HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 920|回复: 6

[1080p] 龙门客栈 Dragon.Inn.1967.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.LPCM.1.0-FGT 28.5G

[复制链接]
发表于 2018-12-1 12:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  \: U# d  U) N6 S( t
                               
登录/注册后可看大图
& K, N, Z% G" U# p9 x9 \
, a% }) e9 Y9 o8 {' {' e
◎译 名 龙门客栈 / Dragon Gate Inn / Dragon Inn$ m$ u; Z0 p( `# O. Q6 p6 N/ c& n
◎片 名 龍門客棧
/ m+ [& T; j- {* Q◎年 代 19679 N* l0 d* u, ^7 d2 l
◎产 地 台湾
% _7 R! S( M4 G; L5 k& \2 L4 W◎类 别 动作 / 冒险 / 武侠 / 古装
& o# M. y  q* N* ^  y◎语 言 汉语普通话: m7 b  H, U8 J6 @
◎上映日期 1967-10-21(台湾)5 s/ X0 _1 y/ ]! B4 M" R% |
◎IMDb评分 7.5/10 from 1658 users
5 Q) e( Y* H8 c* O7 l5 X◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt0060635
7 Q, q) b; E% R3 n7 X◎豆瓣评分 8.0/10 from 7688 users7 y% K% E. r  Y# u
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1459054/% ^7 H2 Q$ L9 G) V* C% e
◎片 长 112分钟% }( f/ y8 i3 J, T5 ?* _
◎导 演 胡金铨 King Hu; z+ V" T. }3 a4 w$ y2 }. r# s# V
◎编 剧 胡金铨 King Hu
4 _, U! ?2 ~4 Z7 E◎主 演 上官灵凤 Lingfeng Shangguan- K+ |0 f/ u8 }& \8 R: Z
   石隽 Chun Shih
. d0 J2 F( `0 p: [- V* S! V/ ?# j) a   苗天 Tien Miao
( ~5 o- ?7 y- J' W, }( O   徐枫 Feng Hsu
7 K5 }7 ^3 C2 c- [: z0 Y" N   韩英杰 Ying-Chieh Han9 f* b# x& u/ V7 s
   田鹏 Peng Tien& D' |% Z' L. {. o5 h
' A% B/ Z: |- ^; V

1 }( v  ^# e) q- |1 s0 A) w◎标 签 胡金铨 | 武侠 | 台湾 | 胡金銓 | 台湾电影 | 香港 | 1960s | 1967) L) d7 [6 g- Z+ R

7 q' u' I- ]: D0 p7 t9 m% h5 c; O◎简 介  
2 f0 n8 E8 {- J3 `5 B; k1 }' z6 P7 B0 p7 ]7 z- q
 明朝中叶,宦官当权,兵部尚书于谦遭陷害入狱,满门抄斩,只剩下一儿一女被押送塞外龙门充军。东厂太监曹少钦(白鹰 饰)意欲斩草除根,派人截杀两个孩子,被于谦旧部朱骥阻拦。曹少钦又派心腹皮绍棠(苗天 饰)和毛宗宪(韩英杰 饰)赶到出关必经之地龙门客栈拦截。其时义士萧少镃(石隽 饰)也赶赴客栈与栈主会合商议搭救忠良之后,朱骥与其女扮男装的妹妹朱辉(上官灵凤 饰)也赶到客栈,三路人马碰头,怀着各自目的,试探彼此身份,很快变成一场混战,此时曹少钦也正飞速赶来龙门客栈,武功极高的他是义士们的最后宿敌……
1 T9 d9 ~+ G' w9 t$ N- Y1 a4 H! X, k/ G. A/ T$ ^+ e- c
◎获奖情况  
5 W" k  C' c  m& I& R" \- q6 V- V" L! i2 h2 `  P
 第6届台北金马影展(1968)
4 g  X2 l/ {3 F 金马奖 最佳剧情片(提名)  i  V5 o( M* W
 金马奖 最佳编剧 胡金铨
 1. Video. K- f0 [/ ?, T5 F( w4 ^& O0 o) B
 2. ID : 1
  6 G6 i( `( ?4 b+ G1 ]0 e
 3. Format : AVC
  * P2 [2 x# {0 G8 H" s+ F
 4. Format/Info : Advanced Video Codec9 }5 s  }$ _3 }. y8 y5 i
 5. Format profile : High@L4.1
  + g! W. b4 n" |) o
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames2 F$ b( a) c" R5 ~! h$ t; n8 P8 Q
 7. Format settings, CABAC : Yes5 ^1 `7 o0 |4 B& R* M* |7 V! @
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames  m$ e- c6 m& D# \' x  [/ }
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC- H, T# P6 W2 x2 [9 m0 v( b
 10. Duration : 1 h 51 min: A) v% D2 w3 y" J0 T) K
 11. Bit rate mode : Variable
  2 U4 w+ ?7 Q+ E# ~# f
 12. Bit rate : 35.4 Mb/s
  7 b# _! Z! p/ S2 n* M* j2 g3 Y
 13. Maximum bit rate : 37.0 Mb/s3 ^" s! v' S, ~" q8 x$ `1 l
 14. Width : 1 920 pixels& E9 c, j: x9 w9 B" W' M4 c% N: J
 15. Height : 1 080 pixels
  , V- E: R, |: N, a, i" M' E
 16. Display aspect ratio : 16:9( x3 @. H! e. V
 17. Frame rate mode : Constant
    t0 c1 P0 r# Y9 ~
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  : U# y$ L% O' m- x; @
 19. Color space : YUV
  ' e3 d9 d! O4 @" |
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  * E, p% s, _& [, }
 21. Bit depth : 8 bits
  ! H( X3 x" g5 Z
 22. Scan type : Progressive
  ! j9 @; |% R# u+ N
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.712
  9 i8 P; z5 h/ N
 24. Stream size : 27.6 GiB (97%)/ @3 ]  N8 ]+ F. f# r/ J
 25. Title : Dragon.Inn.1967.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.LPMC.1.0-FGT
  $ ~' m# _1 r5 g" a, d) I3 @/ N. k
 26. Language : English8 q7 ]8 {8 Y: i" W$ X
 27. Default : No
  1 c, Q9 j$ f3 K* ^+ E4 U  N! @
 28. Forced : No* b/ V+ Q( i9 o+ y: ^: i9 _
 29. 4 z: f2 [6 v8 K0 s7 E: ]
 30. Audio
  + Q7 A" C5 P1 Q. o
 31. ID : 2
  / i# U3 K0 H0 Q2 r# A; r
 32. Format : PCM
  & ]1 T1 v. [8 ^
 33. Format settings : Little / Signed
  4 i) R& Q: \- w% ]! t$ u
 34. Codec ID : A_PCM/INT/LIT
  ; A3 F# d8 V2 O% L
 35. Duration : 1 h 51 min
  / o$ k( H  ]( n
 36. Bit rate mode : Constant
  - E, t" ^$ [  Z! g6 E2 L8 A& Q
 37. Bit rate : 1 152 kb/s! p! X4 _/ r5 M  n
 38. Sampling rate : 48.0 kHz
  " I2 q: J! T/ U
 39. Frame rate : 30.000 FPS (1600 SPF)/ C# t# u) F0 u# _& Q- }3 U) _5 p
 40. Bit depth : 24 bits2 b: k7 M7 T* m0 ]6 c
 41. Stream size : 920 MiB (3%)
  ' T8 F1 K4 H1 {1 U. Z6 P
 42. Title : Dragon.Inn.1967.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.LPMC.1.0-FGT
  2 d- t: I$ `; ]8 [; c; P  Y
 43. Language : Chinese" D. B5 F( Z: r+ A( \0 ^5 w
 44. Default : Yes
  ; p0 A0 a; l4 [' O8 n$ U
 45. Forced : No
  - [4 j/ T& ?9 R, f8 i  i

 46. # C* M7 i4 Q  i6 c0 X
 47. Text( R8 u$ Q% t7 i# G4 F) m$ y; O: L
 48. ID : 3
  3 q0 [- D" {* v  V' A1 t) E0 \7 r! N
 49. Format : PGS
  , A6 P# }1 A' P! r6 \6 I0 Y
 50. Muxing mode : zlib8 Z3 Y& M- ]& b
 51. Codec ID : S_HDMV/PGS
  8 v  ]2 V5 R- n- A2 Y. f/ `
 52. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 B7 }$ ^9 ~; i% l9 F2 I1 ~
 53. Duration : 1 h 50 min- s8 B+ l  H# i) `. q
 54. Bit rate : 23.0 kb/s# X1 a9 M8 A7 ^& Q0 @
 55. Count of elements : 1436- d# j& M! f2 @+ V
 56. Stream size : 18.2 MiB (0%)
  1 L* H0 f3 y0 g" A3 Y  f
 57. Title : English-PGS
  4 m' F5 f9 G5 `4 P4 x
 58. Language : English9 D, I* j* r8 ?  C+ H
 59. Default : Yes; Q/ g/ Y" J/ Z& {+ A! S. {
 60. Forced : Yes8 E* X7 `! w7 M  H& p/ V

 61. ! A0 \. f' O# r* {- `# g
 62. Menu; V; U( U8 M) Z" Y0 ]1 B/ b1 j
 63. 00:00:00.000 : en:Chapter 019 W( u  R- N" P% H
 64. 00:05:04.595 : en:Chapter 023 H0 y- @# B  U. V
 65. 00:08:09.572 : en:Chapter 03/ ~' R9 A3 _- B
 66. 00:10:09.692 : en:Chapter 042 G5 o- q8 g: C8 r" Z; _
 67. 00:16:32.533 : en:Chapter 05  t, H0 h3 p; Z' S. \
 68. 00:28:06.476 : en:Chapter 06
  1 B: r: b" H, t, U
 69. 00:34:49.629 : en:Chapter 07
  / a( ?: @# U5 U3 j, V; O' ]
 70. 00:37:29.497 : en:Chapter 08) B/ k# `1 g+ L# l& x0 X5 H
 71. 00:39:17.146 : en:Chapter 09( [9 s9 z! C, D* M  A. B& @
 72. 00:47:14.915 : en:Chapter 10  `( z$ b7 N4 [2 Q
 73. 00:53:01.261 : en:Chapter 11  j7 \& ~* n& ^7 t& u
 74. 00:56:17.499 : en:Chapter 12
  * ]3 I( a: b) S1 S9 D! X3 E3 u4 i/ y
 75. 00:58:15.158 : en:Chapter 13) m( N: U4 A: E) Z* g! u
 76. 01:00:38.009 : en:Chapter 14
  5 j  S" I# E+ r- U7 M% b
 77. 01:08:24.600 : en:Chapter 15; Z* p+ z7 G9 F! n' o
 78. 01:12:42.274 : en:Chapter 16
  4 s: l2 ], m- [  S1 d  w
 79. 01:14:44.646 : en:Chapter 17
  2 T. G1 d3 y/ n8 Z0 p6 m, i. c
 80. 01:21:14.077 : en:Chapter 18, C/ w  r/ q  B) i* L- V
 81. 01:23:09.317 : en:Chapter 19  S+ U' U" O6 e' R0 L  _+ j
 82. 01:29:53.679 : en:Chapter 20
  2 V/ o0 k  N5 i% U1 v
 83. 01:33:36.902 : en:Chapter 21, F  P$ M8 Z/ F, S8 h
 84. 01:37:07.655 : en:Chapter 220 U# Y2 p" q. ]! _6 G" B
 85. 01:39:42.726 : en:Chapter 23
复制代码
# }; I- g- H7 P

0 b: R1 U- B: ]# B% {" T) A: Z4 e* u0 @, O: o1 q& b
9 s' W0 t8 \: N) V) U

! K: F/ d& F% q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-12-2 23:12:21 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-7-28 22:59:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-1 20:00:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-4-16 10:52:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-3-22 15:46:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-25 22:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表