/ V
   曾志伟+ y9 U$ ^& L6 u. L" r0 j7 R
   王晶 Jing Wong
+ F3 q& [7 v" d5 F/ \8 b
0 Q$ w; k9 B: K( q
7 ]/ @* [/ V: r6 P, j◎标 签 喜剧 | 香港 | 香港电影 | 林青霞 | 麦嘉 | 曾志伟 | 徐小凤 | 19852 h9 @# I/ [; {2 J$ j, C
0 v  s: ~& ~9 r% N: i: c
◎简 介  8 \2 l* Q# k& C9 e6 K  C/ j$ F
3 @5 |3 W! }; R
 肥仔(曾志伟 饰)是香港专门负责销毁旧钞的公司的一名普通员工,一日他发现机器在销毁旧钞时突然当机了一下,随即恢复运转。就是这一刹那,有三千万本该已经销毁的旧钞幸存了下来。发现了这个天大的秘密的肥仔欣喜若狂,决定联合一般狐朋狗友将这横财三千万据为己有。正当他们与光头秦(麦嘉 饰)相讨大计时,他们的计划被一名小修女(林青霞 饰)无意中听到了。小修女怀着拯救众生的梦想,决心阻止他们的计划,挽救他们。于是,一轮轮精彩搞笑的斗智行动开始了。
$ B& j4 T7 r+ X+ q4 t* L
 1. Video
  , k3 Y1 L7 q: q' N2 ]8 f5 R
 2. ID : 1
  6 t% e, e$ ~3 `0 j
 3. Format : AVC
  : }( ?, O' A7 ?4 h6 r+ K& D# v
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  9 p* M0 c5 I& V& S- [
 5. Format profile : High@L4
  . W$ [0 h" S( l# y& w" M
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames" [" c8 Q7 a& G
 7. Format settings, CABAC : Yes, u: x/ K& z8 A5 z. J4 D$ F
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames
  3 R! y! e$ H, {
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC) s3 S3 y, m  v$ r, H3 _- Z3 u: g, r
 10. Duration : 1 h 34 min: @- H3 M0 K2 l; Q2 @1 G
 11. Bit rate mode : Variable
  9 m% ^; `4 f6 ~8 [/ b3 W% Y) [5 u' M
 12. Bit rate : 3 641 kb/s/ H$ I" o, s, J
 13. Maximum bit rate : 20.0 Mb/s; ]3 k5 M7 J, e# _- ]+ Q7 F! I- w, U
 14. Width : 1 920 pixels
  9 I* ], x+ d$ F
 15. Height : 1 080 pixels
  1 N, F( T" l' N- B. |& H% g1 q
 16. Display aspect ratio : 16:9, _( Y' V( q, |( F! _
 17. Frame rate mode : Constant/ x; U1 m' y4 N6 }
 18. Frame rate : 24.000 FPS3 ?: v1 e! R2 k: \7 W; y
 19. Color space : YUV
  ) f  Y. c/ w; |/ p: v
 20. Chroma subsampling : 4:2:0( T! [: i9 J5 _
 21. Bit depth : 8 bits* O6 s0 [3 p) w6 P0 {; X( g
 22. Scan type : Progressive
  ( @$ M, `" u% W
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.073' ^3 b7 n0 W9 f; X0 W9 y( ~
 24. Stream size : 2.40 GiB (92%)4 H+ W2 b! \9 k
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752281 |& m( A5 T* e! V0 S7 b
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=120 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=121 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=20000 / vbv_bufsize=25000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80+ q) c1 W1 z. B: T9 T
 27. Default : Yes! L1 b& b6 r6 s
 28. Forced : No
  ) P: \+ D3 `  H

 29. 9 N9 Q+ }8 z: P1 s; p6 d
 30. Audio #1
  $ |- S5 U8 \) U- U8 C
 31. ID : 2, b0 B# e; f) {: ?* z0 v
 32. Format : E-AC-3
  / a, X* x% D1 B+ S3 ~! J" r: T
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  6 `8 V3 w! X8 A* b- q. a- y& T
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus
  7 X% f# g3 N3 H# b
 35. Codec ID : A_EAC3, }; ~4 i, d( h8 v  _' b9 J2 J
 36. Duration : 1 h 34 min
    }9 p) A8 _6 w, A' C; a9 l
 37. Bit rate mode : Constant
  $ X, {3 Y- u, |7 x
 38. Bit rate : 128 kb/s  E- X& P& L9 B5 i3 J
 39. Channel(s) : 2 channels) b6 \$ R3 G8 S% t
 40. Channel layout : L R
  & c: h5 j: ^8 A
 41. Sampling rate : 48.0 kHz' n8 m2 _/ w( G' G( _
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)0 j3 ~& ~, ~8 ~2 b
 43. Bit depth : 32 bits1 \5 O$ z9 s- R3 k9 k' Y
 44. Compression mode : Lossy8 t* t' }3 j; x+ b8 b5 {
 45. Stream size : 86.6 MiB (3%)
  + V, Q# N& p- f
 46. Title : Cantonese [Original]
  : L* r1 W0 x& S8 Z: b( |* p4 W
 47. Language : yue& }6 `8 M8 c: E+ t" H9 H
 48. Service kind : Complete Main
  : J& [1 K8 O; m& c% l
 49. Default : Yes
  * e3 u- t. M; G/ A- L
 50. Forced : No0 w2 x; t1 b. S2 V9 O3 r

 51. ; y" A5 \9 V7 y' X6 R. f. m3 U& Z) y
 52. Audio #2+ Q( Z2 f5 O- {) K- j. R
 53. ID : 39 o: a  P. [0 T/ ~6 P( f2 |1 }; o9 p
 54. Format : E-AC-3
  1 K, x3 k* I! f+ R! {+ k8 h% j& a
 55. Format/Info : Enhanced AC-3
  3 _, ^+ z) m# P2 X
 56. Commercial name : Dolby Digital Plus
  * B8 U  s. t8 Q$ g. u, t
 57. Codec ID : A_EAC3$ l4 e/ _( K4 j) v9 u6 W6 W6 g2 n
 58. Duration : 1 h 34 min
  9 J. ^9 g+ U! A) _
 59. Bit rate mode : Constant7 C  \: _3 _% c/ X' F" |3 H
 60. Bit rate : 128 kb/s4 ?; s2 l) H& W+ z8 ^+ q
 61. Channel(s) : 2 channels2 w; b' H4 C1 \% J9 k
 62. Channel layout : L R9 h4 Q6 o- x: g5 G- B( T- u
 63. Sampling rate : 48.0 kHz. K+ j7 u% u( d9 A* K' h
 64. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  ' F+ {" n7 k( {- p
 65. Bit depth : 32 bits
  ' O0 N( {0 t- l  K8 I* }( S
 66. Compression mode : Lossy
  - U* p7 W) f- d3 W, r; r( O
 67. Stream size : 86.6 MiB (3%)% U1 H, I* S, M
 68. Title : Mandarin$ Q/ s) U2 ?+ m/ B: S8 F4 r) m' P
 69. Language : Chinese. t0 _, D2 [" p9 w1 O- V: d" e; u
 70. Service kind : Complete Main
    X. a5 b$ \' q( W
 71. Default : No
  0 l' p* d9 n/ d3 |/ O! ^0 ^- g
 72. Forced : No1 T" n7 B- e; @  c$ Q" y# A$ c6 J
 73. 8 v. v% \' n: P/ z
 74. Text #1
  ( L$ u/ i& A+ {7 m: p
 75. ID : 4
  - l* Z; F5 i9 ~
 76. Format : UTF-8& F8 |& v, T) S
 77. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , r! ^  R! [. U2 `: z
 78. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 L2 e, O4 Q. q+ L8 N7 i$ c$ e1 t( \
 79. Duration : 1 h 34 min
  / k) J4 B. u" f
 80. Title : English
  ' s' @# g* t; Y
 81. Language : English
  4 D2 V, i( d7 x* n# i
 82. Default : No& g/ W4 A: U: N5 q0 v
 83. Forced : No
  / M4 e1 K; v7 `+ Q+ k
 84. 9 v) Y1 K7 v# w$ M. }" C* H
 85. Text #2
  : U* K* `) F8 J1 h; T
 86. ID : 5
  6 B( G5 ^( I; Z- Z
 87. Format : UTF-8
  + ?4 N' e, G" N$ W6 l
 88. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : Y2 Y1 t$ ^  H8 ]( U
 89. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 G  V& Q- I7 P$ R
 90. Duration : 1 h 34 min$ h) E4 s9 c& x3 v9 m& `, ~" I% E  }
 91. Title : Thai6 ?1 k9 W* W! u* v% @- L
 92. Language : Thai. b( S3 H* e$ S: |6 y) J/ k+ j
 93. Default : No
  + m' J6 A2 I' T# l) q! ^* H
 94. Forced : No
  $ D" g6 x+ q# a

 95. ) A2 T5 g- `- i- O. Y% @1 ?! `
 96. Text #3
  2 a8 x9 c4 k' P# t$ z7 E3 Z
 97. ID : 6- v9 U- ^) k0 Z+ q3 S0 M; h# G
 98. Format : UTF-8% }0 w3 v# q: x0 e* I
 99. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 h" j; j& Q/ `  z) E9 L- d: A
 100. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" x, q% }: j* ^- y, m
 101. Duration : 1 h 34 min( R7 T/ Y- L0 Q; i6 J: [1 A
 102. Title : Simplified Chinese
  9 G$ M) T" c# Z( v6 r, R8 n3 ]
 103. Language : Chinese-Hans% A6 l, ?8 r7 m1 V7 x
 104. Default : No* S0 \4 B" k; a- }& Q2 L% _
 105. Forced : No* I" g! N+ G, ?

 106. + W  V8 o- Q6 R. C% e  K
 107. Text #4" M9 l$ z1 U! \' m0 r, U
 108. ID : 7* p" @- G- y6 J
 109. Format : UTF-8  n) N. e; w6 o+ _7 [/ V
 110. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # t/ z5 b: A6 L8 s& l5 K1 f
 111. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 C' E1 {0 O. O1 m
 112. Duration : 1 h 34 min: a, ?) K/ b& ~, y) _
 113. Title : Off
  - Y2 f: _+ Z  X( a
 114. Language : Chinese-Hans
  0 t5 C6 u% C, B# n7 ]$ B6 h
 115. Default : No
  1 r: o2 X6 Z/ I7 S6 H
 116. Forced : No
  # }+ J3 ~1 J) k4 z
 117. * S& [( K$ S1 c  ~+ _3 X
 118. Text #5* b/ y4 Z0 r4 v& o+ u4 i# d
 119. ID : 8
  8 G. Q; `  v# o; ^
 120. Format : UTF-8- X, l8 [* ]7 h9 j
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; z( `% Y' \( h: J; a7 k; _
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& k. R$ c& ?" z
 123. Duration : 1 h 34 min
  6 ]7 \0 Q4 H) [* {, l  z
 124. Title : Traditional Chinese" x7 ]" S# K* }
 125. Language : Chinese-Hant, Q6 c) n1 p3 S, G
 126. Default : No/ J% y/ G* s1 [8 d; m
 127. Forced : No
复制代码

: K- Z6 c: `4 n9 g3 o. U6 ^) X# S, S$ `( C; x& a

/ W$ \6 V. [% S$ l4 v
* g8 e3 V) A6 l! W. m4 G4 t" ?& e" j& y  @  c) `! a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击

( I- t; B  J, c6 ?/ j9 a0 a+ O$ u1 h( ^% T4 n) f. T
" |( G: e: \5 i/ x5 r3 x
百度网盘
4 Q$ y; p! k" ~5 g' p; C8 L
- I( j9 D: A+ Q8 t
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-2-8 00:36:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-2-8 11:17:52 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-2-8 16:13:47 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-2-9 20:43:45 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-2-10 09:45:45 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-2-10 16:58:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
kingasia 该用户已被删除
发表于 2019-2-11 11:31:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-2-11 18:28:58 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-2-12 06:46:52 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-25 22:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表